2. Türkiye - Çin Forumu’nda “Tek Kuşak - Tek Yol” Projesi Konuşuldu

Haber

2. Türkiye - Çin Forumu “Yeni Dönem Türkiye - Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler” ana teması ile Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve Çin Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (CIIS) tarafından 22 Mayıs 2017’de İstanbul’da gerçekleştirildi. ...

“Tek Kuşak - Tek Yol“ Projesi’nde Türkiye’nin önemli bir ortak olduğu vurgulandı

2. Türkiye - Çin Forumu “Yeni Dönem Türkiye - Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler“ ana teması ile Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve Çin Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (CIIS) tarafından 22 Mayıs 2017’de İstanbul’da gerçekleştirildi.

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy Forum’la ilgili yaptığı değerlendirmede “Bu yeni küresel trendler ve bölgesel dengeler temelinde sürdürülen Türkiye - Çin Forumu; söylemleri eyleme ve karşılıklı bağımlılığa taşıyan bir ‘model’ ihtiyacını karşılamada örneklik teşkil etmektedir. Siyasi iradenin içini dolduracak yol haritası ve envanter tanımlanmasına olan ihtiyaç da ivedi ve elzemdir. TASAM ve CIIS bu çerçevede sürece proaktif katkı sunmaya devam eden Türkiye - Çin Forumu’nun kurumsallaşması için çalışmaya devam edecektir.“ dedi.

CIIS Başkan Yardımcısı Dr. Dong Manyuan Türkiye’nin dünya ve Çin için stratejik rolünün öneminden bahsederek, kapsamlı işbirliklerini ve ekonomik ilişkileri geliştirilmesi gerektiğini, iki ülke arasında öğrenci ve akademisyen değişimlerinin önemli olduğunu, daha fazla akademisyenin konuya eğilmesi gerektiğini belirtti.

Forum kapsamında; İpek Yolu Entegrasyonu ve Türkiye & Yatırım, Ticaret, Altyapı ve Müteahhitlik, Afrika, Güney ve Orta Asya, Orta Doğu’da Türkiye-Çin İşbirliği ve Koordinasyonu, Çok Boyutlu Güvenlik, Medya gibi her iki ülke için önemli başlıklar tartışıldı.

Forum’da “Tek Kuşak - Tek Yol“ Projesi’nin bir kalkınma projesi olarak, birçok ülkeye umut olduğu; üzerinden geçtiği şehirleri güncelleyecek, modernleştirerek, akıllı şehirler hâline getireceği; çevreye dostane bir takım yatırımların da sağlanacağı; İpek Yolu’nun, geçtiği şehirleri “yeni hava limanları“, “hızlı trenler“ ve “deniz taşımacılığı“ konusunda geliştireceği; Türkiye'ye de kalkınma açısından çok fazla getiri sağlayacağı belirtildi.

“Tek Kuşak- Tek Yol“ Projesi'nde Türkiye’nin özellikle Batı Bloku'nda yer alan bir ülke olması nedeniyle Çin için oldukça önemli bir anahtar partner konumunda olduğu, Proje’de yer alan İran, Pakistan gibi ülkelerin bu kaldıraç görevine sahip olmadıkları vurgulandı.

Proje’nin, Asya-Avrupa için heyecan verici bir proje olmasıyla birlikte birçok farklı ülkeyi kapsaması dolayısıyla, farklı ülke, farklı iktisadi, sosyo-kültürel ve hukuki yapılara yönelik çalışılması, ortak bir dil geliştirilmesi, Proje’nin büyüklüğü ve bir çok ülkeyi kapsaması dolayısıyla Çin’in tek başına kaynak ayırmasının zor olacağı, finansman konusunda proje ortaklarının da katkıda bulunmasının gerekeceği belirtildi.

Toplantı’da ayrıca; Türkiye ve Çin ilişkilerinin tarihsel boyutu, Türkiye ile Çin arasında ekonomik, kültürel ve eğitim konularında işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı. Dil konusunun önemine değinilerek, karşılıklı olarak ülke dillerinin öğrenilmesine, öğrenci ve akademisyen değişimine vurgu yapıldı. Her iki ülkenin birbirini Batı medyasından değil, kendi medyalarından, birinci elden tanımasının önemine de dikkat çekildi.

Toplantı’da Türkiye ve Çin ilişkilerinin tarihsel boyutu, “Tek Kuşak - Tek Yol İnisiyatifi“, Türkiye ile Çin arasında ekonomik, kültürel ve eğitime dair işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı. Dil konusunun önemine değinilerek, karşılıklı olarak ülke dillerinin öğrenilmesi ile öğrenci ve akademisyen değişimine vurgu yapıldı. Her iki ülkenin birbirini Batı medyasından değil, kendi medyalarından, birinci elden tanımasının önemine dikkat çekildi.

Ana teması ''Yeni Dönem Türkiye - Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler'' olarak belirlenen 2. Türkiye - Çin Forumu’nda; “Sektörel ve Finansal Derinleşme“, “Güvenlik ve Savunma Sanayii“, “Yatırım, Ticaret, Altyapı ve Müteahhitlik“, “Kamu Diplomasisi; Yerel Yönetimler, Sivil Toplum, Düşünce Kuruluşları ve Medya“, “Devlet Doğasının Değişimi, Beklenti Yönetimi ve Çok Boyutlu Güvenlik“, “ASEAN Bölgesi, Şangay İşbirliği Örgütü vb. ve Asya’da Entegrasyon“, “Enerji, Su ve Gıda Güvenliği“, “Bilim ve Teknoloji, Akademi ve Kültür“, “ Orta Doğu - Afrika, Güney ve Orta Asya“ başlıkları altında konular tartışıldı.

CIIS uzmanları, akademisyenler, araştırmacılar, iş adamları ve medya temsilcilerinin katıldığı toplantı sonunda, 3. Türkiye - Çin Forumu’nun Pekin’de düzenlenmesi kararlaştırıldı.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2693 ) Etkinlik ( 220 )
Alanlar
Afrika 75 633
Asya 98 1072
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1369 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1291 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 780
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2041 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2041

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantıları’nın ilki, “Stratejik Araştırma, Ağ ve Kapasite Geliştirme” ana teması ile 6 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00’te Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek;

İnsan davranışlarını yöneten en önemli içgüdü hayatta kalmak ise insanın en büyük ihtiyacı güven duymak, yaşamını güvenli koşullarda sürdürmektir. Mekân neresi olursa olsun koşullar; hak ve adaletin, tutarlılığın ve düzenin sağlanması durumunda güvenli hâle gelir. Çağ hangisi olursa olsun güvenli bi...;

İstanbul'da Uluslararası İlişkiler, Kamu yönetimi vb. bölümlerin 3./4. sınıf lisans öğrencisi olup İngilizce B2 ve üstü yeterliliğe sahip, Office programlarını iyi derecede kullanan adaylar STAJ başlığı ile CV ve ön yazı göndererek hemen başvurabilirler. info@tasam.org ;

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da 30 Eylül sabahı saat 04.30’da, başta Baba Sy Askerî Kampı’ndan olmak üzere bir çok yerden silah sesleri duyuldu. Ardından ise devletin televizyon kanalı olan RTB’nin yayını kesilerek yüzbaşı İbrahim Traore liderliğindeki darbeci askerler burada bir bildiri okudu...;

2010 yılında yayınlanan Rus Askerî Doktrinine göre, (bir diğer adıyla Gerasimov Doktrini) kendisine veya müttefiklerine karşı nükleer silah kullanılması hâlinde Rusya Federasyonu da aynı şekilde karşılık verebiliyor. Ayrıca yine bu doktrine göre, konvansiyonel silahlarla Rusya’ya karşı yapılan saldı...;

İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hizmetleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve d...;

Seferberlik “harîm-i ismetine” tecavüz eden düşmanı püskürtmek ve vatan topraklarından kovmak için yapılan kutsal bir çağrıdır. Vatan savunması için ilan edildiğinde genç, ihtiyar, kadın, erkek şimdi Ukrayna’da olduğu gibi cepheye koşar, şehit düşen kanıyla gömülür. ;

İletişim alanı temelli kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde her ne kadar yeni bir kavram olarak belirse de, dış politikanın anlamlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Öncelikle kamu diplomasisi kavramının tarifi, bu doğrultudaki faaliyetlerin değerlendirilmesini ...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...