Bir Balkan Konferansının Ardından

Haber

14 Aralık 2006 tarihinde Işık Üniversitesi nezdinde Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı ve Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğiyle “ Balkanlardaki En Son Gelişmeler “ konulu konferans Işık Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşmiştir....

14 Aralık 2006 tarihinde Işık Üniversitesi nezdinde Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı ve Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğiyle “ Balkanlardaki En Son Gelişmeler “ konulu konferans Işık Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşmiştir.
Konferansın açılış konuşmasını Ortadoğu ve Balkan İncelermeleri Vakfı başkanı Büyükelçi Güner Öztek ve Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu yapmıştır.

Konferans iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir.Birinci oturumun başkanlığını Işık Üniversitesinden Doç. Dr. Bülent Aras yapmıştır.

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu

İlk konuşmacı Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Aydın Babuna, Boşnak Müslümanların komünist rejim yıkıldıktan sonraki dönemde millet olarak gelişmelerini etkileyen önemli faktörlere, çok partili sistemin Bosna Savaşı’na doğru politikalarına ve Dayton Anlaşması sonrası dönemdeki Boşnak kimliğindeki değişmelere değinmiştir. Aydın Babuna konuşmasında şu iki önemli düşünceyi vurgulamıştır: “Bosnalı Müslümanlar kendilerini Avrupalı Müslümanlar olarak görmektedirler.“ İkincisi ise “Avrupalık Düşüncesi ve Bosna Müslüman kimliği üzerinde etkili olmaya çalışan Vehhabisim gibi radikal akımlar iki karşıt düşünce olarak ortaya çıkmaktadır.“

İkinci konuşmacı Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsünün Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanı Stefan Stratiev Ekim 2006 ‘da yapılan seçimlerden sonra Bosnadaki içsel ve dışsal gelişmeler üzerinde durmuştur. Stefan Stratiev’in konuşmasında siyasetteki etnik gruplar arasındaki ayrımlar ön plana çıkmıştır.

Doç. Dr. Bülent Aras

Üçüncü konuşmacı, Sarajeva Üniversitesi Politik Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Sacir Filandra, Bosnalıların İslam ve Modernizm üzerindeki farklı görüşlerinden ve bu iki görüş arasında nasıl bir dengeye ulaşılabileceğinden bahsetmiştir. Ayrıca, Prof. Dr. Sacir Filandra
“Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği Balkanlar için eşitlik, güvenlik ve refah anlamına gelmektedir“ demiştir.

Dördüncü konuşmacı Priştina Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver Hasani, Kosova sorununa değinmiş ve tam bağımsızlık ve egemenlik kavramları üzerinde durmuş bunların Kosova için tek çözüm olduğunu savunmuştur.

Birinci oturumun son konuşmacısı, Arnavutluk Uluslararası ilişkiler enstitüsü direktörü Dr. Eno Trimçev, uluslararası toplulukların Kosova’nın son durumuyla ilgili çalışmalarına değindi. Arnavutların kamusal yaşamda kendilerini özgürce ifade edemediklerini savunmuş, Arnavutluktaki politik sembolizm üzerinde durmuştur.

İkinci oturum başkanlığı’nı Işık Üniversitesi, İktisat Bölüm başkanı Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu yapmıştır. İkinci oturumun ilk konuşmacısı Dışişleri Eski Bakanı Prof. Dr. Emre Gönensay Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin Türkiye’ye refah, barış ve güvenlik getireceğinden bahsetti. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin Balkanlara doğru genişlemesinde ne kadar
ciddi ve samimi olduğu konusunun da sorgulanması gerektiğini vurgulamıştır.

İkinci konuşmacı Eski Yugoslavya Dış İşleri Bakanı Bumidir Loncar Yugoslavya’dan ayrılan devletlerin ekonomik, sosyal ve politik anlamda bir geçiş dönemine girdiklerini ve bu geçiş döneminde Slovakya ve Slovenya gibi bazı ülkelerin başarılı olduklarını, bazılarının ise geride kaldıklarını ve uluslararası kurum ve programların bu entegrasyon sürecinde önemli olduğunu söylemiştir.

Üçüncü konuşmacı Karadağ Büyükelçisi Zeljko Perovic Karadağ’ın bölgedeki istikrarı sağlamak için çok fazla çaba sarfettiğini ve bir rol model teşkil ettiğini vurgulamış; istikrarı sağlamada NATO’ya üyeliğin önemli olduğunu savunmuştur.

Dördüncü konuşmacı Belgrad Üniversitesinden Prof.Dr. Jovan Teokarevic Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği’ne üyeliği için bazı engeller olduğunu vurgulamış ve bunlardan en önemlisinin de Fransa Anayasasındaki değişiklikle beraber ortaya çıkan referandum olayı olduğuna dikkat çekmiştir. Kosova sorunu ile ilgili görüşmelerin nasıl sonuçlanabileceği konusunda istatistiksel veriler üzerinde durmuştur.

Beşinci konuşmacı Üsküp Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden Prof.Dr. Kekenovski Ljubomir Makedonya’daki imparatorluk-devlet modeli ile ulus-devlet modeli uygulamalarından bahsetmiş ve Avrupa Birliğinin Balkan ülkelerine olan negatif bakış açısının objektif bir şekilde değişmesi gerektiğini ve bunun ancak bazı Balkan ülkelerinde demokrasi ve piyasa ekonomisinin uygulanmasıyla sağlanabileceğini savunmuştur.

İkinci oturumun son konuşmacısı Prof.Dr.Vasile Secares, 2004’ de Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliğine girmesiyle başlayan genişleme sürecinin gerçek bir jeopolitik devrim olduğunu savunmuş ve bu genişleme sürecinde AB’nin güvenlik açısında çok önemli bir role sahip olduğu ve bu konuda reformlar yapılması gerektiği üzerinde durmuştur.

Prof.Dr.Secares ayrıca“ Türkiye’nin Avrupa Birliğine ihtiyacı olduğu kadar Avrupa Birliği’nin de Türkiye’ye ihtiyacı var“ demiştir ve “ Avrupanın son sınırı nerede?“ gibi hassas bir soruya Avrupa Birliği ve NATO’nun cevap vermesi gerektiğini vurgulamıştır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2689 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 633
Asya 98 1064
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1370 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2037 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2037

BM Genel Sekreter’i Antonio Guterres’in “Dünyanın buna her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardı” ifadesi ile 22 Temmuz’da imzalanan, ilk etapta 120 gün boyunca uygulanacak, sonra yenilenecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması’nı, her ne kadar, Rusya’nın Odesa saldırısı izlediyse de, dünya tahıl borsalar...;

Jeopolitik, siyasi coğrafyadan doğan bir bilim dalıdır. Bu bilim, siyasi coğrafyanın devletlere sağladığı avantaj ve dezavantajları inceler. Jeopolitik kavramı üzerinde uzlaşılmış kısa bir tanım yoktur. Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim ...;

Tarihte ilk millî marşlar Tanrı'ya adanmış ilahilerdir (örneğin, Hint şiirindeki Veddler). Daha sonra kurtuluş mücadelelerinde halka ilham vermek ve ulusal bilinci uyandırmak gibi amaçlar doğrultusunda millî marşlar ortaya çıkmıştır. Millî marşlar içeriğine ve müzikalitesine bağlı olarak didaktik ve...;

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Google, Microsoft ve IBM son on yıl içerisinde Afrika kıtasına ciddi yatırımlar yaparak ilgiyi bu yöne çekmiştir. Kıtadaki ilk araştırma merkezini 2013 yılında Nairobi’de açan IBM, 2016 yılında Johannesburg ile yatırımlarını sürdürmüştür. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı ;

Eski çağlardan beri insanlar ihtiyaç duydukları ancak üretemedikleri mal veya hizmetleri elde etmek için farklı yollara başvurmuşlardır. Başlangıçta ihtiyaçların örtüşmesi esasına dayalı olarak kullanılan takas yöntemi, zamanla yerini farklı ödeme şekillerine bırakmıştır. Takas yöntemi takip edilere...;

Hubel’i çağrıştıran Nobel geleneğinin ilhamıyla hareket eden İsveç menşeli Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) Mayıs 2022 tarihli ve “Barış Ortamı [İnşası]: Yeni bir Risk Döneminde Güvenlik” başlığını taşıyan raporunda, dünyanın birbiriyle çakışan iki önemli sorundan kaynaklanan bir “...;

Yapay zekânın muharebenin gelişiminde kullanılması süreci hızla ilerliyor. Ukrayna, Azerbaycan, Suriye ve Etiyopya'da son dönemde yaşanan çatışmaların da işaret ettiği gibi otonom ve yarı otonom insansız hava araçlarının konvansiyonel hedefleri vurmak üzere giderek maliyetleri azalıyor ve kolay (edi...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2023 - 14 Haz 2023
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...