Uluslararası Entegrasyonlar Toplantısı | SONUÇ RAPORU

Haber

TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından yüksek katılım ve yüksek başarı ile gerçekleştirilen “Global Sivil Diplomasi İnşası Zirvesi SİVİL GLOBAL 2016”...

SİVİL GLOBAL PROGRAMI | TEMATİK ALANLAR
ULUSLARARASI ENTEGRASYONLAR TOPLANTISI
SONUÇ RAPORU

TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından yüksek katılım ve yüksek başarı ile gerçekleştirilen “Global Sivil Diplomasi İnşası Zirvesi SİVİL GLOBAL 2016“ kapsamında “Tematik Alanlar“ altında 22 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da düzenlenen “Uluslararası Entegrasyonlar Toplantısı“; Zirve’nin “Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve Derinleşme“ olarak belirlenen ana temasına hizmet edecek şekilde, uluslararası alanda işbirliği imkânlarının proaktif yaklaşımlarla geliştirilmesine çok yönlü faydalar ve önemli katkılar sunmak üzere oldukça verimli geçmiştir. İlgili kamu, STK, özel sektör temsilcileri ile uzman, akademisyen ve profesyonellerin katılımı ile icra edilen Toplantı’da öne çıkan tespit ve değerlendirmeler aşağıda derlenmiştir:

1. Türkiye ve dünya, bölgesel ve küresel entegrasyon çalışmalarının yoğunlukta olduğu bir zamandan geçmektedir. Küreselleşme, bölgeselleşme ve yerelleşme gibi birbirinden bağımsız ancak bir o kadar da birbiriyle ilişkili karmaşık konuların aynı anda gerçekleştiği bir çağ yaşanmaktadır. Dolayısıyla bu konuların irdelenmesi, birbiriyle ilişkilerinin ve farklılıklarının ortaya konması gerekmektedir.

2. Entegrasyon ve işbirliği çalışmalarının kökeni 18. ve 19. yüzyıllarda bulunabilir. Ancak bu çalışmaların asıl başladığı devir, İkinci Dünya Şavaşı sonrasına rastlamaktadır. Ülkeler tek başına yeterlilik sağlamak yerine işbirliğiyle ilerlemeye yönelmişlerdir. Birbirileriyle çatışma yoluna gitmektense, entegrasyonu güçlendirmek adına çalışmalar yapılmıştır. Bunun örnek alınması büyük önem taşımaktadır.

3. Avrupa, bu çalışmalarda en önde gelen örneği teşkil etmektedir. Özellikle AB, savaşların yıkıntısından çıkıp, yeniden doğuşu sağlayabilmiş en parlak yapılanmadır.

4. Avrupa’nın dışında da önemli birliktelikler mevcuttur. Bunlardan en önemlisi, Avrupa’dan önce para birliğini sağlamış olan Batı Afrika Ekonomik Birliği’dir. Entegrasyon ve işbirliği örneklerinin daha yakından ve ayrıntılı incelenmesi gerekmektedir.

5. İşbirliğinin kurulabilmesi için en başta ticari ilişkilerin sağlanması gerekmektedir. Günümüzde bir ülkeyle ilişkilerin kurulması bayrağın girmesiyle değil, ticaretin gelişmesiyle başlamaktadır. Bu nedenle eğer bir işbirliği sağlanmak isteniyorsa alım-satım yapılacak malın üretimine ihtiyaç vardır. Üretimde çeşitliliğin artırılması ise en önemli konulardan birini teşkil etmektedir.

6. Karşılıklı ticarette dengesizliğin ortadan kaldırılması ve “kazan-kazan“ durumunun oluşturulması önemli çözüm önerileri arasında sayılmaktadır.

7. Mikro-milliyetçilik, entegrasyon çalışmalarının önünde büyük bir engel oluşturmaktadır. Entegrasyon çalışmaları sürdürülürken, mikro-milliyetçiliğin tehdidi de dikkate alınmalı ve hareket planları ona göre oluşturulmalıdır.

8. Toprak tartışmaları ve özellikle kıta sahanlığı tartışmaları, yeni serbest ticaret bölgelerinin oluşturulmasını, mevcut serbest ticaret bölgelerinin de idamesini zorlaştırmaktadır. Ayrıca bu sorunlar çözümsüz kalmaya devam etmektedir.

9. Mevcut entegrasyon çalışmaları siyasi ve tarihsel bağlamda irdelenmiştir. Bunların daha ayrıntılı incelenmesi ve örnek teşkil edecek yönlerinin açığa çıkarılması gerekmektedir.

10. İşbirliği ve entegrasyon projelerinin artıları ve eksikleri tartışılmış, mevcut örneklerin deneyimleriyle karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.

11. Proje aşamasında olan yahut başarısız olmuş muhtemel girişimlerin tekrar değerlendirilmesi, çıkabilecek sorunların ve ortaya çıkan hataların tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir.

12. Serbest ticaret bölgelerinin artırılması ve var olan bölgelerde krize yol açabilecek sorunların masaya yatırılması, bunların çözümüne yönelik adımların atılmasına dair önerilerde bulunulması gerektiğine değinilmiştir.

13. Yeni entegrasyon çalışmalarının bir bölümünün, doğal seyrinde değil, tümüyle suni bir şekilde gerçekleşmesi eleştirilmekte ve bunların önüne geçilmesi gerekmektedir.

14. İşbirliği ve entegrasyonun sağlanmasında rol oynayacak şahıs ve kurumların; devlet organlarının kurumsallaşması ile kurumsal kimliklerini sağlamalarının ehemmiyeti önemle vurgulanmıştır.

15. Dünya’da entegrasyon eğilimlerini ve AB’nin sıkı siyasi modelinin dağılma belirtileri vermesini Türkiye çok iyi analiz etmeli, Doğu - Batı dengeleri içerisinde bağımlılık hedeflerine uygun tercihlerini şekillendirmelidir. Türk ve İslam Dünyası entegrasyonları da kimlik alanı tercihleri açısından doğru tanımlanmalıdır.

22 Nisan 2016, İstanbul
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2765 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1107
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 295
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2054 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2054

İnsanların vatandaşı oldukları, ikamet ettikleri veya yerleşik bulundukları topluluklardan ayrılarak farklı coğrafyalarda devam eden savaşlara gönüllü olarak katılmaları, devrimler çağından başlayarak modern devletler sisteminin oluşum sürecini takip eden bir olgudur. Bu süreci tanımlamak amacıyla a...;

Ruanda ve Uganda, Afrika Büyük Göller Bölgesi'nde konumlanmış, tarihsel bağlamda derin etkiler bırakmış iki komşu ülke olarak "3. Dünya" ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bölgedeki siyasi ve etnik çatışmalar, uzun vadeli kalkınmayı olumsuz etkileyerek ekonomik istikrarsızlığa sebep olmuş...;

Asya’dan sonra dünyanın en kalabalık insan nüfusunu barındıran Afrika, nice kadim kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ve medeniyetin beşiği olmuş bir kıtadır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinin inşa sisteminin henüz çözülmemiş olması gibi tarihin çeşitli zaman aralıklarınd...;

Bu metin, meritokrasinin Türkiye'nin genel güvenliğine ve istikrarına olan etkilerini detaylı olarak inceler. Meritokrasinin potansiyel zorlukları ve fırsatları, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik kaygıları bağlamında tartışılmaktadır.;

Bugünkü konu Türkçe. Hakikaten bizim için en önemli meseledir Türkçe. Çünkü Türk milleti dediğin topluluk bir dil etrafında oluşmuştur. Bunu Batı’da Jean-Paul Roux diye Türklerin tarihini yazan Fransız tarihçi kitabının başlarına koymuştur: “Türkler dil etrafında oluşmuş bir millettir.“ Bugün birbir...;

Doğu Afrika’nın jeopolitik konumuyla ilişkili olarak Ortadoğu, Körfez ve Hint- Pasifik stratejik alanlarıyla entegrasyonu bölgede yabancı aktörlerin askerî varlıklarının önemli bir nedenini meydana getirmektedir. Yabancı askerî varlıklar; çoğunlukla terörle mücadele, barış operasyonlarına destek, il...;

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çinli mevkidaşı Wang Yi'nin davetlisi olarak 3-5 Haziran 2024 tarihleri arasında Çin'i ziyaret etti. Üç gün süren ziyareti sırasında Çinli yetkililerle üst düzey görüşmelerde bulunan Fidan, iki ülke arasındaki ikili bağların ve iş birliğinin güçlendirilmesine yö...;

Stratejik konumu ve doğal kaynakları nedeniyle önemli bir rekabet alanı olan Afrika, 21. yüzyılda çok sayıda aktörün, kapsamlı politikalar geliştirdiği ve zirveler organize ettiği kıta olarak dikkat çekmektedir.;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Türkiye - AB İlişkilerinin 60. Yılı ve Geleceği Konferansı

 • 24 Eki 2023 - 24 Eki 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...