Türkiye - Çin Yuvarlak Masa Toplantısı - 1 Yapıldı

Haber

Türkiye - Çin Yuvarlak Masa Toplantısı “Türkiye - Çin İlişkilerinde Yeni Dönem; Çok Boyutlu Derinleşme” ana temasıyla Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin etkin düşünce kuruluşlarından PANGOAL delegasyonunun katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi....

Türkiye - Çin Yuvarlak Masa Toplantısı “Türkiye - Çin İlişkilerinde Yeni Dönem; Çok Boyutlu Derinleşme“ ana temasıyla Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ve Çin Halk Cumhuriyeti’nin etkin düşünce kuruluşlarından PANGOAL delegasyonunun katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

23 Ekim 2015 Cuma günü Dosso Dossi Downtown Otel’de yapılan toplantıya Çin delegasyonu; Çin Halk Cumhuriyeti Düşünce Kuruluşu PANGOAL’ın Başkanı Yi Peng, Pekin Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Enstitüsü’nden Dr. Zan Tao, Pekin Üniversitesi Uluslararası Araştırmalar Okulu’ndan Yrd. Doç. Dr. Wang Dong, Avustralyalı Akademik Kurul Üyesi Winstton Jeanns, PANGOAL Akademik Araştırmalar Sekreteri Li Lingfei, Çinli girişimciler Zhao Guanglong ile Tang Lingli ve PANGOAL Araştırmacısı He Zhizhong’le katıldı.

Türkiye delegasyonunda ise TASAM’dan Başkan Süleyman Şensoy, Başkan Yardımcıları (E) Büyükelçi Murat Bilhan ve Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, TASAM Yönetim Kurulu Üyeleri Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu ve Prof. Dr. Nilüfer Narlı, TASAM Başkan Danışmanları Prof. Dr. Sedat Aybar ve Yrd. Doç. Dr. Savaş Biçer, Boğaziçi Üniversitesi Asya Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Dr. İbrahim Öztürk ve Dr. Kadir Temiz ile TASAM Araştırmacıları Reyyan Doğan, Tolga Sakman ve Can Türe yer aldılar.

Toplantı’ya TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un heyeti takdimini müteakip yaptığı açış konuşması ile başlandı. Konuşmasında TASAM’ı tanıtarak, faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Şensoy Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki kapasiteye değinerek, özellikle TASAM’ın 2008’den beri yürüttüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 ve yine TASAM tarafından şekillendirilen Türkiye 2053 projelerini kısaca anlattı.

Toplantı’da ortak alanlardaki çalışmalardan örnekler verilerek “Trans-Pasifik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı“ konulu 7. Uluslararası Türk Asya Kongresi ve İstanbul Güvenlik Konferansı’nın önemine değinildi.


Toplantıda öne çıkan ve G20 zirvesindeki ikili görüşmelere ışık tutacak olan hususlar şu şekildedir;

1. Urumçi - Sincan (Sincian) başlıkları Türk tarafının yoğunlaşacağı konuların başında gelmektedir. Bu bölgenin refahı ve barış ortamının sağlanması Türklerin en fazla ilgi odağında olacaktır. Özellikle ön planda dikkat edilecek olan, Çin Halk Cumhuriyeti’nin (ÇHC) bu bölgeye yapacağı sosyal transfer harcamaları ve yatırımlardır. Bu durum, önümüzdeki dönemde bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu yüksek büyüme oranlarına ulaşamayacağı öngörülen ÇHC’nin, ihracat odaklı bir ekonomiden daha çok dış talebi artıracak ekonomi politikalarının benimseneceği bir döneme adım atmasıyla da ilgilidir. Söz konusu ekonomi-politik kayma yüzünden içeride artacak yoksulluk ve işsizlikle mücadele edebilmek için başvurulacak “Keynesyen ekonomik bakışı“ devlet harcamaları bağlamında önemlidir. Bu dağıtım mekanizmalarından Uygur bölgelerinin ne kadar pay alacağı, ne tür sonuçlar üreteceği ve bu tür ekonomi politikalarının ne derece kullanışlı olacağı, Türkiye’de bazı kesimler tarafından şüphesiz ilgiyle izlenecektir.

2. ÇHC’nin elinde birikerek beş trilyon dolara ulaştığı ileri sürülen fonlar, giderek artan bir şekilde Batı dünyasına ve özellikle teknoloji üreten sektörlere yatırılmaktadır. Bu yatırımların büyük çoğunluğu şirket satın almalar yoluyla olmaktadır. Dünya’da henüz bu tür yatırımlara bağlı olarak ortaya çıkabilecek sorunların karşılıklı ve evrensel çözüme ulaştırılması konusunda hukuki bir anlaşma, çerçeve bulunmazken, özellikle ÇHC’nin devlet şirketleri öncülüğünde yapılan söz konusu yatırımların geleceği ve ilerleme koşulları da ilgiyle izlenecektir.

3. ÇHC’nin Batı’ya yönelik yatırımları ikili antlaşmalar aracılığı ile yürümektedir. Türkiye bu “pasta“dan pay almak için “ne tür uluslararası hukuki ve ticari ilişkiler oluşturmalıdır?“ türünden sorular önem arz etmektedir. TASAM ve PANGOAL birlikte bu tür yatırımların karşılıklı çıkar temelinde nasıl oluşturulacağı konusunda ivedilikle her iki ülkeden uzmanların katılımıyla bir çalışma başlatacaktır.

4. ÇHC ve Türkiye, gelişmekte olan ülkelere “doğrudan dış yatırım“ yapan ve yardım veren ülkelerdir. Bu yatırım ve yardımların tamamlayıcılık ilişkisini araştırmak için iki ülke uzmanlarına ek olarak Batılı akademisyenlerin de katılacağı uluslararası bir sempozyum - konferans düzenlenmesi faydalı mütalaa edilmiştir. Burada Hindistan, Rusya, Brezilya gibi ülkeler ile işbirliğini teşvik eden ve kazan - kazan perspektifini oluşturan bir odaklanma yararlı olabilir.


Bölgesel Sorunlar da Konuşuldu

Toplantı, bölgemize dair soruların cevaplanması ve ilgili konuların konuşulması ile devam etti. Bu anlamda Türkiye’nin AB üyelik süreci, Suriye ve göçmen krizi, Kürt meselesi ve 1 Kasım genel seçimi ve sonuçlarının dış politikada yol açabileceği muhtemel değişimi ve dönüşümü karşılıklı olarak müzakere edildi. Ayrıca Türkiye’nin G20’deki öncelikleri, temel gündeminde yer alan “adalet ve kalkınma“ vurgusu, ikili ilişkiler (ikili toplantı ve faaliyetler) ve Sivil- 20 (Youth 20, Women Summit 20, vb) tema ve konulara da değinildi.


Toplantı aşağıdaki 6 başlık altında özetlenerek tamamlanmıştır:

1. Çin ekonomisinin durumu ve önümüzdeki yıllardaki büyüme perspektifleri
2. “Trans Pasifik Partnership“ anlaşması karşısında benimseme eğiliminde olduğu stratejiler
3. Çin’in içinde olduğu Uzak Doğu Asya veya Asya-Pasifik’teki politik, etno-politik ve jeopolitik riskler
4. Çin’in bölge-dışı bağlantıları ve bunlardan olan beklentileri
5. Afrika ve Orta Doğu’ya bakış biçimi
6. Çin ve Türkiye ilişkilerinin geleceği açısından öne çıkan, önem kazanan ve ön koşul niteliği taşıyan bazı öngörüler ve ülkelerin karşılıklı olarak birbirinden iktisadi, siyasi ve toplumsal beklentileri
Detaylı bilgi için aşağıdaki link kullanılabilir:
http://bit.ly/1kA1oZd
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Bölgemizdeki savaş ve çalkantıların ortasında İran'ın siyasi sistemi, bazı ülkelerde "İran uzmanları" tarafından ortaya atılan iddiaları boşa çıkaracak şekilde seçimleri rekabetçi, barışçıl ve düzenli bir şekilde gerçekleştirerek kayda değer bir istikrar sergilemiştir.;

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda küresel bazda insanlığı ve ülkeleri bekleyen tehditlerin başında iklim değişikliği gelmektedir. İklim değişikliğinin karasal alandaki etkilerinin yanında deniz kıyısındaki coğrafyalarda ve denizlerde de büyük olumsuzluklar yaratacağı değerlendiriliyor.;

İnsanların vatandaşı oldukları, ikamet ettikleri veya yerleşik bulundukları topluluklardan ayrılarak farklı coğrafyalarda devam eden savaşlara gönüllü olarak katılmaları, devrimler çağından başlayarak modern devletler sisteminin oluşum sürecini takip eden bir olgudur. Bu süreci tanımlamak amacıyla a...;

Ruanda ve Uganda, Afrika Büyük Göller Bölgesi'nde konumlanmış, tarihsel bağlamda derin etkiler bırakmış iki komşu ülke olarak "3. Dünya" ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bölgedeki siyasi ve etnik çatışmalar, uzun vadeli kalkınmayı olumsuz etkileyerek ekonomik istikrarsızlığa sebep olmuş...;

Asya’dan sonra dünyanın en kalabalık insan nüfusunu barındıran Afrika, nice kadim kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ve medeniyetin beşiği olmuş bir kıtadır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinin inşa sisteminin henüz çözülmemiş olması gibi tarihin çeşitli zaman aralıklarınd...;

Bu metin, meritokrasinin Türkiye'nin genel güvenliğine ve istikrarına olan etkilerini detaylı olarak inceler. Meritokrasinin potansiyel zorlukları ve fırsatları, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik kaygıları bağlamında tartışılmaktadır.;

Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerjinin bölge ülkeleri yanında Avrupa devletlerinin geleceğinde şekillendirici jeoekonomik, jeostratejik ve jeopolitik güç olacağının öne çıktığı 21’inci asırda, Rusya-Ukrayna savaşından sonra daha da önem kazanmış ve enerji güvenliği konusunda rekabet alanlarının enerji...;

Altın rezervleri, bir ülkenin ekonomik ve finansal direncinin kritik bir göstergesidir. Genellikle merkez bankaları tarafından döviz rezervlerinin önemli bir parçası olarak tutulan altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenilir bir sığınak olarak görülür. Son yıllarda, artan jeopolitik...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Türkiye - AB İlişkilerinin 60. Yılı ve Geleceği Konferansı

 • 24 Eki 2023 - 24 Eki 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...