Sivil Global Zirvesi İstanbul Deklarasyonu Yayında

Haber

Global ölçekte; ödül programı, kıtasal ve bölgesel kongreler, forumlar, konferanslar, sektörel diplomasi çalıştayları ve tematik toplantılardan oluşan toplam 33...

Global ölçekte; ödül programı, kıtasal ve bölgesel kongreler, forumlar, konferanslar, sektörel diplomasi çalıştayları ve tematik toplantılardan oluşan toplam 33 uluslararası etkinliği kapsayan SİVİL GLOBAL 2016 Zirvesi, “Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve Derinleşme“ ana teması ile TASAM (Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi) tarafından 20-22 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da yüksek katılım ve yüksek başarı ile gerçekleştirilmiştir.

Zirve’ye; Türkiye’den, bölge ülkelerinden ve dünyadan kamu, STK, özel sektör, diplomatik misyonlar, düşünce kuruluşları, uluslararası entegrasyonlar, gözlemci kuruluşlar ve medya temsilcileri, araştırmacılar, uzmanlar ve akademisyenler katılmışlardır.

Türkiye’nin yeni ülke konsepti olan “Gücünü ve Potansiyelini Keşfet“ yaklaşımı ile uyumlu şekilde belirlenen “Potansiyelin Keşfi“ ana teması altında sivil kapasitenin tüm kanalları ile global ölçekte seferber edilmesi ve sektörel tanımlarla ağlar (networkler) oluşturulması amacıyla düzenlenen SİVİL GLOBAL 2016 Zirvesi’nde aşağıdaki etkinlikler gerçekleştirilmiştir.

9. TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri Takdim Töreni
Türkiye’yi muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak için ciddi çabalar sarf eden devlet adamları, siyasetçiler, bürokratlar, iş adamları, kurumlar, sanatçılar, gazeteci-yazarlar ve bilim insanlarını onurlandırmak üzere, özel olarak düzenlenen bir törenle Zirve’nin ilk gününün akşamında gerçekleştirilmiştir.

kıtasal ETKİNLİKLER

2. Türkiye - Afrika STK ve Düşünce Forumu
“Afrika'da Enerji, Gıda, Su Güvenliği ve İnsani Kalkınma“ ana teması altında düzenlenen Forum; ilkinde olduğu gibi, Türkiye - Afrika Resmî İşbirliği İkinci Zirvesi gündem ve sonuçları ile eşgüdümlü olarak icra edilirken, Türk STK’ları ile Afrikalı STK’lar arasında işbirliğini derinleştirerek, Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için “enerji, gıda ve su güvenliği“ temelinde ve insani kalkınmanın iyileştirilmesi bağlamında sivil toplum ve düşünce merkezli etkileşim sağlamak, sorunların çözümüne entelektüel katkı sunmak üzere başarıyla gerçekleştirilmiştir.

7. Uluslararası Türk - Asya Kongresi
“Trans Pasifik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı“ ana teması altında düzenlenen Kongre; diğer mevcut ve muhtemel oluşumlarla birlikte Trans Pasifik Ortaklığı anlaşmasının Asya ülkeleri ve Türkiye üzerindeki muhtemel etkilerini tespit etmek ve ilgili ülkelerin ihtiyaç duyduğu politikaların geliştirilmesine entelektüel katkı sağlamak üzere başarıyla gerçekleştirilmiştir.

5. Türkiye - Avrupa Forumu
“Türkiye - AB Sivil Diplomasi İnşası: Kapasite İnşası Yönetimi ve Çok Boyutlu İşbirliği“ ana teması altında düzenlenen Forum; Türkiye - AB Sivil Diplomasi İnşasını yeniden değerlendirmek, uzman akademik çevreler ile düşünce kuruluşlarını bir araya getiren bir ağ oluşturmak ve Türkiye - AB ilişkilerinin geliştirilmesine entelektüel katkı sunmak üzere başarıyla gerçekleştirilmiştir.

3. Türk - Latin Amerika ve Karayipler Kongresi
“Stratejik İşbirliği ve Los Turcos“ ana teması altında düzenlenen Kongre; Türkiye ile LAK ülkeleri arasındaki süregelen yakınlaşma ve işbirliği eğiliminin yüksek düzeyde stratejik işbirliğine dönüşmesine ve Latin Amerika’ya göç etmiş eski Osmanlı uyruklular ile Türkiye arasındaki işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesine dönük tartışma açabilmek üzere başarıyla gerçekleştirilmiştir.

BÖLGESEL ETKİNLİKLER

8. Uluslararası Balkan Forumu
“Ticaret, Yatırım, Finans ve Rekabet“ ana teması altında düzenlenen Forum; Balkanlar’ın istikrarı, refahı ve karşılıklı bağımlılık için stratejik katkı sunmak, Balkanlar ve Türkiye arasında ortak ekonomik ilişkilerin önümüzdeki 10 yılı için perspektif geliştirmek üzere başarıyla düzenlenmiştir.

9. Balkan İletişim Ağı Konferansı
“Balkanlar’da Denge; AB, Türkiye ve Rusya“ ana teması altında düzenlenen Konferans; T.C. Dışişleri Bakanlığı SAM öncülüğünde Balkan ülkeleri düşünce kuruluşlarının katılımı ile 2005’te araştırma merkezleri arasındaki işbirliğini güçlendirmek amacıyla kurulan Balkan İletişim Ağı’nın 2010’dan beri icra edilen yıllık konferanslarını devamı olarak başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası Karadeniz - Kafkas Kongresi
“Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar““ ana teması altında düzenlenen Kongre; Bölge ekonomisi ve enerji açılımı ile, özellikle Ağustos 2008 ve Şubat 2014 krizleri sonrasındaki muhtemel gelişmeler bağlamında, Bölge güvenliğinin geleceğine ilişkin öneriler sunmak, konuya ilişkin bir tartışma ortamı ve kamuoyu oluşturulması yoluyla söz konusu ihtiyacın giderilmesine önemli katkılar sağlamak üzere başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Uluslararası Akdeniz Kongresi
“Ekonomi, Enerji ve Güvenlik; Yeni Fırsatlar““ ana teması altında düzenlenen Kongre; Akdeniz Havzası'nda hidrojeopolitik ve enerji arz güvenliği konularında çatışmaları önleyip ilişkileri ve işbirliği imkanlarını artırmak, “Yeni Akdeniz Vizyonu“nu uygulamaya koyan Türkiye başta olmak üzere, Bölge yararına ilgili alanlara yönelik detaylı çalışmalar yapılabilmesine katkılar sağlamak üzere başarıyla gerçekleştirilmiştir.

Türkiye’de Göç Konferansı
“Göç Veren Ülkeden Göç Alan Ülkeye Fırsat ve Risklerin Dönüşümü“ ana teması ile düzenlenen Kongre; Türkiye’nin resmî göç ve göçten kaynaklı iç-dış politikalarının belirlenmesine, Türkiye ile AB ve komşu ülkeler arasındaki ilişkilerini etkileyebilecek politikaların geliştirilmesine, ikili ve çok taraflı ilişkilerin realist tabanına katkılar sağlamak üzere başarıyla gerçekleştirilmiştir.

SEKTÖREL DİPLOMASİ ÇALIŞTAYLARI
İnsani Diplomasi Çalıştayı
Savunma Diplomasisi Çalıştayı
Sağlık Diplomasisi Çalıştayı
İnanç Diplomasisi Çalıştayı
Kültür ve Sanat Diplomasisi Çalıştayı
Eğitim Diplomasisi Çalıştayı
Bilim Diplomasisi Çalıştayı
İş Diplomasisi Çalıştayı
Düşünce Diplomasisi Çalıştayı
Su Diplomasisi Çalıştayı
Gıda Diplomasisi Çalıştayı
Enerji Diplomasisi Çalıştayı
Turizm Diplomasisi Çalıştayı
Güvenlik Diplomasisi Çalıştayı
Şehir Diplomasisi Çalıştayı
Finans Diplomasisi Çalıştayı
Medya ve Enformasyon Diplomasisi Çalıştayı
Altyapı Diplomasisi Çalıştayı

TEMATİK TOPLANTILAR
Diplomaside İnovasyon Toplantısı
Uluslararası Entegrasyonlar Toplantısı
Kalkınma İşbirliğinde Türkiye Markası Toplantısı


SİVİL GLOBAL 2015-2023-2053 “Global Sivil Diplomasi İnşası Programı“ kapsamındaki “Sektörel Diplomasi“ kanallarında ve “Tematik“ alanlarda her biri kendi spesifik başlığı altında düzenlenen Çalıştaylar ve Toplantılar; Zirve’nin “Potansiyelin Keşfi: Kapasite Yönetimi ve Derinleşme“ olarak belirlenen ana temasına hizmet edecek şekilde, uluslararası alanda işbirliği imkânlarının proaktif yaklaşımlarla geliştirilmesine çok yönlü faydalar ve önemli katkılar sunmak üzere başarıyla gerçekleştirilmiştir. Tüm çalıştayların stratejik raporları ve diğer etkinliklerin deklarasyonları ayrıca yayımlanmaktadır.
22 Nisan 2016, İstanbul
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2680 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 630
Asya 98 1060
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1369 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 290
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2033 ) Etkinlik ( 80 )
Alanlar
Türkiye 80 2033

“Şayet Türkler olmasaydı Rus tarihi en azından 1000 yıldır boşluk içinde kalırdı!” demek yanlış sayılamaz. Zira Türk-Rus ilişkilerinin tarihi, yüzyıllardır birbiriyle komşuluk yanında aynı bölgeyi ve hatta aynı devleti paylaşan, bugün dahi paylaşmaya devam eden eşine az rastlanır bir ilişkiler yumağ...;

Dünya İslâm Forumu ve İslâm Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu (ISTTP) tarafından, dördüncü defa verilecek olan İslâm Dünyası İstanbul Ödülleri açıklandı.;

II. Dünya Savaşı sonrasında ABD ve Birleşik Krallık tarafından temeli atılan Beş Göz ittifakı, Birleşik Krallık, ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda arasındaki teknik istihbarat iş birliği mekanizmasıdır. Sorumluluk sahaları açıkça beyan edilmese de üye ülkelerin dünyanın belirli bölgelerine yön...;

Soğuk Savaş Dönemi ertesinde dünyada oluşan tek kutuplu düzenin ortadan kalkmaya başladığı ve güvenlik ortamında yeni dengelerin oluştuğunun emareleri görülmeye başlamıştır. Değişimde, ABD’nin Ortadoğu bölgesinde son 20 yılda kaybettiği enerji ve kendi iç sorunlarının ortaya çıkışı mutlaka göz önünd...;

03-05 Nisan 2013 tarihinde İstanbul’da düzenlenen 2. Dünya Türk Forumu sonuç bildirgesinde; Forum bünyesinde bir “Türk Dünyası Ödülü“ ihdas edilmesi benimsenmişti. Türk Dünyası’nın vizyon ve derinliğini güçlendiren başarılı kişiler ile kurumları onurlandırmak ve teşvik etmek amacı ile farklı kategor...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı.;

Afrika 54 ülke barındıran bir kıtadır. 30 milyon km2 alana sahip olan bu kıta Akdeniz, Kızıldeniz ve Atlantik Okyanusu tarafından çevrilmektedir. Afrika, Cebelitarık Boğazı ile Avrupa Kıtası’na bağlıdır. Sömürgecilik döneminden itibaren Avrupa kıtasının etkisi altında kalmıştır. ;

ABD-Çin rekabeti özellikle son dönemde yaşanan hızlı gelişmeler eşliğinde derinleşiyor. ABD Başkanı Biden’ın Asya ziyareti ve Tayvan ile ilgili sonradan tevil edilen sözleri ilişkileri gererken Çin’e yönelik stratejinin Dışişleri Bakanı Blinken tarafından ana hatları ile açıklanması rekabeti yeni bi...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2023 - 14 Haz 2023
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.