CAREC Koridorları ve Uluslararası Müteahhitliğimize Muhtemel Yansıması...

Makale

Her ne kadar bölgesel entegrasyonların, küreselleşme sürecinin aleyhine işlediğini savunan görüşler olsa da ( W.H. Overholt vd ) “CAREC - Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Örgütü”...

Her ne kadar bölgesel entegrasyonların, küreselleşme sürecinin aleyhine işlediğini savunan görüşler olsa da ( W.H. Overholt vd ) “CAREC - Orta Asya Bölgesel Ekonomik İşbirliği Örgütü“ geçen Ekim ayında “bakanlar düzeyinde“ Wuhan'da yapılan toplantı ile iyi komşuluk, iyi ortaklık, iyi beklentiler / umutlar“ yolunda başarılı bir adım daha attı! Üstelik, 68 projeli 23 milyar ABD dolar tutarındaki 2020 vizyonuna yönelik altyapı bütçesini oybirliğiyle ve sorunsuz olarak onaylayarak! Onaylanan bu bütçe 2001 yılındaki 247 milyon dolar tutarındaki 6 projeli ilk bütçe ile kıyaslandığında, bölge ülkelerinin ulaştığı işbirliği gelişimi daha net görülebilecektir.

“Carec“ bilindiği gibi, çoğunluğunu eski SSCB'den ayrılan Orta Asya ağırlıklı ülkelerce oluşturulan ve özellikle; enfrastrüktür yatırımları ile bölge - içi ve küresel ticarete uygulamalar alanında da entegrasyonu hedefleyen, 10 üyeli bir organizasyon. Enerji alanında bölgesel işbirliği ve liberalizasyona yönelik mevzuat konsolidasyonu da önde gelen hedefleri arasında.

Resmi kuruluşu 2001 yılında tamamlanmış olsa da, ilk çalışmaların 1997 yılında Asya finansal krizi yılları! ve Asya Kalkınma Bankası ( ADB ) öncülüğünde başladığı varsayılmakta. Özbekistan, Kırgız Cumhuriyeti, Kazakistan ve Çin öncü / kurucu ülkelerden olup, 1998 yılında Tacikistan'ın da katılımıyla kimlikleşme yolunda özgüveni daha da artarak, 2002 yılındaki Azerbaycan ve Moğolistan ve 2005 yılında Afganistan'ın katılımının ardından 2010 yılında Pakistan ve Türkmenistan'ın da katılımıyla bugünkü yapısına kavuşmuş durumda.

Aslında 2001 yılından bu yana gerçekleşen toplam 19 milyar ABD doları üzerindeki yatırımların finansörleri sadece ADB, bölge hükümetleri ya da bölgesel finans kuruluşlarıyla kısıtlı değil. Çünkü EBRD, IMF, IsDB, UNDP, WB ve JITA hatta OPEC, Saudi, Kuveyt vb fonların da desteğini alabilmiş durumda. (Bizce, ADB aynı zamanda AKÇT dönemi, OEEC rolünü de üstleniyor görünümünde!)

Proje, Çin'in doğusundan başlayarak, batıda Azerbaycan, kuzeyde Rusya Federasyonu ve güneyde Pakistan'a kadar ve sadece doğudan batıya 4.000 km lik geniş bir alanı kapsamakta, değinildiği gibi programın en önemli sütunu bölge ticaretinin ve insan hareketliliğinin artışına yönelik olarak ulaştırma altyapısının kurulması ya da yenilenmesi olup, bu amaca yönelik olarak 2001 yılından günümüze değin 4.000 km karayolu, 3.200 km demiryolu ve 2.300 kilometreden fazla enerji nakil hattı inşası gerçekleştirilmiş durumda. ( Carec program verileri )

Bölge, alansal yönetimin yanı sıra stratejik bağlamda ve mevcut ya da gelecekteki ekonomi ve trafik hacmi faktörlerine dayalı olarak altı ana koridora bölünmüş olup her bir koridor bağımsız bir program bütçesine sahiptir.

Carec Koridor Detayları;

1 ) Avrupa-Doğu Asya bağlantısı: Avrupa'yı Çin ve Doğu Asya'ya bağlayan en aktif koridor olup, Rusya Federasyonu'ndan Çin'e, Kazakistan ve Kırgız Cumhuriyeti yoluyla ve zikzaklar çizerek bağlar. Toplam 13.600 kilometredir. 12.000 kilometresi demiryolu olarak, bir lojistik merkez ve üç havalimanını kapsar.

2 ) Akdeniz-Doğu Asya bağlantısı; Kafkasya ve Akdeniz'i Doğu Asya'ya bağlamaktadır. Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgız Cumhuriyeti ve Çin Halk Cumhuriyetini kapsıyor olup; 9700 kilometresi demiryolu olmak üzere toplam 9900 kilometredir.

3 ) Rusya Federasyonu- Ortadoğu ve Güney Asya; Rusya Federasyonu'nu Ortadoğu ve Güney Asya'ya bağlamakta ve 6900 kilometresi karayolu olmak üzere toplam 11700 kilometredir.

4 ) Rusya Federasyonu- Doğu Asya koridoru: Rusya Federasyonu'nu Moğolistan ve Çin Halk Cumhuriyeti vasıtasıyla, Doğu Asya'ya bağlamaktadır. Toplam 2400 kilometre karayolu ve 1100 kilometre demiryoludur.

5 ) Doğu Asya- Ortadoğu ve Güney Asya koridoru: Doğu Asya'nın, Orta Asya üzerinden, Arabian Sea bağlantısını kuracak olup, Çin Halk Cumhuriyeti, Kırgız Cumhuriyeti, Tacikistan ve Afganistan sınırlarından geçerek 3700 kilometresi karayolu, 2000 kilometre demiryolu olarak toplam 5700 kilometre uzunluğundadır.

6 ) Avrupa- Ortadoğu ve Güney Asya hinterlandı olup, Avrupa ve Rusya Federasyonu'nu Güney Asya'ya bağlar. Toplam 17800 kilometrelik bir hat olup 10600 kilometresi karayolu ve 7200 kilometre demir yoldan oluşur. Avrupa ve RF'yi Karachi ve Gwadar'a bağlayacaktır.

Carec, işbirliği denkleminin sadece ulaştırma alanını ele almakla yetinmemekte ve “fonksiyonalist“ programlarıyla bölgesel ve küresel ticarete de daha fazla katılımı hedeflemektedir. CCC “Customs Cooperation Committee“ stratejik karar vericilere rehberlik yapmakta ve ticareti kolaylaştırmaya yönelik -eski SSCB yapısal izlerinin silinmesi- olarak koordinasyon faaliyetinde bulunmakta. Trade Policy kurumları da başta 'koordinasyon komitesi' olmak üzere CAREC ticari politikalarının tespiti yanısıra teknik yardımlar yoluyla düzenlemelerle 'fonksiyonel' misyonunu sürdürmektedir.

Carec altyapı program raporunda her ne kadar 2011 Mart itibariyle karayollarının 50% yakını ve demiryollarının 40% güncellenmiş ve onarılmış olsa da, raporun negatif kopyasına bakıldığında; güncellenmeme/onarılmama oranının karayollarında 50% ve demiryollarında ise 60% seviyelerinde olduğu görülebilecektir. Ayrıca, ekonomik işbirliği programının sonuçları daha fazla alınmaya başladığında, bölge ülkelerinin refaha paralele olarak dâhili altyapı yatırımlarına önem vereceği de ortadadır.

ENR (vb) verilerine göre dünya ikincisi olan 'uluslararası müteahhitlerimizin' CAREC programı ve sonrası için yapabileceği katkıların, geleneksel olarak ihracatın yaklaşık 20%'si oranında döviz sağlayan müteahhitliğimiz sektörel sorunlarının da cevaplanmasıyla, daha uzun süreli ve artarak sürebileceğine inanılmaktadır.

İyi komşular iyi umutlar, iyi umutlar daha iyi düzenlemeler/ çözümlemeler getirecektir!

(*)Carec 2001/2011 toplam finansman kaynakları; 40% çokuluslu kuruluşlar, 34% ADB, 22% Carec üye hükümetleri, 4% diğer donörler.(ADB verileriCareg programme portofolio verileri)

PDF Dökümanı için Tıklayınız

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2693 ) Etkinlik ( 220 )
Alanlar
Afrika 75 633
Asya 98 1072
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1369 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1291 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 780
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2041 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2041

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantıları’nın ilki, “Stratejik Araştırma, Ağ ve Kapasite Geliştirme” ana teması ile 6 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00’te Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek;

İstanbul'da Uluslararası İlişkiler, Kamu yönetimi vb. bölümlerin 3./4. sınıf lisans öğrencisi olup İngilizce B2 ve üstü yeterliliğe sahip, Office programlarını iyi derecede kullanan adaylar STAJ başlığı ile CV ve ön yazı göndererek hemen başvurabilirler. info@tasam.org ;

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da 30 Eylül sabahı saat 04.30’da, başta Baba Sy Askerî Kampı’ndan olmak üzere bir çok yerden silah sesleri duyuldu. Ardından ise devletin televizyon kanalı olan RTB’nin yayını kesilerek yüzbaşı İbrahim Traore liderliğindeki darbeci askerler burada bir bildiri okudu...;

2010 yılında yayınlanan Rus Askerî Doktrinine göre, (bir diğer adıyla Gerasimov Doktrini) kendisine veya müttefiklerine karşı nükleer silah kullanılması hâlinde Rusya Federasyonu da aynı şekilde karşılık verebiliyor. Ayrıca yine bu doktrine göre, konvansiyonel silahlarla Rusya’ya karşı yapılan saldı...;

İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hizmetleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve d...;

Seferberlik “harîm-i ismetine” tecavüz eden düşmanı püskürtmek ve vatan topraklarından kovmak için yapılan kutsal bir çağrıdır. Vatan savunması için ilan edildiğinde genç, ihtiyar, kadın, erkek şimdi Ukrayna’da olduğu gibi cepheye koşar, şehit düşen kanıyla gömülür. ;

İletişim alanı temelli kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde her ne kadar yeni bir kavram olarak belirse de, dış politikanın anlamlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Öncelikle kamu diplomasisi kavramının tarifi, bu doğrultudaki faaliyetlerin değerlendirilmesini ...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı. ;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.