ABD’nin Ulusal Kimlik Arayışı ve Türkiye

Makale

Ulusal kimlik krizinin küresel bir fenomene dönüştüğünü belirten Huntington, Amerika’nın Anglo-Protestan kültürünün şu dört farklı meydan okumayla karşı karşıya kaldığını belirtiyor:...

Amerikan Kimliğinin Karşılaştığı Tehditler

ulusal kimlik krizinin küresel bir fenomene dönüştüğünü belirten Huntington, Amerika’nın Anglo-Protestan kültürünün şu dört farklı meydan okumayla karşı karşıya kaldığını belirtiyor:

Birincisi, Sovyetler Birliği’nin çözülmesi Amerika’nın güvenliğine yönelik başlıca ve belirgin tehdidi ortadan kaldırdı. Böylelikle ulusal kimliğe verilen önemi diğer kimliklere, alt ya da çoklu kimliklere göre azaltmış oldu. Dışarıda “ötekinin“ varolmaması durumunda, bir toplumda bütünlük ve odak grupları sarsılmaktadır.

İkincisi, çokkültürlülük ve çeşitlilik ideolojileri Amerikan kimliğinin, öz kültürün ve Amerikan ruhundan geriye kalan temel ögelerin meşruluğunu erozyona uğrattı.

Üçüncüsü, Amerika’da 1960’larda başlayan üçüncü büyük göç dalgası, daha çok latin Amerikalıları ve Asyalıları getirdi. Bu insanların geldikleri ülkelerin kültürleri ve değerleri çoğunlukla Amerika’dakilerden farklıdır. Bu göçmenler geldikleri ülkelerden kopamadılar ve asimilasyona uğramadılar.

Dördüncüsü, göçmenlerin çoğunlukla İspanyolca konuşması Hispaniklerin zaman içinde güçlenmesine yol açtı. Amerikalı elitin çokkültürlülük adı altında hispaniklere destek vermesi İspanyolcanın çok yaygın olarak kullanılmasına neden oldu.

Huntington, sıraladığı bu dört farklı meydan okumanın Amerikan ulusal kimliği üzerinde önemli etkilerinin olacağını belirtiyor, özellikle ABD’nin dil ve kültür olarak yakın zamanda iki kola ayrılabileceğini ifade ediyor. Dil olarak İngilizce/İspanyolca, kültür olarak da Anglo/Hispanik şeklinde iki farklı bölünmenin siyah-beyaz ırk ayrımından bile daha şiddetli olabileceğine işaret eden Huntington, “Amerika’nın diğer bölgelerinde her iki dil ve kültür bir arada varlığını sürdürürken, özellikle Güney Florida ve Güneybatı’da yer alan önemli birtakım bölgelerde kültür ve dil açısından Hispanikler ağırlık kazanabilir. Amerika kültür ve dil bütünlüğünü yitirip Kanada, İsviçre ya da Belçika gibi iki dilli, iki kültürlü topluma dönüşebilir“ yorumunu yapıyor.

Beyaz Nativizm!..

Amerikan ulusal kimliğine yönelik tehditlere karşı Huntington “Beyaz Nativizm“ tanımı altında birleşme çağrısı yapıyor, Amerikalı elitler küçümsese de, ulusal kültür ve kimliğin saflığını yabancı etkilerden korumasının çok önemli olduğuna vurgu yapıyor.

Huntington, Amerika’da ırksal dengelerin değişmesi, beyaz kültürün yerini, entelektüel ve ahlaki açıdan daha zayıf olduğunu iddia ettiği siyah ya da kahverengi kültürün almasını ulusal yozlaşma olarak değerlendiriyor. Huntington, “Amerika’nın Amerika olarak kalması için, Amerika’nın beyaz kalmasını sağlamak gerektiğini“ savunuyor.

ABD’nin korkusu Hispanikler!

Amerikan ulusal kimliğine yönelik en büyük tehdit olarak Hispanikleri gören Huntington, Amerikan topraklarında büyük, özerk, sürekli, İspanyolca konuşan sosyal ve kültürel bir Hispanik topluluk oluşturmanın amaçlandığını söylüyor.

Huntington, eğer bu amaca ulaşılırsa olabilecekleri şöyle dile getiriyor: “Amerika yaklaşık 300 milyon insanın tek bir ortak dili paylaştığı Babil’in tersi bir ülke olmaktan vazgeçerse gruplara bölünecek; bir yanda ingilizce bilen, İspanyolca’yı ise ya çok az bilen ya da hiç bilmeyen, böylelikle de Amerika’da İngilizce dünyanın sınırları içinde kalan çok sayıda insan; diğer yanda İspanyolca bilen ve İngilizceyi ya çok az bilen ya da hiç bilmeyen bu nedenle de sadece Hispanik topluluk içinde varlık gösterebilen daha az sayıda insan ve ayrıca her iki dili de iyi bilen ve tek dil bilenlerin oluşturduğu diğer iki gruba göre ulusal çerçevede çok daha büyük varlık ve başarı gösterebilen belirsiz sayıda insan…300 yılı aşkın bir zamandır yeterli düzeyde ingilizce bilmek, Amerika’da ilerlemenin önkoşuluydu. Günümüzde ise hem İngilizce de hem de İspanyolca’da yeterliliğe sahip olmak ticaret, bilim, medya ve en önemlisi politika ve devlet yönetimi gibi kilit alanlarda başarıya ulaşmak açısından giderek daha fazla önem taşıyor…“

İstanbul’daki konferansında Huntington’a Hispanik tehdidin kitabında anlattığı gibi önemli bir tehdit olup olmadığını sordum. Huntington, Amerika’daki Hispaniklerin nüfusunun 50 milyona yakın olduğunu, yoğun göç ve yüksek nüfus artışı böyle devam ederse Hispaniklerin sayısının kısa sürede daha da artacağını söyledi.

50 milyona yakın kişinin evlerinde İngilizce dışında başka bir dil konuşması, Amerikan ulusal kimliğinin geleceği açısından önemli bir tehdit olarak görülüyor. Huntington, bu gidişatın kısa süre sonra İngilizcenin yanısıra İspanyolcayı da bilenleri daha avantajlı konuma getireceğini, hatta devlet yönetiminde onların tercih edileceğini belirtiyor.

Huntington’un da dikkat çektiği gibi, Amerikan ulusal kimliği önümüzdeki dönemde Hispanikler ve Anglolar arasındaki kültürel ayrımın beraberinde getireceği çok önemli sorunlarla karşı karşıya kalacak. Amerika küresel hegemonya peşinde koşup ülkeler işgal ederken, kendi ülkesinde belki de kontrolü elden kaçıracak, “Amerikan ruhunun“ büyüsü bozulacak!

Huntington’un gözünden Türkiye’nin AB üyeliği

Bu arada, Samuel H. Huntington’un İstanbul’da ’’Dünya Politikasının Güncel Dinamiklerini’’ anlattığı konferansında Türkiye ile ilgili yaptığı ilginç değerlendirmelere de değinmekte yarar var… Medyada geniş yankı bulan konferansında Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğini değerlendiren Huntington, Avrupa Birliği’nin yapısını, yaşadığı sorunları ve üyeleriyle ilişkilerini anlattıktan sonra kesin hükmünü verdi: “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliği mümkün değildir!“

Türkiye’den sonra başvuran 12 ülke, Avrupa Birliği üyeliğine kabul edilirken Türkiye’nin hala oyalandığını belirten Huntington, şu yorumu yaptı: ’’Avrupa halklarında yaygın bir görüş var; Türkiye Avrupa’ya dahil olmaya çalışmasına rağmen tarihi ve kültürü itibariyle Avrupalı olmayan bir ulustur. Bu görüş Avrupa toplumu tarafından paylaşıldığı sürece Türkiye AB üyesi olamayacaktır. Dolayısıyla Avrupalılar hayır diyemedikleri gibi evet de diyemiyorlar. Bu yüzden erteleme ve bekletme politikası izliyorlar!..“

Türkiye’nin önündeki üç seçenek

Huntington, konferansında “Peki Türkiye ne yapmalı?“ sorusuna “önünde 3 seçeneği var“ şeklinde cevap verdi. Huntington’a göre bunlardan birincisi “Avrupa seçeneği…“ Huntington bu seçeneği, “gücün Brüksel’de yoğunlaşması Türkiye’nin ekonomik ve diğer alanlardaki hareket özgürlüğünü kısıtlayacaktır. Türkiye ayrıca üyelerinin çoğunluğunun oraya ait olmadığını düşündüğü bir kulübe üye olmaya alışmak zorunda kalacaktır“ diyerek epeyce zayıf buluyor. İkinci seçenek, “İslam Dünyası…“ Huntington, Türkiye’nin bölünmüş bir görünüm arzeden İslam dünyasına liderlik edebileceğini düşünüyor, “bu rol herkesten daha çok Türkiye’ye yakışır!“ diyor. Huntington’un son seçeneği ise “ulusalcılık…“ Son seçenek, Huntington’un diğer iki seçeneğini devredışı bırakıyor, Türkiye’nin kendi güvenliği ve gelişimine odaklanmasını kapsıyor.

Huntington’un seçeneklerinden en dikkat çekici olanı, Türkiye’nin İslam dünyasına liderlik yapabileceğini söylemesi… Huntington bu seçenekte özellikle Türkiye’nin “laik kimliğini“ ön plana çıkartıyor. Yani Türkiye’nin laik kimliği ile İslam ülkelerinin “dönüştürülmesine“ yardımcı olması isteniyor. Bu istek tam da Büyük Ortadoğu Projesi’nde Türkiye’ye verilen rol ile örtüşüyor. Huntington, Türkiye’nin BOP’ta kendisi için çizilen çerçeve içinde kalmasını ve Avrupa Birliği’nden çok Amerika Birleşik Devletleri ile ilişki kurmasını istiyor.

Huntington’un, Amerika’nın ulusal kimliğini ararken sorduğu “biz kimiz?“ sorusuna verilecek cevap, ABD’nin küresel politikalarını da yakından ilgilendirdiği için büyük önem taşımaktadır.

* Siyaset Bilimi, Sosyo Kültürel Çalışma Grubu, Proje Yöneticisi

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2675 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 629
Asya 98 1056
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1367 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 290
Orta Doğu 22 599
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 181
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1289 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 779
Türk Dünyası 19 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2033 ) Etkinlik ( 80 )
Alanlar
Türkiye 80 2033

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramının 103. Yıldönümünü kutluyoruz. Bu bayramla özdeşleşen Bandırma Vapuru veya gemisini de hatırlamamak mümkün değil. Avrupa 18. Yüzyılda, gemi inşa sanayisindeki usta çırak ilişkisini sonlandırarak, kâğıt üzerine aktarılan teknik çizim planlarına göre g...;

Günümüzde terörizm, son yıllarda kaydettiği gelişim ve almış olduğu görünüm açısından uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Tarihsel açıdan terörizm, 19. yüzyılın sonlarında Batı dünyasında yaygın şekilde görülmesine karşın, 1970’li yılların başında terör çalışmaları sosy...;

Huriye Yıldırım Çınar, Afrika Enstitüsü’nün eş-direktörü olarak TASAM ailesine katıldı. TASAM Afrika Enstitüsü, Eş-Direktör Afrika Uzmanı Huriye YILDIRIM ÇINAR ile yeni bir sinerji ve yapılanma içinde olacak. Enstitü bünyesinde oluşturulacak yeni kurul ve çalışmalarla ilgili gelişmeler ve yoğun günd...;

Çin yaklaşık olarak on yıldır Afrika kıtasındaki en büyük yatırımcı sıfatına haiz. Ayrıca Çin Gümrük Genel İdaresinin açıkladığı rakamlara göre Çin ve Afrika kıtası ülkeleri arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla göre %35,3’lük bir artışla 254,3 milyar dolara ulaşmıştır.;

Avrupa Birliği’nin Küresel Geçit (KG) projesinin; Çin’in uzun vadeli “siyasi” hedefleri olduğu anlaşılan yatırım stratejisinin konjonktürel değişikliklerle birlikte giderek zemin kazanmasına karşı ve esas itibarıyla Batı Avrupa ve ABD’den oluşan G7 grubunun küresel vizyonuna temellenen “united” (bir...;

Çin’in “Orta Krallık” konseptini bırakarak Mavi Su Donanması’na geçiş yapmasıyla birlikte artan ekonomik, siyasi ve askeri gücünün bir fonksiyonu olarak coğrafya telakkisinde de açık şekilde bir değişim gözlemlenmektedir. ;

Çağımızın stratejik hammaddeleri olan Nadir Toprak Elementleri (NTE-Rare-Earths) günümüz teknolojisinin vazgeçilemez temel girdilerindendir. Bu ham maddeler olmadan ileri teknoloji ürünü olan araç ve vasıtaları üretmek mümkün değildir. ;

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe (2012-2020) hükûmeti tarafından 2013 yılında oluşturulmasından bu yana ülkenin uzun vadeli diplomasisini ve savunma politikasını düzenleyen Japonya’nın Ulusal Güvenlik Stratejisi, 2022 yılında tekrar gözden geçirilecek ve Kishida hükûmeti 2022 yılı içerisinde strate...;

4. İslam Dünyası İstanbul Ödülleri Töreni

 • 16 Haz 2022 - 16 Haz 2022
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya İslam Forumu Yetkin Kişiler Grubu Toplantısı 10

 • 16 Haz 2022 - 16 Haz 2022
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2022 - 14 Haz 2022
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.