Kıbrıs Ekonomik Geleceğinin Alt Yapısını Oluşturuyor

Yorum

İkinci Dünya Savaşı’na kadar siyaset ekonomiyi yönlendirirken, günümüz küresel dünyasında, ekonomi siyaseti yönlendirir hale geldi....

İkinci Dünya Savaşı’na kadar siyaset ekonomiyi yönlendirirken, günümüz küresel dünyasında, ekonomi siyaseti yönlendirir hale geldi. Bu yenidünya düzeninde, dev şirketler ulus devletlerin ötesinde, adeta uluslar üstü (supranasyonal) bir yapıda hareket etmektedirler. Yıllık ciroları yüz milyar dolarları aşan bu dev şirketler, dünya ekonomik üretiminin de en büyük payına sahiptirler.

Ekonomi, barışın ve refahın teminatıdır. Ekonominin güçlü olduğu yerde, siyaset, toplumsal yapı, demokrasi, temel hak ve özgürlükler teminat altındadır. Eşit ve dengeli yapı içinde olan toplumlar, barışın da en büyük teminatı olurlar.

Kıbrıs uzun yıllardır uluslararası toplumdan izole edilmiştir. Batı’nın bu keyfi ve yanlı tutumu, doğal olarak Kıbrıs Türk Toplumunda öfkeye ve hatta nefrete dönüşmüştür. Ekonomik bağımlılık, ulus devlet olarak tanınmama Kıbrıs Türk Toplumunu içe kapanık hale getirmiştir.

Bitmek tükenmek bilmeyen müzakereler, haklı iken diplomasi masasında haksız duruma düşmeler, kendini dünyaya anlatamamalar ve her koşulda (haklı olduğumuzu bildikleri halde bile) soğuk, tepkisiz ve hissiz davranış sergileyen Batı karşısında Kıbrıs, siyasi ve ekonomik geleceğini aramaktadır.

Akdeniz’in Mavi İncisi Kıbrıs’ta son dönemde enerji merkezli yeni bir barış süreci başlamıştır. Avrupa’nın enerji güvenliği, Rusya tarafından tehdit edilmeye başladığından bu yana, Doğu Akdeniz’deki doğal gaz ve petrol yatakları, Avrupa’nın enerji talebini karşılayacak nitelikte ve güvendedir.

Akdeniz’deki enerji kaynaklarının varlığı, Kıbrıs’ta barışa giden yolu hızlandırmıştır. Tam da bu noktada DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği Türkiye olarak; KKTC Başbakanlığı’nın himayesinde, Girne Amerikan Üniversitesi(GAÜ) ve Avrupa İş Kulübü ile ortaklaşa düzenlediğimiz “Barışa giden yolda Kıbrıs Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Zirvesi“ ekonomik düzlemde Kıbrıs’a yeni bir umut olmuştur.

Kıbrıs’ın Sürdürülebilir Genel Ekonomik Görünümüne ve Kalkınma Programına Baktığımızda;
Ø Barış sürecinin tamamlanması durumunda Kıbrıs, yeni ufuklara yelken açacaktır. En başta uluslar arası toplumun saygın bir üyesi olarak, dünyada yerini alacaktır.
Ø Akdeniz’de keşfedilen doğalgaz ve ham petrolün müşterek yönetiminin belirlenmesiyle birlikte, ekonomik kalkınma süreci hızla devreye girecektir.
Ø “Maraş“ bölgesinin canlandırılması için, 50 Milyar $ tutarında planlanan yatırımlar vardır. Bu yatırım Ada’ya ciddi potansiyeller kazandıracaktır.
Ø Yatırım güvenliğinin sağlanması ile birlikte, uluslar arası düzeyde bankacılık, fon yönetimi ve finans kaynaklar Kıbrıs’a gelecektir.
Ø Barışın sağlanmasıyla birlikte, AB Kalkınma Programları ve AB Hibeleri projelerin finansmanın da kullanılabilecektir.
Ø Suyun temini ile birlikte tarımsal üretimde ciddi artışlar, yenilikler ve ihracat potansiyelleri artışı sağlanacaktır.
Ø Ayrıca; altyapı, yol, telekomünikasyon, kanalizasyon, arıtma tesisleri, atık projeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji kaynakları, hibrid ve elektrikli tahrik araçlar odaklanarak taşıma, tıbbi bakım gelişimi, ekolojik inşaat, okul araştırma merkezleri ile birlikte eğitim, yenilik ve uygulama merkezleri ve bilgi ve teknoloji transferinin geliştirilmesi, yeni nesil turizm, çevre ve kültürel mirasın koruması için ciddi potansiyeller vardır.

KKTC’de var olan olası yatırım fırsatlarını değerlendirdiği ve ikili görüşmelerin ağırlıkta olduğu bir İşbirliği ve Yatırım Zirvesi, sürdürülebilir bir ekonomi için yatırımcılara yeni yatırım ve işbirliği alanında ilhamı verdi.

Özelikle teknoloji yatırımları, Teknokent kurulması, eğitim, sağlık, turizm, organik tarım, bankacılık ve finans konularında ciddi arayış olduğu ortaya çıktı.

“Barışa giden yolda Kıbrıs Uluslararası İşbirliği ve Yatırım Zirvesi“ Kıbrıs için sadece bir ekonomi yatırım zirvesi olmanın ötesinde, geleceğe ilişkin bir umut ve esin kaynağı oldu. On ülkeden, yaklaşık yüze yakın yatırımcı ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne geldi ve yatırım ve işbirliği fırsatlarını Kıbrıslı iş insanlarıyla değerlendirdi. Ümidimiz odur ki bu Zirve Kıbrıs’a derin ve sürdürülebilir izler ve etkiler bıraksın.

Avrupa Birliği Uzmanı olan Musa KARADEMİR DMW Uluslararası Diplomatlar Birliği AB Danışmanı'dır.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2675 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 629
Asya 98 1056
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1367 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 290
Orta Doğu 22 599
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 181
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1289 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 779
Türk Dünyası 19 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2033 ) Etkinlik ( 80 )
Alanlar
Türkiye 80 2033

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramının 103. Yıldönümünü kutluyoruz. Bu bayramla özdeşleşen Bandırma Vapuru veya gemisini de hatırlamamak mümkün değil. Avrupa 18. Yüzyılda, gemi inşa sanayisindeki usta çırak ilişkisini sonlandırarak, kâğıt üzerine aktarılan teknik çizim planlarına göre g...;

Günümüzde terörizm, son yıllarda kaydettiği gelişim ve almış olduğu görünüm açısından uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Tarihsel açıdan terörizm, 19. yüzyılın sonlarında Batı dünyasında yaygın şekilde görülmesine karşın, 1970’li yılların başında terör çalışmaları sosy...;

Huriye Yıldırım Çınar, Afrika Enstitüsü’nün eş-direktörü olarak TASAM ailesine katıldı. TASAM Afrika Enstitüsü, Eş-Direktör Afrika Uzmanı Huriye YILDIRIM ÇINAR ile yeni bir sinerji ve yapılanma içinde olacak. Enstitü bünyesinde oluşturulacak yeni kurul ve çalışmalarla ilgili gelişmeler ve yoğun günd...;

Çin yaklaşık olarak on yıldır Afrika kıtasındaki en büyük yatırımcı sıfatına haiz. Ayrıca Çin Gümrük Genel İdaresinin açıkladığı rakamlara göre Çin ve Afrika kıtası ülkeleri arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla göre %35,3’lük bir artışla 254,3 milyar dolara ulaşmıştır.;

Avrupa Birliği’nin Küresel Geçit (KG) projesinin; Çin’in uzun vadeli “siyasi” hedefleri olduğu anlaşılan yatırım stratejisinin konjonktürel değişikliklerle birlikte giderek zemin kazanmasına karşı ve esas itibarıyla Batı Avrupa ve ABD’den oluşan G7 grubunun küresel vizyonuna temellenen “united” (bir...;

Çin’in “Orta Krallık” konseptini bırakarak Mavi Su Donanması’na geçiş yapmasıyla birlikte artan ekonomik, siyasi ve askeri gücünün bir fonksiyonu olarak coğrafya telakkisinde de açık şekilde bir değişim gözlemlenmektedir. ;

Çağımızın stratejik hammaddeleri olan Nadir Toprak Elementleri (NTE-Rare-Earths) günümüz teknolojisinin vazgeçilemez temel girdilerindendir. Bu ham maddeler olmadan ileri teknoloji ürünü olan araç ve vasıtaları üretmek mümkün değildir. ;

Bilindiği üzere SSCB’nin yıkılmasının ardından siyasi, askerî ve sosyo-ekonomik açıdan çeşitli zorlukla mücadele eden Rusya Federasyonu’nun kısa sürede toplanıp yeniden küresel güç olmak hedefinde Afrika önemli stratejik konuma sahiptir.;

4. İslam Dünyası İstanbul Ödülleri Töreni

 • 16 Haz 2022 - 16 Haz 2022
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya İslam Forumu Yetkin Kişiler Grubu Toplantısı 10

 • 16 Haz 2022 - 16 Haz 2022
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2022 - 14 Haz 2022
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.