Balkan Savaşının 100. Yılına Girerken Kültür Diplomasisi

Haber

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Edirne Valiliği, Trakya Kalkınma Ajansı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile Uluslararası Balkan Forumu’nun dördüncüsünü Edirne’de gerçekleştirecek....

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Edirne Valiliği, Trakya Kalkınma Ajansı ve Yunus Emre Enstitüsü iş birliği ile Uluslararası Balkan Forumu’nun dördüncüsünü Edirne’de gerçekleştirecek.

28 - 30 Nisan 2011 tarihleri arasında Edirne - Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı’nda yapılacak4. Uluslararası Balkan Forumu’nun konusu “Kültür Diplomasisi“ olarak belirlendi. Üç gün sürecek Forum’un açılış konuşmalarını TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Yunus Emre Enstitüsü Başkan Yardımcısı Dr. Adnan Tekşen, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri M. Gökay Üstün, TİKA Başkan V. Dr. Mehmet Yılmaz, Edirne Valisi Gökhan Sözer, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Prof. Dr. Mustafa İsen* ve konuk bakanlar yapacak.

4. Uluslararası Balkan Forumu’na Balkan ülkelerinden ve Türkiye’den yüzün üzerinde STK ve düşünce kuruluşu temsilcisi, akademisyen, büyükelçi, araştırmacı ve gazeteci katılacak.

BAŞKAN ŞENSOY; YENİ DİPLOMASİDE SİVİL TOPLUM VE KÜLTÜR ÖNE ÇIKIYOR

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada günümüzde “Sert gücün“ yerini “yumuşak güç“ ve “akıllı güç“ gibi kavramların aldığını söyleyen TASAM Başkanı Süleyman Şensoy uluslararası siyasetin form değiştirip geleneksel diplomasi kanallarının yerlerini yeni diplomasi kanallarına bıraktığının altını çizerek “Bu yeni diplomasi şekli, hükümetler arası iletişimin yanı sıra, hükümetlerin diğer ülkelerin kamuoylarıyla ve farklı ülkelerin kamuoylarının birbirleriyle kurduğu iletişim ve etkileşim biçimlerinden oluşmaktadır. Bu bağlamda, yeni diplomasi kültüre ve kültür öğelerine, sivil topluma daha da fazla önem vermeye başlamıştır. Fikirlerin, bilginin, sanatın, yaşam biçimlerinin değer sistemlerinin, inançların, geleneklerin ve kültürün diğer açılarının alışverişi olarak tanımlanabilecek olan kültür diplomasisi de gerek bölgesel gerekse de iç çatışmaların barışçıl çözümünde ve istikrarın sağlanmasında öne çıkan siyasi bir araçtır“ dedi.

BALKAN SAVAŞININ YÜZÜNCÜ YILINDA BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜ

Önümüzdeki 2012 yılının Balkan Savaşlarının 100. Yılı olacağını ve yüz yıldır da Balkanların çatışma kaynaklı travmatik bir ortamda bulunduğunu söyleyen Şensoy Balkanlar’da bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesinin çatışmaları unutturmasa bile tekrarını önleyeceğine inandıklarını söyledi.

Başkan Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü “Kadim düşmanlıklar yerine sonsuza kadar sürecek dostluklar inşa etmek, güçlendirmek ve sürdürmek için farklı kültürler arasındaki ortak noktalara yapılacak vurgu üzerinde temellenen bir çeşit kültür diplomasisinin geliştirilmesine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçtan hareketle, 4. Uluslararası Balkan Forumu, Balkanlar’daki dost ve akraba toplulukların yaşadıkları ülke ve toplumla olan kültürel bütünleşme problemlerini analiz edip ilgili ülke temsilcileri ile birlikte perspektifler çizmeyi; buna paralel olarak da kültür öğelerinin korunup geliştirilmesine ilişkin, akademik nitelikli canlı bir tartışma açmayı hedeflemektedir. Forumun, gerek ülkemiz ve gerekse diğer Balkan ülkelerinde birlikte yaşama kültürünün geliştirilmesi noktasında faydalı olacağını ve önemli katkılar sağlayacağını umuyoruz.“

VALİ SÖZER; EDİRNE VE ÇEVRESİ KÜÇÜK BİR Balkanlar GİBİDİR

Edirne Valisi Gökhan Sözer ise yaptığı açıklamada Balkanlar’ın çeşitli kültürlerin kesiştiği ve birbirlerini etkilediği bir buluşma noktası olduğunu belirterek bölgede tarih boyunca farklı kültürlerin bir arada yaşadığını; bu durumun ortak tarih mirasında edebî eserlerde, sanat eserlerinde, abidelerde, binalarda, dilde, geleneklerde, müze, arşiv ve kütüphanelerde her an gözle görünür olduğunu söyledi.

Edirne ve çevresinin sosyal dokusuyla adeta küçük bir Balkanlar olduğun altını çizen Vali Sözer “Forum’un Edirne’de yapılması bu bakımdan anlamlı ve isabetli bir tercihtir“ dedi.

Forumda oturum başkanlığını Büyükelçi Ömür Orhun’un yapacağı birinci oturumun başlığı “Balkanlar’da Bir arada Yaşama Kültürü: Kimlik Çatışmasından Kültürel Entegrasyona“, başkanlığını Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Direktörlüğü’nden Alain Servantie’nin yapacağı ikinci oturumun konusu “Avrupa Birliği Sürecinde Balkanlar’da Kültürel Mirasın Korunması ve Kültürel Haklar“, TASAM Başkan Yardımcısı Büyükelçi (E) Murat Bilhan’ın yöneteceği üçüncü oturumun başlığı “Balkanlar’da Yeni Bir Sivil Topluma Doğru 1: Sivil Toplumun Gelişmesi ve Balkan Ülkeleri Kalkınma Ajansları İş Birliği“, Kosova’daki Priştine Üniversitesi’nden Doç. Dr. Safet Merovci’nin yöneteceği dördüncü oturumun başlığı “Balkanlar’da Kimlik Politikaları: Çoğulcu Toplumun Oluşmasında Bir Belirleyici Olarak Kimlik“,KKTC E. Başbakanı ve Meclis Başkanı Hakkı Atun’un yöneteceği beşinci oturumun konusu “Balkanlar’da İnanç ve Din: Karşılıklı Hoşgörü ve Anlayış İçin İş Birliği“, Makedonya’daki Üsküp New York Üniversitesi’nden Prof. Dr. Dona Kolar Panov’un yöneteceği altıncı oturumun başlığı “Balkanlar’da Demokrasi Arayışı ve Medya“ ile Bosna Hersek’ten Büyükelçi (E) Bisera Turkovic’in yöneteceği yedinci oturumun başlığı ise “Balkanlar’da Yeni Bir Sivil Topluma Doğru 2: STK’lar arası Diyalog ve Ortak Projeler“ olarak belirlenmiştir.

* Teyit edilecek.

BASIN MENSUBU KATILIMI İÇİN BİLGİ NOTU: Her haber ajansından bir muhabir, bir foto muhabiri veya kameraman, her tv kanalından bir muhabir ve bir kameraman, her gazeteden veya internet haber ajansından bir muhabir ile sınırlı kontenjan dahilinde ulaşım ve konaklama masrafları Kongre’yi düzenleyen kuruma ait olmak üzere akreditasyon alabilirler. Genel yayın yönetmenleri ve köşe yazarları için ayrıca kontenjan ayrılmıştır. Temsil edilen tüm kurumların ulusal veya uluslararası statüde olması gerekmektedir. Kontenjan dışı başvuran medya mensupları ise ulaşım ve konaklama masrafları kendilerine ait olmak üzere akreditasyon alabilirler.

Detaylı bilgi için şu linki kullanabilirsiniz;

http://www.tasam.org/etkinlik/38/4-uluslararasi-balkan-forumu.html

Basın mensubu katılımı için lütfen irtibata geçiniz:İhsan TOY; 0 212 635 61 51

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2708 ) Etkinlik ( 221 )
Alanlar
Afrika 76 639
Asya 98 1077
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1379 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 22 606
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2046 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2046

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Mısır’la başlayan Orta Doğu gezisinde, Mısır ve İsrail arasındaki barışın ve özellikle Abraham konjonktürünün, bölgedeki gelişmelerden olumsuz etkilenmesi endişesi hissedildi. Orta Doğu uzlaşmadan çok çatışmanın olduğu bir bölge. ;

Uluslararası mecrada bir “Türkiye Markası“ hâline gelen Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, TASAM 2004-2023 Faaliyet Raporu’nu yayımladı.;

Soğuk Savaş’ın sona ermesinden bugüne ABD’nin büyük stratejisinin ne olması gerektiği konusunda yoğun bir tartışma yaşanmaktadır. Özellikle 11 Eylül olayları, Irak Savaşı ve 2008 küresel finansal krizinin etkileriyle ABD dış politikasının tarihsel motiflerinden biri olan izolasyonist eğilimin yeni b...;

Avrupa’da aşırı sağın içinde bulunduğumuz son 40 yılda bir yükseliş yaşadığını söylemek mümkündür. Aşırı sağın bu yükselişinde hem iç hem dış pek çok dinamik bulunmaktadır. Bu dinamiklerin anlaşılması için öncelikle aşırı sağın anlamlandırılması ve son yıllarda aşırı sağın yükselişine neden olan siy...;

Komşu kıyılara sahip devletlerin Deniz Yetki Alanı (DYA) yan sınırının belirlenmesi her zaman sorunlu olmuştur. Genelde sınırın denizle birleştiği noktayı merkeze alan bir açı genişliği başlangıçta olmasa bile ilerleyen zaman içinde denizde veya karada meydana gelen topografik değişiklikler nedeniyl...;

Büyük güçlerin siber uzay ve siber güvenlik stratejileri 21. yüzyılın başlarında somut olarak şekillenmeye başlamıştır. Ancak bu stratejilerin temeli ABD ve SSCB'nin Soğuk Savaş dönemi boyunca tecrübe ettikleri uzay ve silahlanma yarışının bir sonucu olarak atılmıştır.;

ABD'nin Trump döneminden itibaren Afrika ile daha az ilgilendiği, Fransa’nın ise her geçen gün güç kaybettiği bir ortamda, uluslararası alanda yalnızlığa itilen Rusya, Afrika’da etkinliğini artırmaya yöneldi.;

Enerji diplomasisi klasik anlamda tarif edilen diplomasi kavramından daha geniş bir anlam ifade etmektedir. Enerji diplomasisi, uzun vadeli stratejik hedeflere ulaşmak amacıyla yürütülen karmaşık süreçlere sahiptir ve çok aktörlü mekik diplomasi gerektirir. ;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

  • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
  • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
  • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

  • 04 Kas 2022 - 04 Kas 2022
  • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
  • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

  • 04 Kas 2022 - 04 Kas 2022
  • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
  • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.