Stratejik Lokomotif Sektör Kongreleri Başlıyor

Haber

İlk kongre “Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji 2023” başlığıyla 22-23 Mart 2012 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. “Memleket meselesi” Kongresi 2023 İstanbul’da...

İlk kongre “Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji 2023“ başlığıyla 22-23 Mart 2012 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek.

“Memleket meselesi“ Kongresi 2023 İstanbul’da

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesindaki ‘Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi’ kapsamında Stratejik Lokomotif Sektörler; Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji 2023 Kongresi 22-23 Mart 2012 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Kuruluş yıl dönümü 2023 yılını sembolik milat kabul ederek ülkenin geleceğine ışık tutmak üzere bir düşünce ve sivil toplum kuruluşu olan TASAM’ın insiyatifiyle başlayan “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023“ projesi ikinci aşamasında.

Proje, alanlarında otorite olarak bilinen isimlerin katkıları ile T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde beş yıldır sürdürülüyor. İlk aşamasında altı ana temada makro öngörülerin tamamlanmasının ardından Türkiye’yi 2023 hedeflerine ulaştıracak dokuz Stratejik Lokomotif Sektör belirlenmiş. Mesleki Eğitim Sanayi ve Yüksek Teknoloji 2023, Tarım, Gıda ve Hayvancılık 2023, Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayi 2023, Sosyal Güvenlik ve Sivil Toplum 2023, Finans, Bankacılık ve Kalkınma 2023, Enerji ve Nükleer Teknoloji 2023, Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma 2023, Turizm, Çevre, Şehircilik 2023 ve Otomotiv, Lojistik, Ulaşım 2023.

22 Mart Perşembe günü Ortaköy Princess Hotel’de devlet adamlarının, akademisyenlerin, bürokratların, uzmanların, diplomatların, araştırmacı ve gazetecilerin katılımıyla başlayacak Mesleki Eğitim Sanayi ve Yüksek Teknoloji 2023 Kongresi iki gün sürecek.

BAŞKAN ŞENSOY “BEŞERİ SERMAYE ÜLKEMİZ İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIMAKTA“

Konuyla ilgili yaptığı açıkamada dokuz stratejik lokomotif sektör belirleyip 2012-2013 çalışma/eylem planı çıkardıklarına değinen TASAM Başkanı Süleyman Şensoy bu 9 sektör içinde “Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji“ çalışmalarının insan kaynağı niteliğine direkt vurgusu ile öne çıktığını söyledi.

Başkan Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü “Ülke kalkınmasına doğrudan katkıda bulunan ve teknolojik yeniliklerin vazgeçilmez bir unsuru olan sanayi sektörü için; mesleki ve teknik eğitimle beşeri sermaye/nitelikli işgücü hayati bir önem taşımaktadır. Bilgiyi üretme, kullanma ve yayma becerisi olarak tanımlanabilecek teknoloji sektörü de; sanayi üretimi, uluslararası piyasalardaki rekabet gücü, refah ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin en kritik unsuru haline gelmektedir. Sermaye ve ticaretin küreselleşmesi ile birlikte, kalite ve maliyet açısından küresel ölçekte rekabet gücüne sahip olabilmek için, ürün ve üretim süreçlerinin ileri teknolojiye ve rekabete uyumlu mesleki eğitimi güçlü nitelikli işgücüne dayanması, yüksek büyüme potansiyeli olan teknoloji firmalarının kurulması, mevcut firmaların büyümesinin sağlanması, ileri teknoloji yatırımlarının desteklenmesi, Ar-Ge’nin teşvik edilmesi, dinamik ihracata geçilmesi ve bilimsel araştırma kurumları ile sanayi kuruluşları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi gerekmektedir.

Bu perspektifte “Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji 2023 Kongresi“; sürdürülebilir “kapasite inşası“ çerçevesinde, mesleki eğitim, sanayi ve teknoloji politikaları konusunda siyasi bir tartışma başlatmak ve ulusal düzeyde gerekli tüm çerçeveler hususunda proaktif öneriler geliştirmek hedefindedir“.

Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji 2023 Kongresi’nin iki gün sürecek altı oturumunda 2023 Yılına Doğru Türk Sanayisinin Teknolojik Yapısı ve Dönüşümü, Bilgi Ekonomisine Geçiş Süreci ve Türkiye Ekonomisi:Nano Teknoloji ve Nükleer Enerji, Kalite, Verimlilik ve Nitelikli İş Gücü, Genç İşsizliği, Mesleki Eğitim ve Eğitim Planlaması, Sürdürülebilir Kalkınma ve Mesleki - Teknik Eğitim: Riskler ve Fırsatlar ve Mesleki - Teknik Eğitim ve Yaşam Boyu Öğrenme Sanayi Alt Sektörleri 2023 Stratejileri konuları masaya yatırılacak.

SEKTÖRÜN DUAYEN İSİMLERİ BİR ARADA

Kongre’ye sektörün duayen isimleri katılıyor. Prof. Dr. Oktay ALNIAK, Doç. Dr. Cengiz DENİZ, Yrd. Doç. Dr. Osman Salih KADI, Türk Patent Enstitüsü Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Yüksel BİRİNCİ, Kültür Üniversitesi Rektör Yrd. Prof. Dr. Çetin BOLCAL, Prof. Dr. Abdülhalim ZAİM, Osman KOLAY, Dr. Necmi DAYDAY, Funda AKTAN, Prof. Dr. Selahattin TURAN, Prof. Dr. Ayşen BAKİOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Nihat ALAYOĞLU, Yrd. Doç. Kenan ÖZCAN, TÜSİAD Mesleki Eğitim Çalışma Grubu Başkanı Dr. Necdet KENAR, Prof. Dr. H. Semih GÜMÜŞ, MEB Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Halis Yunus ERSÖZ, METGEM Müdürü Azize GÖKMEN, SESRIC’ten Hatice İLBAY SÖYLEMEZ, Yrd. Doç. Adnan BOYACI, Prof. Dr. M. Bahattin ACAT, Prof. Dr. Servet ÖZDEMİR, T.C. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü, Doç. Dr. Ömer AÇIKGÖZ, Yrd. Doç. Dr. İ. Hakan KARATAŞ, Prof. Dr. Ahmet AYPAY, Prof. Dr. Oğuz BORAT, T.C. Çalışma ve Sosyal Bakanlığı MYK Başkanı Bayram AKBAŞ, Yrd. Doç. Dr. Cengiz ŞİMŞEK, Doç. Dr. Abdülmecit KARATAŞ, Aykut GÖKER, Prof. Dr. Ali KAHRİMAN, Dr. Mustafa PALANCIOĞLU, Prof. Dr. Mustafa ÇIKRIKÇI, Yrd. Dr. E. İldem DEVELİ, Yrd. Doç. Dr. Hakan ÇELİKKOL, Doç. Dr. K.Batu TUNAY, Mehmet GÜLTEKİN, Murat KARASOY, Sinan ÖZDEMİR, Erdal KÜÇÜKOĞLU, Prof. Dr. Fahamet AKIN, Doç. Dr. Asım BALCI, Emin Yaşar DEMİRCİ, Yeliz SEVİMLİ, Dr. Begüm Erdil ŞAHİN, Zehra YAŞİN, Dr. Hanifi PARLAR, Erol DEMİR, Ergüder GÜNGÖR, Mustafa YILMAZ, Vural ŞEKER, Saadettin DİKMEN, Prof. Dr. Koray TUNÇALP, Ünal AZAKLIOĞULLARI, Celal OVAT, Dr. H. Fikret TÜRKEL, Burhanettin AMİL, Livo MANZİNİ, Şahin SERİM, Prof. Dr. Taner BULAT, Fatih COŞKUN, Cemalettin TURGUT, Burhanettin AMİL, Mehmet Sait CÜLFİK, Gürkan AVCI, Dr. H. Fikret TÜRKEL, Dr. Ahmet AKMAN, Erol DEMİR, Zekine DAYIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Vedat DEMİR, Mehmet KÜÇÜKTALASLI, Burhanettin AMİL, Osman BOLAT, Şevket ALP, Nazife YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Baki AKSU, Yrd. Doç. Dr. Kemal KARAYORMUK, ...

Program ve Detaylı Bilgi İçin Lütfen Tıklayınız

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

İnsanların vatandaşı oldukları, ikamet ettikleri veya yerleşik bulundukları topluluklardan ayrılarak farklı coğrafyalarda devam eden savaşlara gönüllü olarak katılmaları, devrimler çağından başlayarak modern devletler sisteminin oluşum sürecini takip eden bir olgudur. Bu süreci tanımlamak amacıyla a...;

Ruanda ve Uganda, Afrika Büyük Göller Bölgesi'nde konumlanmış, tarihsel bağlamda derin etkiler bırakmış iki komşu ülke olarak "3. Dünya" ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bölgedeki siyasi ve etnik çatışmalar, uzun vadeli kalkınmayı olumsuz etkileyerek ekonomik istikrarsızlığa sebep olmuş...;

Asya’dan sonra dünyanın en kalabalık insan nüfusunu barındıran Afrika, nice kadim kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ve medeniyetin beşiği olmuş bir kıtadır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinin inşa sisteminin henüz çözülmemiş olması gibi tarihin çeşitli zaman aralıklarınd...;

Bu metin, meritokrasinin Türkiye'nin genel güvenliğine ve istikrarına olan etkilerini detaylı olarak inceler. Meritokrasinin potansiyel zorlukları ve fırsatları, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik kaygıları bağlamında tartışılmaktadır.;

Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerjinin bölge ülkeleri yanında Avrupa devletlerinin geleceğinde şekillendirici jeoekonomik, jeostratejik ve jeopolitik güç olacağının öne çıktığı 21’inci asırda, Rusya-Ukrayna savaşından sonra daha da önem kazanmış ve enerji güvenliği konusunda rekabet alanlarının enerji...;

Altın rezervleri, bir ülkenin ekonomik ve finansal direncinin kritik bir göstergesidir. Genellikle merkez bankaları tarafından döviz rezervlerinin önemli bir parçası olarak tutulan altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenilir bir sığınak olarak görülür. Son yıllarda, artan jeopolitik...;

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz...;

Dört gün önce, Çin silahlı kuvvetlerinin yıllık tatbikatı olan "Exercise Joint Sword" sona erdi. Bu yıl, Çin bu tatbikatı, Tayvan'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Lai'nin göreve başlamasına "güçlü bir ceza" olarak nitelendirdi - Pekin'in kazanmasını istemediği aday. 46 Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (P...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Türkiye - AB İlişkilerinin 60. Yılı ve Geleceği Konferansı

 • 24 Eki 2023 - 24 Eki 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...