Tasam Ankara Toplantıları'nda Nisan Ayının Konusu Ermeni Sorunu

Haber

TASAM Ankara Ofisi, Türk Dış Politikası çalışmalarını daha görünür hale getirmek ve ülkemizin uluslararası ilişkilerle ilgili sorunlarını tartışmak amacıyla, 2008 yılında başlatıp 2009 yılında sürdürdüğü TASAM ANKARA TOPLANTILARI’nı bu yıl da devam ettiriyor....

TASAM Ankara Ofisi, Türk Dış Politikası çalışmalarını daha görünür hale getirmek ve ülkemizin uluslararası ilişkilerle ilgili sorunlarını tartışmak amacıyla, 2008 yılında başlatıp 2009 yılında sürdürdüğü TASAM ANKARA TOPLANTILARI’nı bu yıl da devam ettiriyor. 2010 yılında da her ay düzenli olarak ele alınan konuyla ilgili değerli uzman ve akademisyenlerimizin iştirakiyle “Çok Boyutlu Türk Dış Politikası ve Sorun Alanları“ başlıklı toplantılar düzenleniyor.
21 Nisan 2010 tarihinde TASAM Ankara Ofisi’nde gerçekleştirilecek olan “Ermeni Sorunu“ konulu TASAM ANKARA TOPLANTISI’nda oturum başkanlığını Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı Büyükelçi (E) Ömer Engin LÜTEM yapacak. Toplantıya konuşmacı olarak Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamer KASIM ve Milliyet Gazetesi Yazarı Semih İDİZ katılacaklar.
‘‘TASAM Ankara Toplantıları’’ adı altında gerçekleştirilen söz konusu toplantılarda, tüm katılımcıların görüş ve bilgilerini ortaya koyabilecekleri bir ortam sağlanılmaktadır.


TASAM ANKARA TOPLANTILARI - NİSAN 2010
"Çok Boyutlu Türk Dış Politikası ve Sorun Alanları"
( 21 Nisan 2010, TASAM Ankara Ofisi )

Ermeni Sorunu

Oturum Başkanı

Büyükelçi (E) Ömer Engin LÜTEM, Avrasya İncelemeleri Merkezi Başkanı

Konuşmacılar

Doç. Dr. Kamer KASIM, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi

Semih İDİZ, Gazeteci - Yazar, MİLLİYET Gazetesi

Tarih / Yer

21 Nisan 2010, Çarşamba, Saat: 15.00 TASAM Ankara Ofisi, Uğur Mumcu Sokak, No.49, Gazi Osman Paşa, Çankaya, Ankara.


T (312) 447 3127-28 E ankara@tasam.org

NOT: Katılımcı sayısı salon imkanları ile sınırlıdır. Toplantıya katılmayı düşünenlerin TASAM Ankara Ofisi ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.
25 Ekim 2008 tarihinde “Değişen Bölgesel, Küresel Dengeler ve Türkiye’ye Etkileri“ konulu oturum başkanlığını TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY’un yaptığı ilk çalıştaya konuşmacı olarak Prof. Dr. Ali L. KARAOSMANOĞLU ve Doç. Dr. Mithat ÇELİKPALA katılmışlardır.

29 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilen “Kafkaslarda Barış ve Güvenlik Sorunu / Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye“ başlıklı ikinci toplantının oturum başkanlığını TASAM Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçi Murat BİLHAN yapmış, Abant İzzet Baysal Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kamer KASIM ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Oktay TANRISEVER konuşmacı olarak katılmışlardır.

27 Aralık 2008 tarihinde “Yeni Rusya’nın Bölgesel ve Dünya Politikaları / RIC (Rusya Hindistan Çin) Ülkeleri“ konulu toplantıda TASAM Ankara Temsilcisi ve Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesiBüyükelçi (E), Doç. Dr. Ali Engin OBA oturum başkanlığını yaparken konuşmacı olarak Doğuş Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Duygu SEZER ve Adnan Menderes Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selçuk ÇOLAKOĞLU katılmışlardır.

24 Ocak 2009 tarihinde yapılan çalıştayda “İran’ın Direnişi / İkili, Bölgesel ve Küresel Etkiler“ konusu ele alınmıştır. Toplantıda oturum başkanlığını Büyükelçi (E) Sencar ÖZSOY yaparken Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meliha ALTUNIŞIK ve Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Atay AKDEVELİOĞLU konuşmacı olarak katılmışlardır.

21 Şubat 2009 tarihli oturum başkanlığını Büyükelçi (E) Mustafa AŞULA’nın yaptığı “Orta Asya Jeopolitiğinde Barış, İstikrar ve Güvenlik“ konulu toplantıya Çankaya Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Meryem KIRIMLI ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Hasan Ali KARASAR konuşmacı olarak katılmışlardır.

28 mart 2009 tarihinde yapılan çalıştayda “Türk Dış Politikasında Yeni Açılımlar (Afrika, Latin Amerika, Karayipler, Pasifik)“ konusu ele alınmıştır. Bu toplantıda oturum başkanlığını Büyükelçi (E) Sencar ÖZSOY yaparken konuşmacı olarak Atılım TASAM Ankara Temsilcisi ve Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Büyükelçi (E) Doç. Dr. Ali Engin OBA, Ankara Üniversitesi, Afrika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi’nden Prof. Dr. Melek FIRAT ve Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Arş. Gör. Evren WİLTSE ÇELİK katılmışlardır.

18 Nisan 2009 tarihli ve “Balkanlar’da Barış, İstikrar ve Güvenlik“ konulu toplantının oturum başkanlığını TASAM Ankara Temsilcisi ve Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Büyükelçi (E) Doç. Dr. Ali Engin OBA yapmıştır. Çalıştaya Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Mustafa TÜRKEŞ ve Ankara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. İlhan UZGEL konuşmacı olarak katılmışlardır.

23 Mayıs 2009 tarihindeki toplantının konusu “Türkiye – AB Katılım Süreci / Son Durum – Avantajlar – Dezavantajlar“ olarak belirlenmişti. Çalıştayın oturum başkanlığını Büyükelçi (E) Dr. Akın ALPTUNA yaparken konuşmacı olarak Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’den Prof.Dr. Atila ERALP, Ankara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Çınar ÖZEN ve Atılım Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Yrd. Doç. Dr. Bahar Turhan HURMİ katılmışlardır.

31 Ekim 2009 tarihli ve “Türk Dış Politikası ve Teorik Çerçevesi/Yeni Arayışlar/Stratejik Derinlik“ konusunun işlendiği toplantının oturum başkanlığını Devlet ve Dışişleri Eski Bakanı, Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel yaparken çalıştayın konuşmacıları Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Muhittin ATAMAN ile Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç.Dr. Ersel AYDINLI olmuştu.

26 Aralık 2009 tarihindeki toplantıda “Türk Dış Politikası ve Orta Doğu Sorunu“ konuşulmuş, oturum başkanlığını Büyükelçi (E) Turan MORALI yaparken Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Meliha ALTUNIŞIK ve Gazi Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Mehmet ŞAHİN çalıştaya konuşmacı olarak katılmışlardı.

16 Ocak 2010 tarihinde yapılan toplantıda "Türk - Yunan Sorunu ve Kıbrıs" konusu masaya yatırılırken oturum başkanlığını Dış İşleri Eski Bakanı Prof Dr. Mümtaz SOYSAL yapmıştır. Toplantıda Büyükelçi (E) Tugay ULUÇEVİK ve Sabah Gazetesi’nden Gazeteci-Yazar Nur BATUR konuşmacı olarak katılmışlardır.

27 Şubat 2010 tarihinde yapılan TASAM Ankara Toplantısı’nın konusu ise "Türk - Rus İlişkileri" olarak belirlenmiştir. Toplantıda oturum başkanlığını Büyükelçi (E) Kurtuluş TAŞKENT yapmış, Bilkent Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Prof. Dr. Duygu Bazoğlu SEZER ve Ankara Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Erel TELLAL ise birer konuşma yapmışlardır.

27 Mart 2010 tarihli TASAM Ankara Toplantısı’nda ise konu "Türk-Fransız İlişkileri" olmuştur. Oturum başkanlığını (E) Büyükelçi Osman KORUTÜRK’ün yaptığı toplantıda Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Deniz ALTINBAŞ ve TEPAV Dış Politika Analisti Dr. Burcu Gültekin PUNSMAN birer konuşma yapmışlardır.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2634 ) Etkinlik ( 212 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 95 1029
Avrupa 22 633
Latin Amerika ve Karayipler 14 66
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1346 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 282
Orta Doğu 21 595
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1994 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1994

Türkiye’de yaşayan ve özellikle de 1950’li yıllarda ana vatana göç eden eski Yugoslavya muhacirlerinin uzunca yıllardır kulaktan kulağa yaydığı bir mesele Makedonya vatandaşlığı hakkına sahip olmak. ;

Arjantin ise 45 milyonluk nüfusu, 2 milyon 791 bin kilometrekarelik yüzölçümü ve 518 milyar doları aşan GSYİH’sı ile Latin Amerika’da önemli bir siyasi ve ekonomik bir aktör olup üyesi olduğu bölgesel ve küresel uluslararası örgütler içindeki aktivitesi ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Arjantin, ...;

Üstüne inceleme yapılan devletin, “modern devlet” yani “burjuva devleti” olduğunu hatırlatmak gerekir. Ancak burada, Pierre Clastres’nin1 ilkel (ilksel) toplulukların, siyasal yapılanmalarıyla “devlete karşı” topluluklar oldukları ve ilksel halkların tarihinin devlete karşı mücadeleler tarihi olduğu...;

Güvenlik üzerinden yeni ittifakların gelişmesi ise başat ülkelerin aldıkları risklerden ve inisiyatiflerden okunabilmektedir. Mülkiyet ve güç kavramlarının niteliği ile iş modeli tarihsel olarak değişmektedir. “Başarıda Başarısızlık” sendromu yaşayan AB’nin geleceğini; Brexit sonrası Batı’da yeniden...;

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi.;

Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması” isimli yeni kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Ukrayna ise 45 milyona yaklaşan nüfusu, Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasındaki önemli coğrafi konumu ve kayda değer ekonomik potansiyeli ile dünyanın dikkatini üzerine çekmektedir. Birleşmiş Milletler (UN), BM, Avrupa Konseyi, AGİT, BDT, DTÖ, GUAM, KEİ, AvET, KEİ gibi pek çok bölgesel ve ul...;

Meriç ile Karasu arasında bulunan ve Meriç, Rodop ve İskeçe illerinden oluşan bölgede, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile bugün yaklaşık 150 bin Müslüman Türk yaşamaktadır. ;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.