Avrupa Birliği Dağılabilir Mi?

Haber

Dünyamız beş yıldan bu yana devam etmekte olan Küresel Ekonomik Krizden hala çıkamadı. İşin ilginç tarafı, bu krize sebeb olanlar da krizden nasıl çıkılacağını bilmiyorlar veya bilmezden geliyorlar. ABD’de sağlık, eğitim, işsizlik ödeneği gibi sosyal harcamalara kaynak bulunamazken Wall Street Journal, S&P 500 endeksindeki firmaların 960 milyar dolar nakit paranın üzerinde oturduğunu yazıyor....

Dünyamız beş yıldan bu yana devam etmekte olan Küresel Ekonomik Krizden hala çıkamadı. İşin ilginç tarafı, bu krize sebeb olanlar da krizden nasıl çıkılacağını bilmiyorlar veya bilmezden geliyorlar.

ABD’de sağlık, eğitim, işsizlik ödeneği gibi sosyal harcamalara kaynak bulunamazken Wall Street Journal, S&P 500 endeksindeki firmaların 960 milyar dolar nakit paranın üzerinde oturduğunu yazıyor.

Yatırılacak verimli alan yokmuş. Global Finans-Kapital Sistemin (FKS) sebeb olduğu ekonomik krizin çözümü, devlet yönetimlerine, yani kamu sektörünün üzerine yıkılmış durumda. FKS’nin, krize paralel olarak ABD’nin askeri harcamalarını artırma yoluyla, kamusal büyümeyi teşvik ettiğine dair yeni gelişmeler çoğalıyor. Libya’ya müdahele, Suriye ve İran için hazırlık, S.Arabistan ve Körfez ülkelerinin aşırı silahlandırılması, füze kalkanı projesi buna örnek verilebilir. Bu konudaki en son gelişme ise Amerikan ekonomisini yönetenlerin Afganistan’dan çekilmeyi ertelemeyi düşündükleri şeklindedir.

Neo- Muhafazakarlar ve diğer şahinler tarafından desteklenen Pentagon, 30 bin kişilik ABD askeri gücünün 18 ayda geri çekilmesinin Taliban’a stratejik üstünlük sağlayacağı gerekçesi ile çekilmeye karşı çıkıyor. Bu görüşe Senatör McCain’de destek veriyor. Böylece FKS’in, ekonomik krizdeki kayıplarını askeri harcamalarla azaltması veya kompanse etmesi olasılığı ortaya çıkıyor. Libya’ya müdahelenin neden ve gerekçeleri hala tartışılıyor. Ancak gerekçelere FKS içerikli bir boyut daha eklenmiş durumda. Alexander Cockburn şöyle yazıyor: Libya’daki NATO operasyonunun yüksek önceliğinin Bingazi’deki devrim hükümetinin merkez bankası düzenlemeleri olduğu söyleniyor.

Ülkenin para politikasını yönetmek için 19 Mart’ta Bingazi Merkez Bankasını kurdular. Kaddafi, Dolar ve Avroyu reddetme ve tüm Afrika’nın ortak para birimi olarak altın Dinar kullanma niyet ve cesaretini sergilemiş, geçmiş yıllarda bir dizi Arap ve Afrika devletinden deneme kabilinde alım satımlar gerçekleştirmişti. Küresel bankacılık kuruluşlarından (FKS) bağımsız olan Trablus’taki Libya Ulusal Bankası bir süredir küresel finans seçkinlerinin baş belasıydı.

FKS ve Petrol Fiyatları

FKS, krizin etkilerini yavaşlatmak amacıyla petrol fiyatlarının tırmanmasını önlemeye çalışıyor. Bu bağlamda OPEC’in Libya ve Yemen krizinden kaynaklanan dünya petrol açığını kapatması için uğraşıyor. Haziran 2011 başındaki OPEC toplantısından bir sonuç alınamadı. ABD yanlısı S. Arabistan, Kuveyt ve BAE üretimin artırılmasından yana tavır alırken, ABD karşıtı Venezuela, İran, Cezayir buna karşı çıktı. Bu karşı çıkışa Irak, Nijerya ve Angola da destek verdi. Küresel kriz devam ederken, petrol fiyatlarının yükselmesini önleyici tedbirlerin, güvenlik ve siyasi odaklı iki stratejik hedefi bulunmaktadır. Bu hususu gözden kaçırmamak gerekir. Şöyle ki;

• Rusya, Venezuela, Libya, Cezayir, İran başta olmak üzere ABD karşıtı ülkelerin petrol gelirlerinin artmasını önlemek,

• Büyük krizle boğuşan ABD ve AB’nin yükselen petrol ve buna bağlı artacak gıda fiyatları ile mücadelesine yardımcı olmaktır.

ABD, petrol fiyatlarının yükselmesini durdurmak amacıyla OPEC’i bile dağıtabilir. Böyle bir şey olursa, OPEC’in yerini Körfez İşbirliği Ülkeleri (GCC) alacaktır. ABD karşıtı petrol üreten ülkeler de hiç şüphesiz kendi OPEC’lerini kuracaklardır. Anılan ülkelerin petrol üretiminin artırılmasına karşı çıkmasını, salt siyasi ve ideolojik olarak ABD karşıtı olmalarına bağlamak doğru olmaz. Birincisi Suudi Arabistan-İran rekabeti siyasi ve ekonomik alandan çıkmış dolaylı bir askeri çatışmaya dönüşmüş durumdadır. Yemen ve Bahreyn’deki Suudi askerleri, İran destekli muhalif güçler ile karşı karşıya gelmiştir. Dolayısiyle OPEC’in iki ağır topu siyaseten karşı uçlara kaymışlardır. Daha kabul gören ekonomik faktörlere gelince, bu ülkeler:

• Artan gıda fiyatları karşısında kendilerini koruma olanağına sahip değillerdir ve
• Düşen petrol fiyatlarına karşı gelir artırıcı alternatif kaynaklardan yoksundurlar ve bu nedenle petrol gelirlerinin artmasına olan gereksinimleri hayati önemdedir.
ABD güncel ve potansiyel rakiplerinin petrol gelirlerini artırmamakta kararlı görünüyor. Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 28 üyeli Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) stratejik stoklarından 60 milyon varili kullanıma sunacağı haberi petrol fiyatlarını düşürdü.

AB Dağılırsa Ne Olur?

AB’ye gelince, krizle mücadelede ABD gibi tek başına gerekli kararları alması çok zor. Çünkü AB ülkeleri için bağlayıcı olan ekonomik ve hukuki çok sayıda kural var. Bu nedenle AB’de ekonomik krizin yansımaları daha kötü ve mücadele yöntemleri daha zor. Çünkü Birliğin krize giren üyelerinin yapacakları fazla şey yok. Özellikle Avro bölgesi ülkelerinden krize girenlerin durumu daha da kötü. Bu durum, Avrupa Birliği’nin Jeopolitik Bütünlüğünü tehdit edecek bir seviyeye gelebilir mi, yani AB dağılabilir mi? Böyle bir olasılık her zaman mümkündür. Üye ülkelerin iç dinamikleri, üyeliğin bağlayıcı siyasi ve ekonomik kurallarını dağıtabilir. Göç, işsizlik, azalan ve gerileyen sosyal haklar, düşen yaşam standartları, geleceğe yönelik belirsizlik, ümitsizlik ve güvensizliğin artması ve yaygınlaşması bunu tetikleyebilir. Liberal demokrasi yerine gerçek demokrasi istekleri Avrupa’da da organize hale gelmeye başladı. İspanya’da Puerto del Sol meydanında başlayan halk hareketleri, uluslararası bir boyut kazanarak tüm Avrupa’da koordineli bir organizasyona ve eyleme dönüşebilir mi? ABD’de Wisconsin Eyaleti’nde yaşananlar Avrupa’da Lizbon, Londra, Roma, Berlin ve Brüksel’e de yayıldı. Küresel kriz, AB’nin dağılmasına yol açabilir. Arap ülkelerindeki halk hareketlerini Avrupa’dakiler ile karıştırmamak gerekir. Çünkü bu ülkelerin politik ve sosyo-kültürel yapılarında çok önemli ve derin farklılıklar bulunmaktadır. Ancak dağılan bir Avrupa Birliği’nin karşı yakasındaki bu ülkeler, gerek ekonomik, gerekse güvenlik parametrleri açısından farklı dominant güçlerle işbirliği yapmak zorunda kalabilir ve yeni kriz ve çatışmaların nedeni olabilirler. AB Komisyonu eski üyesi Gunther Verheugen yayınlanan son kitabında sağcı popülizm ve milliyetçiliğe dikkat çekerken, bugün neredeyse hiç bir devlet ya da hükümet başkanının Avrupa Birliğini güçlendirmek için iktidarını riske atmayacağını vurguluyor. Buna ait bir çok örnek sıralanabilir. Hollanda’nın yeni ekonomik bakanı, Portekiz tasarruf paketine uymazsa ödemelerin derhal durdurulacağını açıkladı. Fransa Ulusal Cephe lideri Marne Le Pen ise AB’yi Avrupa’nın Sovyetler Birliği olarak niteledi.

AB’nin dağılması halinde, Yeni Avrupa’nın eski ülkeleri ekonomik açıdan daha rekabetçi, sosyo-kültürel açıdan daha milliyetçi , siyasi açıdan daha bağımsız hale geleceklerdir. Sovyet eskisi Avrupa ülkeleri ise, yeniden siyasi ve ekonomik bocalama içine gireceklerdir. Bunlardan bir kısmı ikili stratejik ilişkiler ile ya AB’nin eski lokomotif ülkelerinin, ya da ABD’nin siyasi ve ekonomik himayesine girmek zorunda kalacaklardır. Dağılan bir AB’nin Rusya için de yeni fırsatlar yaratacağı açıktır. Rusya da doğal olarak eski ortakları ile yeniden siyasi ve ekonomik bütünleşme yollarını arayacaktır. AB’nin dağılması hiç şüphesiz global bir etki de yaratacaktır. Özellikle Rusya-Almanya yakınlaşması, ABD’yi Avrupa’da yeni siyasi bloklaşmaya doğru ivmelendirecektir. Adriyatik ve Balkan ülkeleri dağılmadan en çok etkilenen ülkeler olacaktır. Bu ülkeler, jeopolitik bir zorunluluk olarak ABD’nin kontrol ve himayesine terk edilecektir.

Avro-Dolar Çekişmesi

1999’da yürürlüğe giren Avrupa Birliğinin resmi para birimi Avro, Amerikan Doları karşısında alternatif bir dünya parası olmayı başarmıştır. Bu olguyla beraber, ABD-AB ekonomik rekabeti siyasi bir çatışma boyutu da kazanmıştır. Hala devam eden küresel ekonomik krizin Amerikan Doları karşısında Avro’yu zayıflatma ve dünya parası olma olasılığını ortadan kaldırma amacı taşıdığına dair görüş ve değerlendirmeler vardır. Gerçekten Avro bölgesi, İrlanda, İspanya, Portekiz ve Yunanistan olmak üzere ciddi bir krize girmiştir. En zayıf halka Yunanistan iflas veya Avro’yu reddetmek arasında sıkışmış gözüküyor. Avro’ya devam seçeneği, ekonominin ve borçların yeniden yapılandırılmasına ve AB’nin yeni borç vermesine bağlı. AB’nin 23 Haziran 2011’de yapılan zirvesinde 12 milyar dolar kredi karşılığında Yunanistan’a 50 milyar Avroluk özelleştirme ve 28 milyar Avroluk tasarruf şartı getirildi. Bu sistem FKS’in standart metotlarından biridir. Amacı, küresel finansal kuruluşların alacaklarını garanti etmelerinen ibarettir. Halkların ödeyeceği bedeli dikkate almaz. Bu bağlamda, yeni borçların Yunanistan’daki sosyal yapıyı radikal değişikliklere uğratarak, kapanmaz ve unutulmaz yaralar açacağını söylemek kehanet olmayacaktır. Bunu önlemek amacıyla, Yunanistan’ın Avro’yu reddetmesi gerektiği konusunda ciddi tavsiyeler yapılmaktadır. Arjantin örneği Yunanistan’ı Avro’dan çıkması için cesaretlendirmektedir. Ancak görünen odur ki, mevcut yönetim Avro bölgesinde kalmayı tercih etmiş gözüküyor.

Rusya-Avrupa İlişkileri

Rusya, Avrupa’nın vazgeçilmez ve kadim bir jeopolitik gerçeğidir. Her dönemde Avrupa’nın etki alanında olan Rusya, bugün enerji faktörü nedeniyle Avrupa’yı etki altına almıştır. Diğer taraftan Rusya, ekonomik, kültürel ve ideolojik olarak bazı AB üyelerini ve potansiyel aday ülkeleri etkilemektedir. Bu durum bir yandan AB’nin zaten gevşek siyasi ve ekonomik birliğini dolaylı olarak tehdit etmekte, bir yandan da, AB’nin Balkanlar ve doğu Avrupa’daki genişleme stratejisini engellemektedir. Rusya, 2008’de Gürcistan’a yaptığı askeri müdahele ile Ukrayna ve Gürcistan’ın NATO üyeliğini durdurmuştur. Ayrıca Sırbistan gibi Kosova’nın bağımsızlığını tanımayan Rusya, Sırbistan-Kosova sınırında üs kurmayı planlamaktadır. ABD ise 1999 yılından beri Kosova’da 7 bin asker kapasiteli bölgenin en büyük üssüne sahiptir. ABD’nin bu üssü Türkiye’ye devretme planları Sırpları ciddi anlamda endişelendirmiş bulunuyor. Rusya, Karadağ’da da etkili bir konumda. 2006 yılından beri Karadağ’ın turizm sektörü Rusların elinde. Rusya’nın Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ, Kosova Sırp bölgesi, Sırbistan, güney Arnavutluk’ta ciddi yatırımları bulunmaktadır. Sırbistan’ın petrol endüstrisi ve Bulgaristan’ın doğal gaz endüstrisi Rusya tarafından kontrol edilmektedir. Bu bağlamda Akdeniz’den elini ayağını çekmiş görünen Rusya’nın Balkanlar’da tutunmaya çalıştığını söylemek yanlış olmaz. Rusya’nın jeopolitik kozu enerji ve nükleer güç faktörlerinden ibarettir. Almanya-Rusya özel petrol hattı hariç, konjonktürel olarak iki faktörü de çok iyi kullandığı söylenemez. Rusya giderek global güç merkezi olmaktan uzaklaşmaktadır. Orta Asya ve Kafkasların etkin bir bölgesel gücü olmayı tercih etmiş görüntüsü vermektedir. Çünkü Akdeniz başta olmak üzere dünya denizlerinde konuşlandırılmış etkin bir deniz gücü yoktur.

Türkiye –Avrupa İlişkileri Nereye?

Avrupa’nın önde gelen ülke yönetimlerinin ve halklarının Türkiye ve Türklere karşı ideolojik ve kültürel şartlanmışlıkları devam etmektedir. Ekonomik krizin, Türkiye’nin AB üyeliğini hızlandırıcı bir etki yapacak siyasi sonuçlar doğurması bu aşamada mümkün görülmemektedir. Türkiye’nin ihracatının ilk dört ülkesi Avrupa’dandır. Daha sonra Irak ve Rusya gelmektedir. Türkiye-AB bütünleşmesi, ekonomik ve sosyo-kültürel faktörlerin çok dışında global ve bölgesel jeopolitik faktörlere bağımlıdır. AB üyesi bir Türkiye, global ve bölgesel ölçekteki güç dengelerine yönelik, cevabı tam bilinmeyen onlarca soruyu da beraberinde getirecektir. Örneğin;

Türkiye’nin ABD ile ikili siyasi ve askeri ilişkileri şimdi ki kadar rahat olabilir mi?

• Türkiye-Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) AB çatısı altında bütünleşmesi, doğu Akdeniz’deki güç dengelerini AB lehine çevirmez mi?
• Rusya-Türkiye ilişkileri NATO merkezli tehdit perspektifinden, AB’nin ekonomik ve daha güven verici barışçı siyasi tutumuna doğru yön değiştirmez mi?
• NATO denizi Karadeniz, hem NATO hem de AB denizi olmaz mı?
Türkiye’nin, İsrail, İran ve Irak ilişkileri daha güven verici ve işbirlikçi bir ortama girmez mi?
Türkiye’deki Kürt sorunu daha kolaylıkla çözülmez mi?
Türk demokrasisinin gelişmesini ve evrenselleşmesini sağlamaz mı?

Bu konuda daha bir çok soru sorulabilir. Ancak bütün bu soruların dışında sorulabilecek en önemli soru, ABD’nin Türkiye’nin AB üyeliğini gerçekten kabul edip etmeyeceğidir. Bir başka soru ise, Türkiye’nin AB üyeliğini ne kadar arzu ettiğidir. Türkiye’nin AB üyeliği, hem ülkemizde hem de dışarıda çok sığ alanlarda tartışılmaktadır. Jeopolitik perspektifden bakıldığında, çok karmaşık denge ve sorunların içinde bulunmaktayız. Bazı akademisyenlerin dünyamız jeopolitik bir patlamaya doğru gidiyor değerlendirmeleri de yabana atılmamalıdır. AB, politik ve ekonomik önemli bir güç merkezidir. Bu merkeze üyeliğin, Türkiye’ye büyük kazanımlar sağlayacağı açıktır. Dileğimiz, AB’nin dağılmaması ve Türkiye’nin en kısa zamanda üye olmasıdır.

Haziran 2011

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2653 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 623
Asya 98 1042
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1354 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 286
Orta Doğu 22 597
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 177
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1289 ) Etkinlik ( 75 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 779
Türk Dünyası 19 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2016 ) Etkinlik ( 79 )
Alanlar
Türkiye 79 2016

Ülkelerin, ülke olabilme kavramlarında üç tane önemli tanımlama yapılmaktadır. Bunlar, Kara, Deniz ve Hava ülkesi tanımı ve olabilme niteliklerini oluşturmaktadır. Denizlere kıyısı olan denizci ülkeler için karadaki menfaatlerinin hukuki niteliğinin sınırları, ülkenin kara sınırları içerisindedir.;

Küresel ısınmanın yarattığı iklim değişikliği; karbon monoksit gibi, ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla oluştuğu düşünülen sera etkisinin, dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıkların artmasıyla oluşan iklimin değişikliğini ifade etmekte. ;

Türkiye’de Balkanların çoğunlukla manevi kodlar üzerinden kamuoyunda ve literatürde tarif edildiği görülmektedir. Yaklaşık 550 yıl süren Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki hâkimiyeti, ister istemez günümüze bazı miraslar bırakmıştır. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı 2020’de sunulan tebliğler “Kovid-19 Sonrası Geleceğin Güvenlik Kurumları ve Stratejik Dönüşüm” adıyla e-kitap olarak yayımlandı.;

TASAM Yayınları, Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2020’nin bildirilerini “Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası- Building Future From Atlantic to Indian Ocean” ismiyle kitaplaştırdı.;

Küresel denge ve denetleme için II. Dünya Savaşı sonrası oluşturulan uluslararası kurumlar ve güvenlik anlayışı zaman ilerledikçe çağımızın güvenlik ihtiyaçlarına cevap veremez hâle gelmektedir. 1980’lerde başlayan son küreselleşme dalgasının derinleşmesi, küresel düzeyde daha önce benzeri görülmemi...;

Doğu ve Batı arasında süren tarihî mücadelenin şüphesiz ilk sebebi dördüncü iklimin yani medeniyetlerin doğduğu hattın bu mücadele çizgisinin tarihî coğrafyasını oluşturmasıdır. ;

İnsanlık tarihinde kökeni yazılı döneminde öncesine dayanan diplomasi, toplumlar ve devletler arasında ortaya çıkabilecek sorunların çözümü ve ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla ortaya çıkmıştır. ;

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

DTF Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

DTF Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 25 May 2022 - 25 May 2022
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.