Asya’da Bir-lik(!) İstanbul’da Konuşulacak

Haber

Asya ülkeleri, 6. Uluslararası Türk - Asya Kongresi’nde “Asya Birliği? Siyaset, Güvenlik, Ekonomi ve Kültür Parametreleri”ni konuşmak için İstanbul’da buluşuyor....

Asya ülkeleri, 6. Uluslararası Türk - Asya Kongresi’nde “Asya Birliği? Siyaset, Güvenlik, Ekonomi ve Kültür Parametreleri“ni konuşmak için İstanbul’da buluşuyor.

Asya’da Entelektüel Kapasite İnşası Programı 2012 çalışmaları çerçevesinde 6. Uluslararası Türk - Asya Kongresi 07-08 Haziran 2012 tarihlerinde Türk - Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından İstanbul’da gerçekleştirilecek. Kongre’ye Asya ülkelerinden devlet temsilcileri, akademisyenler, uzman ve araştırmacılar, bürokratlar, gazeteciler ve diplomatlar katılıyor.

Ortaköy Princess Otel’de gerçekleştirilecek Kongre TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Fatih Ceylan, Suudi Arabistan Prensesi Basmah Bint Saud Bin Abdulaziz, Bangladeş Başbakan Danışmanı ve Bakan, Hossain Toufique IMAM, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Hadi SOLEIMANPOUR, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin* ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ*’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

İki gün boyunca, toplam 6 oturumla gerçekleştirilecek 6. Uluslararası Türk - Asya Kongresi’nde “Asya'da Siyasi, Ekonomik ve Güvenlik Konularında Entegrasyon İçin Şartlar Oluştu Mu?“, “Orta Doğu / Batı Asya'da Nükleer Silahlarda Artış: Bir Değerlendirme", “Türk Dünyasının Entegrasyonu“, “Asya’da Güvenlik Tehditleri ve Çin - Türk İş Birliği“, “Doğu Asya Birliği Düşüncesi: Fırsatlar ve Engeller“, “Asya’da Siyasal Entegrasyon: Karşılaştırmalar ve Bölgesel Çalışma Deneyimleri“, “Asya’da Siyasi Entegrasyon Sorunları ve Perspektifi: Tacikistan’dan Bakış“, “Siyasi ve Güvenlik İçerikli Diyalog Yoluyla Asya’da İşbirliğine Dayalı Güvenlik İnşaası“, “Japonya ve Asya Güvenlik İş Birliği“, “KGAÖ’nün Asya Güvenliğindeki Rolü“, “Afganistan: Güvenlik Kara Deliğinden Asya'nın Merkezine“, “Asya'da İş Birliği“, “21. Yüzyılda Asya'da Olası İttifaklar ve Türkiye“, “Asya'da İş Birliği ve Güvenlik: Çin Diplomasisinin Sınırları“, “Güney Asya’da Bölgesel Güvenlik: Güven İnşası ve Zaafiyetlerle Fay Hatları Ortasında Beka Çabası“, “Orta Asya'da Güvenliğe Bakış: Kafkas Ülkelerinin NATO ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ)’ne Yaklaşımları“, “Asya’da Siyasi ve Ekonomik İş Birliği İçin Önemli Bir Faktör Olarak Avrasya Entegrasyonu“, “İsrail’in Avrasya Ülkeleriyle Ekonomik İş Birliği“, “Doğu Asya'da Ekonomik Entegrasyon Nereye Gidiyor? - Ekonomik Kanıtlar“, “Bir ASEAN Ekonomik Topluluğuna Doğru: Önümüzdeki Güçlükler“, “Ekonomik İş Birliğinden Güvenliğe: Asya'da İşlevselciliğin Ötesini Düşünmek“, “Dünya Ekonomisinin Yeni Merkezi: Asya Ekonomik Alanı (AEA)“, “Çin'in Orta Asya ile Ekonomik Entegrasyonunda Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Rolü“, “Çin’in Ortadoğu Açılımı ve Reform Politikası“, “Türk ve Çin Uygarlıkları: Bütünleşme ve Etkileşim“, “Arap Baharı ve Türk Modelinin Yansımaları“, “Orta Asya'da Bölgesel İş Birliği İmkânları“, “Kültürel ve Kentsel Dönüşüm“, “Bütünleşme Küresel mi Kültürel mi? Kırgızistan'da Faaliyette Bulunan Yabancı Destekli Yüksek Öğretim Kurumları ve Etkileri“, “Türkiye'deki Üniversitelerde Asya Çalışmaları“, “Aynada Görünenin Ötesinde: Avustralya'nın Asya Bağlantısının 20 Yılına Yeniden Bakış“, “SAARC: Güney Asya'da Sorunlar ve Beklentiler“ konuları masaya yatırılacak.

Kongre’nin oturum başlıkları ise “Asya’da Siyasi Entegrasyon“, “Asya’da Güvenlik İş Birliği/Entegrasyon“, “Asya’da Ekonomik Entegrasyon“, “Asya’da Kültürel İş Birliği/Entegrasyon“ ve “Asya’da İş Birliği ve Entegrasyona Düşünce ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Katkısı“ olarak belirlenmiş.

Başkan Şensoy: “19. Yüzyıl Avrupa, 20. Yüzyıl Amerika , 21. Yüzyıl ise Asya Çağı Olacak’’

19. yüzyılda Avrupa’nın, 20. yüzyılda Amerika’nın dominant olduğunu söyleyen TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, 21. yüzyılın ise Asya Yüzyılı olacağının artık belirginleştiğini söyledi.

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy yaptığı açıklamada nüfus bakımından Asya’nın Dünya nüfusunun yarıdan fazlasını, politik açıdan, 53 ülkenin yanı sıra BM tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ, Filistin, Kuzey Kıbrıs ve Tayvan gibi ülkeleri, ayrıca Hong Kong ve Makao gibi özel idari bölgeleri kapsadığını belirttikten sonra “Asya kıtasında bulunan ülkeler; güç dengelerinin hızla değiştiği günümüzde, bir yandan kendi aralarında gerçekleştirdikleri bütünleşme hareketlerinin daha etkin olması için çaba sarf ederken, diğer yandan uluslararası ilişkilerde de söz sahibi olmanın önemini ısrarla vurgulamaktadır. Küresel düzeyde güçlü ülkelerin bulunduğu Asya kıtasında da bölgeselleşme hareketleri hızla gelişmiş olsa da,Kıta ölçeğinde bir birlik henüz ortaya çıkmamıştır“ dedi.

Açıklamasının devamında Başkan Şensoy; Asya kıtasının kendine özgü koşulları, Avrupa Birliği örneğindeki gibi ekonomik ve politik bir entegrasyonu güncelde imkansız kılmaktadır. Ancak bu durum, Kıta’nın başat aktörleri arasında iş birliği temelinde karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine engel değildir. 6. Uluslararası Türk - Asya Kongresi dünyanın yeni güç merkezi olarak şekillenen Asya Kıtası’ndaki her türlü iş birliği alanında karşılıklı bağımlılığın geliştirilmesine, resmî ve sivil ilişkilerin kurumsallaştırılmasına, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına, Türk Dış Siyaseti’ne katkıda bulunarak ülkemizin tüm dünyada sosyoekonomik odaklı etkinliğinin güçlendirilmesine, kurumsal, sürdürülebilir stratejik değer sunmayı hedeflemektedir dedi.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2675 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 629
Asya 98 1056
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1367 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 290
Orta Doğu 22 599
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 181
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1289 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 779
Türk Dünyası 19 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2033 ) Etkinlik ( 80 )
Alanlar
Türkiye 80 2033

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramının 103. Yıldönümünü kutluyoruz. Bu bayramla özdeşleşen Bandırma Vapuru veya gemisini de hatırlamamak mümkün değil. Avrupa 18. Yüzyılda, gemi inşa sanayisindeki usta çırak ilişkisini sonlandırarak, kâğıt üzerine aktarılan teknik çizim planlarına göre g...;

Günümüzde terörizm, son yıllarda kaydettiği gelişim ve almış olduğu görünüm açısından uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Tarihsel açıdan terörizm, 19. yüzyılın sonlarında Batı dünyasında yaygın şekilde görülmesine karşın, 1970’li yılların başında terör çalışmaları sosy...;

Huriye Yıldırım Çınar, Afrika Enstitüsü’nün eş-direktörü olarak TASAM ailesine katıldı. TASAM Afrika Enstitüsü, Eş-Direktör Afrika Uzmanı Huriye YILDIRIM ÇINAR ile yeni bir sinerji ve yapılanma içinde olacak. Enstitü bünyesinde oluşturulacak yeni kurul ve çalışmalarla ilgili gelişmeler ve yoğun günd...;

Çin yaklaşık olarak on yıldır Afrika kıtasındaki en büyük yatırımcı sıfatına haiz. Ayrıca Çin Gümrük Genel İdaresinin açıkladığı rakamlara göre Çin ve Afrika kıtası ülkeleri arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla göre %35,3’lük bir artışla 254,3 milyar dolara ulaşmıştır.;

Avrupa Birliği’nin Küresel Geçit (KG) projesinin; Çin’in uzun vadeli “siyasi” hedefleri olduğu anlaşılan yatırım stratejisinin konjonktürel değişikliklerle birlikte giderek zemin kazanmasına karşı ve esas itibarıyla Batı Avrupa ve ABD’den oluşan G7 grubunun küresel vizyonuna temellenen “united” (bir...;

Çin’in “Orta Krallık” konseptini bırakarak Mavi Su Donanması’na geçiş yapmasıyla birlikte artan ekonomik, siyasi ve askeri gücünün bir fonksiyonu olarak coğrafya telakkisinde de açık şekilde bir değişim gözlemlenmektedir. ;

Çağımızın stratejik hammaddeleri olan Nadir Toprak Elementleri (NTE-Rare-Earths) günümüz teknolojisinin vazgeçilemez temel girdilerindendir. Bu ham maddeler olmadan ileri teknoloji ürünü olan araç ve vasıtaları üretmek mümkün değildir. ;

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe (2012-2020) hükûmeti tarafından 2013 yılında oluşturulmasından bu yana ülkenin uzun vadeli diplomasisini ve savunma politikasını düzenleyen Japonya’nın Ulusal Güvenlik Stratejisi, 2022 yılında tekrar gözden geçirilecek ve Kishida hükûmeti 2022 yılı içerisinde strate...;

4. İslam Dünyası İstanbul Ödülleri Töreni

 • 16 Haz 2022 - 16 Haz 2022
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya İslam Forumu Yetkin Kişiler Grubu Toplantısı 10

 • 16 Haz 2022 - 16 Haz 2022
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2022 - 14 Haz 2022
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.