Kritik Eşik...

Makale

Kaderiniz ayrı, yollarınız farklı, coğrafyalarınız uzak ise mesele yok. Herkes kendi yoluna gider. Ancak kaderiniz, coğrafyanız, yollarınız kesişiyorsa ve ortaksa, aklın da ortak çalıştırılması, bir tarafa gelecek zarar kadar faydanın da ortak olduğunun taraflarca idrak edilmesi gerekir....

Kaderiniz ayrı, yollarınız farklı, coğrafyalarınız uzak ise mesele yok. Herkes kendi yoluna gider.

Ancak kaderiniz, coğrafyanız, yollarınız kesişiyorsa ve ortaksa, aklın da ortak çalıştırılması, bir tarafa gelecek zarar kadar faydanın da ortak olduğunun taraflarca idrak edilmesi gerekir.

Türkiye sadece coğrafi konumu gereği değil, kültürel, iktisadi, dini, tarihi ve derin toplumsal akrabalıkları itibariyle Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu ve Kuzey Afrika ile aynı ortak kadere mahkûmdur.

Ülkemizi olduğu kadar bu bölgeleri/ülkeleri de geleceğe taşıyacak tek ana formül ise; geriye kalan her şeyi çevreye ikâme edip insanı merkeze almaktır. “Yeni Anayasa“da, ekonomide, siyasette, diplomaside ve terör belâsının çözümünde de bunu yap(a)madığımız, dolayısıyla nitelik ve kapasiteyi arttır(a)madığımız müddetçe gelecek yürüyüşünü türbülanslar ve inkıtalar bekler. Nitelik ve kapasite arttırmanın yolu da öncelikle istikrar ve sulh içinde olmaktan geçer.

...

En eski diplomasi geleneği şudur; Afrika'da birlikte yaşayan küçük topluluklarda çözülmesi gereken bir mesele zuhur etmişse, taraflar ile bölgenin âdil ve âkil insanları (aksaçlı ve aksakallıları) ulu bir ağacın gölgesinde oturarak konuyu toprağa yatırır, iki tarafı da mutmain/tatmin edecek çözümü buluncaya kadar da oradan kalkmazlarmış.

Sorundan beslenen çıkar guruplarının müdahalesi yoksa bu yöntem her zaman işe yarar.

Bahsettiğim kadim diplomasi yöntemi ABD Anayasası'nın hazırlanması için de uyarlanmıştır. Neticede Amerika Birleşik Devletleri neredeyse yazıldığından beri hiç değiştirilme ihtiyacı duyulmayan anayasasını kazanmıştır.

...

Satranç (strateji) oyununun temel kurallarından biri de belirlenmiş temel plana ya da ilkelere sadık kalmak, bunun yanında pro-aktif davranarak rakibin oyunu yönlendirmesine meydan vermemektir. Rakip tempo kazanmışsa hep müdafaada kalır ve savunma refleksleriyle psikolojik üstünlüğü kaybetmiş olursunuz. Tempoyu yakalamışsanız eğer üstünlük size geçmiştir.

Gelinen durum itibariyle, pek çok açıdan Türkiye tempo kazanmıştır.

Ancak yeterince kapasiteye sahip taşların oyuna gir(e)memediği kazanılmış tempo, bir müddet sonra netice hasıl olmadan aleyhe dönebilir.

O yüzden ülke olarak geldiğimiz kritik eşikte artık el yordamı, tesadüfler, tevafuklar ve “kader“; daha disiplinli, plânlı, organize ve eşgüdümlü çalışmayı başaramazsak, hedeflediğimiz parlak geleceğe bizi taşıyamaz.

KISA MESAJ HATTI:

Henüz yayınlanmamış kitabında Büyükelçi Aydın Nurhan diyor ki “Doğu-Batı beyin formatının inovasyona etkisi sorusunun Türkiye'nin geleceği için önemi henüz meçhuldür, ama kısa süre sonra ciddiyetle tartışılacaktır“.

ihsantoy@tasam.org

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2711 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 641
Asya 98 1078
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1381 ) Etkinlik ( 53 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 23 608
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2042 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2042

İnsanoğlunun doğal yaşam ortamı karalardır. Ancak, dünyanın büyük kısmı denizlerle kaplı olup deniz insanoğluna refah, zenginlik ve güç getirecek özelliklere sahiptir. Bu açıdan bakıldığında insan toplulukları, doğal olarak, sosyolojik gelişmelerinin her aşamasında evvela doğal yaşam ortamları olan ...;

Çağımızda, ülkeler arasındaki ilişkilerde konjonktüre bağlı olarak meydana gelen değişimler sonucunda, klasik diplomasi yöntemlerinin yanında yeni kavramlar da ortaya çıkmıştır. Diğer ülke yönetimlerini ve uluslararası örgütleri etkilemek hedefiyle birlikte, yabancı kamuoyunu da etkilemek ihtiyacı d...;

TASAM Staj Programı; katılımcıların akademik çalışma yetkinliği kazanmasına destek olarak kaynaklara ulaşma, bilgi toplama ve iletişim gibi konularda mevcut yetenek ve özelliklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. TASAM’ın mevcut çalışma alanları kapsamında değerlendirilecek stajyerlerin, bu alanla...;

Türk siyaset hayatında kamplaşmaya yol açan yaşam tarzı çatışmasının psikolojik, sosyopsikolojik yönü başta olmak üzere tarihin derinliklerinden gelen faktörlerle çeşitli açılardan sorgulanmasına hasredilen kitap 160 sayfadan oluşuyor. ;

Dünyadaki en güçlü ve etkili istihbarat servisleri açısından merak edilen en önemli konuların başında, Çin’in Afrika’daki askeri ve siyasi stratejik planları gelmektedir. Afrika madenleri ve enerji yatakları Çin’in bu kıtaya yönelmesinde temel etkendir. ;

Göç, ulus-devletlerin düzenlemesi ve kontrol altında alması gereken bir 21. yüzyıl gerçekliği midir? Bu sorunun yanıtına farklı Uluslararası İlişkiler (Uİ) teorilerinden görece farklı yanıtlar verilebileceği düşünülse de ortak bir kabule varılabilir: Uluslararası göçün düzenlenmesi. Göç ve güvenlik ...;

18-19 Şubat tarihlerinde Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’da “Afrika Birliği Devlet ve Hükümet Başkanları Kongresinin 36. Olağan Toplantısı gerçekleştirildi. Bu zirveye, açılış töreninde İsrail’in Etiyopya Büyükelçisi Sharon Bar-Li'nin akredite şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle güvenlik pe...;

Ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel güçlerin oluşturduğu bir Dünya Düzeni vardır. Bu düzen ufak değişimler gösterse de kolay kolay değişmez. Büyük güçler siyasi, ekonomik güçlerini koruyabilmek ve hatta geliştirmek amacıyla zaman zaman bazı girişimlerde bulunurlar. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.