ASEAN 2020 ve Ticari Yansıması

Haber

Güneydoğu Asya Ulusları Topluluğu, ASEAN; 2015 yılı hedefini, ekonomik entegrasyon yoluyla “tek Pazar” haline gelmenin de ötesinde; 2020 yılı için AEC Asean Economic Comunity olarak belirlemiş durumda....

Güneydoğu Asya Ulusları Topluluğu, ASEAN; 2015 yılı hedefini, ekonomik entegrasyon yoluyla “tek Pazar“ haline gelmenin de ötesinde; 2020 yılı için AEC Asean Economic Comunity olarak belirlemiş durumda. Mevcut konjonktüre karşın, ekonomik büyüme ‘istikrarla’ artıyor ve sınır yerleşimleri başta olmak üzere, sosyal bütünleşme hedeflerine de "hızla" yaklaşılıyor!

Benimsenen, hatta kilitlenilen temel beklentileri / hedefleri ise; üretime dayalı tek pazar oluşması, yüksek ekonomik rekabet gücüne sahip, adilane kalkınmaya dayalı ve küresel ekonomiye 'tam anlamıyla' entegre olmuş bir bölge hedefine yönelik beklentiler/ hedefler! RAND’dan William H. OVERHOLT, 'Asya, Amerika ve Jeopolitiğin Dönüşümü' isimli kitabında, soğuk savaşın temel kurumlarının gelecek yıllardaki geçerliğini sorgularken; ASEAN ülkelerinden Endonezya, Malezya ve Tayland’ın, temeli soğuk savaş döneminde atılan bu entegrasyon desteğiyle kalkınmamış olması durumunda (kalkınamamış olsaydı) radikal Islam’ın çok daha hızlı ve çok daha fazla yayılmış olacağını da iddia etmekteydi!(S.162)

Aslında, AEC, Asean Economic Community, mevcut ekonomik entegrasyon sürecinin başlangıcı, 28 Ocak 1992 tarihli Singapur anlaşmasına dayansa da, sürecin tetikleyici unsurunun, 30 Ocak 2003 tarihli CEPT-AFTA Anlaşmasını değiştiren protokol’ün imzalanması olduğuna inanılmaktadır.Çünkü, bu tarih itibarıyla Asean-6’nın İL listesindeki ürünlerin %64,12’sinin gümrük vergileri kaldırıldı ve Asean -6 nın ortalama gümrük vergisi indirimlerinin başladığı 1993 yılında %12,76’dan %1,51’ye düşürüldü.

Tarifelerin kaldırılmasıyla ölçek ekonomi koşullarına yaklaşılması ve AIA (Asean Investment Area) yoluyla bölgesel çokuluslu ortak yatırımların 'şefkatle desteklenmesi, korunması' birlik içinde önce ve özellikle; petrokimya, kauçuk, kimyevi gübre, kağıt hamuru, otomobil üretimi gibi sınai alanlarda 'büyük ölçekli işletmelerin' kurulmasını sağladı.Bu durum şüphesiz bölgesel entegrasyonların en beklenen argümanlarından biri idi ve ASCC Asean Socio Cultural Community organizasyonu , ortak bir 'bölgesel kimlik' oluşumu görevini 'bölgesel ticari partnerliği' teşvik ederek yerine getiren, arka kahraman idi!

Filipinler Merkez Bankası Direktörlerinden, Rosabel B Guerro(*), IFC Bulltein No:32 deki yazısında; bölgede ölçek ekonomisi oluşumunun yanısıra, umulan 'ticaret yaratma' ve 'karşılaştırmalı üstünlükler' konusundaki avantajların ASEAN 2020 vizyonu için olumlu seyrettiğini ve bölgesel entegrasyonların taşıyabileceği bazı potansiyel risklere yakın olmadığını teyid etmekte. Guerro ayrıca, ASEAN ülkelerinin entegrasyon içinde ticaret seyrinin arttığı; hatta Brunei gibi bazı ülkelerin intra-Asean rasyosuna 'bağımlılık derecesinde' sahip olduğunu belirtmekte ve mevcut başarıyı IMF kaynaklı verilerle desteklemekte!

Peki ticaret yaratma ve karşılaştırmalı üstünlükler konusunda pek endişesi olmayan ASEAN 2020 vizyonunun, mevcut bölge ticaretini bünyesinde toplayan 'ticaret sapması' dışında, gelişim süreci ve Türkiye'ye etkisi hangi boyutlardaydı? Dış Ticaret Müsteşarlığımız verilerine göre, Türiye’nin ASEAN ülkelerinden ithalatı 2002 yılında bir milyar doların altında iken, 2011 yılı sonunda neredeyse yedi milyar dolara yaklaşmış; ihracatımız ise 2011 sonunda sadece bir milyar yediyüzmilyon dolara ‘yaklaşabilmiştir’.Dışalım ve dışsatım tutarları arasındaki fark beşmilyar doların üzerinde..Ve son üç yıllık trendi incelediğimizde ihracat/ ithalat oranımızın gittikçe küçüldüğünü; ithalatın hızla artmasına karşılık, ihracatımızın çok daha az oranda bir artışa sahip olduğunu görmekteyiz.. İthalatımızın analizi yapıldığında ise; kauçuk, yağlar, elektrikli eşya ve sentetik liflerin yanı sıra 34 GTİP ile başlayan ‘sabun ve benzeri yüzey aktiflerinin yer aldığı ürünlerin ’ kırk milyon dolara yakın bir tutara ulaştığı görülmekte, ayakkabı, getr, tozluk(!) ithalatımız ise 2011 yılında ikiyüzbeşmilyon dolara ulaşmış durumda!

Liberal dış ticaret uygulamalarında da, doğal olarak değişime konu olabilecek her türlü ürünün dış ticareti onaylanmakta/ desteklenmekte ancak yurtiçi üretimin rekabet gücü artışı için de, önlem/ teşvik politika uygulamaları bulunmaktadır!

Med - Term Review of the Implementation of AEC Blueprint:

Detaylar için Tıklayınız ( Excel 2007 Formatında )

Detaylar için Tıklayınız ( Excel 2007 Formatında )

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2693 ) Etkinlik ( 220 )
Alanlar
Afrika 75 633
Asya 98 1072
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1369 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1291 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 780
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2041 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2041

İstanbul'da Uluslararası İlişkiler, Kamu yönetimi vb. bölümlerin 3./4. sınıf lisans öğrencisi olup İngilizce B2 ve üstü yeterliliğe sahip, Office programlarını iyi derecede kullanan adaylar STAJ başlığı ile CV ve ön yazı göndererek hemen başvurabilirler. info@tasam.org ;

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da 30 Eylül sabahı saat 04.30’da, başta Baba Sy Askerî Kampı’ndan olmak üzere bir çok yerden silah sesleri duyuldu. Ardından ise devletin televizyon kanalı olan RTB’nin yayını kesilerek yüzbaşı İbrahim Traore liderliğindeki darbeci askerler burada bir bildiri okudu...;

2010 yılında yayınlanan Rus Askerî Doktrinine göre, (bir diğer adıyla Gerasimov Doktrini) kendisine veya müttefiklerine karşı nükleer silah kullanılması hâlinde Rusya Federasyonu da aynı şekilde karşılık verebiliyor. Ayrıca yine bu doktrine göre, konvansiyonel silahlarla Rusya’ya karşı yapılan saldı...;

İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hizmetleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve d...;

Seferberlik “harîm-i ismetine” tecavüz eden düşmanı püskürtmek ve vatan topraklarından kovmak için yapılan kutsal bir çağrıdır. Vatan savunması için ilan edildiğinde genç, ihtiyar, kadın, erkek şimdi Ukrayna’da olduğu gibi cepheye koşar, şehit düşen kanıyla gömülür. ;

İletişim alanı temelli kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde her ne kadar yeni bir kavram olarak belirse de, dış politikanın anlamlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Öncelikle kamu diplomasisi kavramının tarifi, bu doğrultudaki faaliyetlerin değerlendirilmesini ...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı. ;

Gorbaçov’un kişiliğinin gizemi, insan Gorbaçov ile devlet adamı Gorbaçov arasındaki ayrıma dayanıyor. Çok farklı iki insandı. Ütopyasının özünde saf bir Leninizm’in olduğu bir Sovyetler Birliği ve Lizbon’dan Vladivostok'a barışçıl bir şekilde uzanan bir Avrupa vardı. O, iktidardaki entelektüelin büy...;

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 1

 • 06 Eki 2022 - 06 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.