Afrika'da Sağlık Meselesi Türk Kızılayı'nın Katkıları ve Çözüm Önerileri: Çad ve Sudan Örnekleri

Makale

Türk Kızılayı, insan saygınlığının korunması için her koşul, yer ve za­manda muhtaç ve korunmasız insanlara yardım eden saygın bir kuruluştur. Uluslararası Kızılhaç- Kızılay Federasyon'un önemli bir ortağıdır ve Ulusla­rarası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin etkinlikleri çerçevesinde, dünyanın de­ğişik ülkelerinde ortaklaşa yardım faaliyetlerini yürütmektedir....

Türk Kızılayı, insan saygınlığının korunması için her koşul, yer ve za­manda muhtaç ve korunmasız insanlara yardım eden saygın bir kuruluştur. Uluslararası Kızılhaç- Kızılay Federasyon'un önemli bir ortağıdır ve Ulusla­rarası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi'nin etkinlikleri çerçevesinde, dünyanın de­ğişik ülkelerinde ortaklaşa yardım faaliyetlerini yürütmektedir.

Türk Kızılayı, misyonu gereği hiçbir ayrım gözetmeden gerçekleştirdiği insani yardım operasyonları ile afetzede ve muhtaç insanların acılarını hafif­letmeye çalışmaktadır.

Endonezya, Sri Lanka, Bangladeş, Myanmar, Hindistan, Malezya, Tay­land, Makedonya, Filistin, Irak, Suriye, Pakistan, Çad ve Sudan gibi ülkelerin de aralarında yer aldığı toplam 58 ülkede uluslararası çalışmalarda bulunmuş ve yaklaşık 10 ülkede de bu çalışmaları devam etmektedir. Çad ve Sudan ör­nekleri ise Afrika kıtasında bulunan komşu ve sorunlu iki örnek olarak ayrıca üzerinde durulacaktır.

Dünya gündeminin birinci sırasını sağlık sorunları ve çözüm arayışları iş­gal etmektedir. Afrika'da ise durum daha da ciddi boyutlardadır.

Afrika ülkelerinin çoğu 60'lı yıllarda bağımsızlığına kavuşmakla beraber sömürgeci güçlerden arta kalan sorunlardan yakalarını tamamen kurtarabilmiş değillerdir. Şistomiazis, lepra, sıtma, dizanteri, menenjit ve tüberküloz en sık rastlanan hastalıklardandır. Sarılık ve AIDS yaygın olup, önlenmesi ve tedavi­si zor hastalıklardır. Katarakt, trahom ve diğer göz hastalıkları, kıtayı tehdit et­mekte ve milyonlarca insan görme kaybı yaşamaktadır. Dünya Sağlık Örgü- tü'nün son verilerine göre, Afrika'da 200 milyondan fazla insan, görme kaybı tehlikesiyle yüz yüzedir ve yaklaşık on milyon insanda da katarakt mevcuttur. Bebek ve çocuk ölümlerinin çoğunda beslenme bozukluğu önemli bir sebep­tir. Aşılama oranları çok düşüktür. Anne ve bebek ölüm oranları, marnlamaya­cak derecede yüksektir. Sağlıklı suyun bulunamayışı ve yetersiz klorlamaya bağlı olarak dizanteri başta olmak üzere birçok bulaşıcı hastalık, tehlikeli bo­yutlarda Böylece, N'Djamena'nın 450 yataklı en büyük hastanesi olan Ulusal Referans Hastanesi'nde modern bir eczaneyi, 25 Ocak 2008'de açtı. Adı geçen hastane­de yatarak tedavi gören hastalara, Sosyal Servisten aldıkları yatış işlemlerini gösterir belgeler esas alınarak başta ilaç olmak üzere aşı, serum, bebek mama­ları, ameliyathane malzemeleri, ameliyat gazları, sargı bezi, pamuk, dezenfek­tan, iğne vb. sarf malzemesini ücretsiz vermeye başladı. Eczanemiz açıldığı günden itibaren giderek artan bir etkinlikle daha çok hastaya faydalı olmakta­dır. Açıldığı günden beri yaklaşık 6 bin hastaya yardımcı olarak imkanlar da­hilinde Çad insanının sağlık sorunlarının çözümüne katkı sağlamaktadır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2693 ) Etkinlik ( 220 )
Alanlar
Afrika 75 633
Asya 98 1072
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1369 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1291 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 780
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2041 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2041

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantıları’nın ilki, “Stratejik Araştırma, Ağ ve Kapasite Geliştirme” ana teması ile 6 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00’te Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek;

İstanbul'da Uluslararası İlişkiler, Kamu yönetimi vb. bölümlerin 3./4. sınıf lisans öğrencisi olup İngilizce B2 ve üstü yeterliliğe sahip, Office programlarını iyi derecede kullanan adaylar STAJ başlığı ile CV ve ön yazı göndererek hemen başvurabilirler. info@tasam.org ;

2010 yılında yayınlanan Rus Askerî Doktrinine göre, (bir diğer adıyla Gerasimov Doktrini) kendisine veya müttefiklerine karşı nükleer silah kullanılması hâlinde Rusya Federasyonu da aynı şekilde karşılık verebiliyor. Ayrıca yine bu doktrine göre, konvansiyonel silahlarla Rusya’ya karşı yapılan saldı...;

Seferberlik “harîm-i ismetine” tecavüz eden düşmanı püskürtmek ve vatan topraklarından kovmak için yapılan kutsal bir çağrıdır. Vatan savunması için ilan edildiğinde genç, ihtiyar, kadın, erkek şimdi Ukrayna’da olduğu gibi cepheye koşar, şehit düşen kanıyla gömülür. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı. ;

Gorbaçov’un kişiliğinin gizemi, insan Gorbaçov ile devlet adamı Gorbaçov arasındaki ayrıma dayanıyor. Çok farklı iki insandı. Ütopyasının özünde saf bir Leninizm’in olduğu bir Sovyetler Birliği ve Lizbon’dan Vladivostok'a barışçıl bir şekilde uzanan bir Avrupa vardı. O, iktidardaki entelektüelin büy...;

İnsanlığın karşı karşıya olduğu son dönemin en önemli tehdidi şüphesiz iklim değişikliğidir. Küresel ölçekte felaket senaryolarının merkezinde yer alması bunun göstergelerindendir. Buna karşın iklim değişikliği sorunu, kriz olgusunun doğası gereği içerisinde tehditlerle birlikte birtakım fırsatları ...;

Devletlerin uluslararası ilişkilerindeki politika ve uygulamalarının iki önemli öğesi bulunmaktadır. Dış politika analizlerine de konu edilen bu öğeler süreklilik ve değişimdir. Bir ülkenin dış politikasında süreklilik öğesi genel olarak iç politikaya nazaran daha fazla hissedilmektedir. Özellikle g...;

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 1

 • 06 Eki 2022 - 06 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2023 - 14 Haz 2023
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.