Balkan İletişim Ağı Yıllık Konferansı Ohri’de Yapıldı

Haber

Balkan İletişim Ağı Yıllık Konferansı Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ve Makedonya Bilimler Akademisi (MANU) Stratejik Araştırmalar Merkezi iş birliği ile Makedonya’nın Ohrid şehrinde gerçekleştirildi....

Balkan İletişim Ağı Yıllık Konferansı Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ve Makedonya Bilimler Akademisi (MANU) Stratejik Araştırmalar Merkezi iş birliği ile Makedonya’nın Ohrid şehrinde gerçekleştirildi.

15 – 17 Eylül 2011 tarihleri arasında altıncısı gerçekleştirilen toplantıda “Enerji, Güvenlik ve Balkanlarda İnsani Kalkınma“ konuları konuşuldu.
Konferansa Makedonya, Türkiye, Slovenya, Hırvatistan, Romanya, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Moldavya ve Kosova'dan düşünce kuruluşu temsilcileriyle birlikte yetmişin üzerinde bilim adamı, gazeteci, bürokrat, büyükelçi ve STK temsilcisi katıldı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçi Murat Bilhan’ın yanı sıra Türkiye’den katılan Prof. Dr. Şaban Kardaş, Mert Bilgin, Dr. Necmi Dayday, Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu, Prof. Dr. Vural Altın ve Prof. Dr. Oktay Tanrısever konferansta bildirilerilerini sundular.

Açılış konuşmalarını TASAM Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçi Murat Bilhan, Makedonya Başbakan Yardımcısı aynı zamanda Ekonomi Bakanı Viladimir Peshevski, Manu Başkanlarından Jordan Jordanov, MANU Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Kladov Kambovski ve Ohri Belediye Başkanı Aleksandar Petrevski yaptı.

TASAM Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçi Murat Bilhan, yaptığı açıklamada Balkan İletişim Ağı’nın bölgede faaliyet gösteren düşünce kuruluşları arasında sıkı bir iş birliğine imkân sunan bir platform olarak kurulduğunu belirttikten sonra kuruluşundan itibaren yürüttüğü faaliyetlerle Balkan iletişim Ağı’nın sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülecek faaliyetler aracılığıyla Balkan ülkeleri ve halkları arasında karşılıklı güven ve anlayışın güçlendirilmesine katkıda bulunabilecek bir paralel diplomasi çerçevesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bilhan konferansın amacının “Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle ortak bir iletişim ağının geliştirilmesi“ olduğunu söyledi.

Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi temsilcisi Prof. Dr. Numan Aruç ise amaçlarının bu konferanslarla bilim adamlarının bürokratlarla karşılıklı olarak geleceğe yönelik bilimsel stratejilerin ortaya koymaları olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu da beşeri kalkınma sorunlarının her ülkede aynı olmakla birlikte çözümün ülke bazında gerçekleşmesi gerektiğini ve ortak çözümler üzerinde iş birliğin sağlanmasının neticeye ulaşmak bakımından önemini vurguladı.

Toplantıda Gligor Kanevce, Neven Duic, Jovez Kunic ve Jordan Jordanov da birer konuşma yaptılar.

Konferansa şu isimler katıldı; Akademisyen Georgi Stardelov (MANU- Macedonian Academy of Sciences and Arts), Vlado Kambovski (MANU Center for Strategic Research), Akademisyen Jordan Pop-Jordanov (MANU), Gligor Kanevce (MANU Center for Strategic Research), Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu (Doğuş Üniversitesi), Prof. Dr. Neven Duic (University of Zagreb), Dr. Josef Kunic (Slovenya), Prof. Dr. Şaban Kardaş (TOBB Üniversitesi), Ivan Zaric (Uluslararası Siyaset ve Ekonomi Enstitüsü – Belgrad), Akademisyen Alajdin Abazi (MANU), Diplomat Iljas Iljasi ( Elektroteknik Faültesi Piriştina), Prof. Dr, Ahton Causevski (Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Fakültesi – Sofya), Akademisyen Tome Bosevski (MANU), Prof. Dr. Nikola Popov (MANU), Prof. Dr. Ljubica Kanevce (Teknik Bilimler Fakültesi – Bitola), Prof. Dr. Alain Servantie (AB Komisyonu), Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever (ODTÜ), Prof. Dr. NATASA Markovska (MANU), Dr. Teuta Dobi (Tiran Avrupa Üniversitesi Rektörü), Klodiana Beshku (Tiran Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi), Doç. Dr. Enika Abazi (Tiran Avrupa Üniversitesi), Gjergj Buxhuku (Arnavutluk Endüstri merkezi Direktörü), Safet Merovci (Public University of Prishtina), Dragana Markovic (YATA Başkanı – Karadağ), Ana Stojilovska (Enerji ve Altyapı Programı Araştırma Görevlisi – Makedonya), Prof. Dr. Numan Aruç (MANU), Sonya Risteska (Makedonya), Dr. Necmi Dayday (UAEK (E) Müfettişi ve TASAM Yönetim Kurulu Üyesi), Prof. Dr. Vural Altın (TASAM Yönetim Kurulu Üyesi), Aydın Nezih Doğan (Konya Valisi), Mahmut Çelikus (Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı), Ahmet Algan (Yurdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı), İbrahim Kaya (USAK), Metin Özkan (E-İmza Bilişim ve İletişim Güvenliği Genel Müdürü), Fatih Mustafa Cerit (EPDK).

Toplantı sonunda bir sonraki konferansın konusunun “İnsani gelişim“ olması yönünde karar alınıp “Balkanlarda insani gelişim“ konusunda bir rapor hazırlanması ve yayımlanmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Balkan İletişim Ağı (Balkan Network) 9-10 Haziran 2005 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Kurucu Konferans tarafından kurulmuş ve tüm Balkan ülkelerinin önde gelen strateji ve araştırma merkezlerinden oluşan Balkan İletişim Ağı (Balkan Network) bugüne kadar sırasıyla 2005 Ankara (Kurucu Konferans), 2006 Sofya, 2007 Bükreş ve 2009 Tekirdağ ve 2010 yılında Edirne’de toplantılarını icra etmişti.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2689 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 633
Asya 98 1064
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1370 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2037 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2037

Jeopolitik, siyasi coğrafyadan doğan bir bilim dalıdır. Bu bilim, siyasi coğrafyanın devletlere sağladığı avantaj ve dezavantajları inceler. Jeopolitik kavramı üzerinde uzlaşılmış kısa bir tanım yoktur. Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim ...;

Arktik Okyanusu son dönemlerde uluslararası siyasetin öne çıkan bölgelerinden birisi hâline gelmiştir. Dev buz kütlelerinin küresel ısınmayla birlikte büyük bir ekolojik değişim dönemine girmesi hem Kuzey Kutup Dairesi’ne hem de kıyıdaş ülkelere yeni fırsatlar sunarken, aynı zamanda bu fırsatları ko...;

Tarihte ilk millî marşlar Tanrı'ya adanmış ilahilerdir (örneğin, Hint şiirindeki Veddler). Daha sonra kurtuluş mücadelelerinde halka ilham vermek ve ulusal bilinci uyandırmak gibi amaçlar doğrultusunda millî marşlar ortaya çıkmıştır. Millî marşlar içeriğine ve müzikalitesine bağlı olarak didaktik ve...;

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Google, Microsoft ve IBM son on yıl içerisinde Afrika kıtasına ciddi yatırımlar yaparak ilgiyi bu yöne çekmiştir. Kıtadaki ilk araştırma merkezini 2013 yılında Nairobi’de açan IBM, 2016 yılında Johannesburg ile yatırımlarını sürdürmüştür. ;

BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel ...;

Eski çağlardan beri insanlar ihtiyaç duydukları ancak üretemedikleri mal veya hizmetleri elde etmek için farklı yollara başvurmuşlardır. Başlangıçta ihtiyaçların örtüşmesi esasına dayalı olarak kullanılan takas yöntemi, zamanla yerini farklı ödeme şekillerine bırakmıştır. Takas yöntemi takip edilere...;

Hubel’i çağrıştıran Nobel geleneğinin ilhamıyla hareket eden İsveç menşeli Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü (SIPRI) Mayıs 2022 tarihli ve “Barış Ortamı [İnşası]: Yeni bir Risk Döneminde Güvenlik” başlığını taşıyan raporunda, dünyanın birbiriyle çakışan iki önemli sorundan kaynaklanan bir “...;

Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılması sonrasında dünyanın ABD’nin tek kutupluğu altında yeniden şekilleneceğine yönelik değerlendirmeler Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC)’nin yükselişiyle sekteye uğramıştır. ABD, 21. yüzyılın başlangıcından itibaren ÇHC’yi küresel rakip olarak görmeye başlamış ve hegemon...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.