Türk Deniz Kuvvetlerinin Yeni Strateji Belgesi

Makale

Türk Deniz Kuvvetlerinin yeni strateji belgesi 19 Mayıs 2015’de yayımlandı. ...

Türk Deniz Kuvvetlerinin yeni strateji belgesi 19 Mayıs 2015’de yayımlandı. Bundan önceki belge Kasım 1997 tarihinde Deniz Kuvvetleri Dergisinin eki olarak ‘ Açık Denizlere Doğru“ başlığı ile yayımlanmıştı. Aradan 18 yıl geçti. Gerçekten Türk Deniz Kuvvetlerimiz bu süre içinde sadece bölgesel değil, ABD gibi dünya çapında deniz güçlerinin bile rakip olarak gördüğü bir konuma geldi. ABD’nin dünya hâkimiyetinin esas unsuru deniz kuvvetidir. Bu nedenle dünyanın neresinde olursa olsun yükselen ve güçlenen tüm deniz kuvvetlerine karşı çıkmak ABD’nin genel ilkelerindendir. [1] Dünyamızın hem sınır ve siyasi güvenliği hem de enerji güvenliği deniz gücü dengelerine bağlıdır. Pasifik’te ABD – Japonya – Avustralya Çin’e karşı, Akdeniz ve Karadeniz’de NATO Rusya ve hatta Çin’e karşı[2] denge kurmaya çalışmaktadır. Batı’nın ve Japonya’nın Basra Körfezi’ndeki (S. Arabistan, BAE, Bahreyn, Kuveyt, Umman ) enerji güvenliği ABD Deniz Kuvvetlerince sağlanmaktadır. Geleceğin yeni Basra Körfezi’nin Doğu Akdeniz olacağı kesinleşmiştir. Mısır’ın Nil Deltasında, Kıbrıs, İsrail, Lübnan, Gazze ve Suriye’nin Münhasır Ekonomik Bölgelerinde zengin doğal gaz ve petrol rezervleri olduğu kesinleşmiştir. Bu bölgedeki kaynakların barış, işbirliği ve ortak bir işletme anlayışı ile çıkarılması ve dağıtılması en uygun çözümdür. Ancak anlaşmazlık halinde sonucu deniz kuvvetleri belirleyecektir. Diğer taraftan ABD’nin Ortadoğu’daki öncelikleri nedeniyle uykuya yatırılmış olan Ukrayna Krizi de yakın gelecekte Karadeniz’i yeniden ısıtacaktır. Bu bağlamda Türk Deniz Kuvvetlerinin Karadeniz’de de çok yönlü görevler üstlenmesi kaçınılmaz olacaktır. Türk Deniz Kuvvetleri son 15 yılda gerek kuvvet yapısı, gerekse öz kaynaklara dayalı büyümeyle radikal bir stratejik atılım yapmıştır. Ülkemizde 2007’den sonra yaşanan ve kumpas olduğu ortaya çıkan adli ve hukuki süreçte Türk Deniz Kuvvetleri personelinin neden öncelikle hedef alındığının cevabı da bu gelişme ile ilgilidir. Türk Deniz Kuvvetlerimizin bu süreçte stratejik, teknik, alt yapı ve donanımsal anlamda yükselişi ve milli çıkarlara uygun bir politika izlemesi onu potansiyel bir rakip ve tehdit konumuna getirmiştir. Özellikle Osmanlı’nın 300 yıllık kapalı denizi Karadeniz’e kıyıdaş olmayan deniz kuvvetlerinin girişini engelleyecek BLACKSEAFOR[3] ve Karadeniz Uyumu Harekâtı ( Operation Black Sea Harmony) gibi işbirliği projeleri Batı blokunda hoş karşılanmadı. 2008’de Rusya’nın Gürcistan’a müdahale sonrası, Karadeniz’e çıkan ABD savaş gemilerinin Montrö Antlaşmasını delme girişimlerine meydan verilmedi. Türk Deniz Kuvvetlerimiz 2009 yılından itibaren Görev Kuvveti çapında açık denizlere açılmaya başladı. 2010 yılında varılan anlaşma gereği Türk Deniz Kuvvetleri Arnavutluk limanlarını kullanmaya başladı.[4] Daha sonra Türk savaş gemileri Somali açıklarında NATO çapındaki görev organizasyonunda yer aldılar. Üç kere anılan Görev Kuvvetinin komutasını da Türk deniz subayları deruhte etti. Kendi savaş gemisini yapan ve dünyada denizaltı inşa kabiliyetine sahip altı ülkeden biri olan Türkiye, Milli Gemi Projesi kapsamında 2008-2013 yılları arasında üç korveti donanmaya dâhil etti. Sırada helikopter ve amfibi hücum gemisi projeleri var. Böylece Türk Deniz Kuvvetleri savunmacı karakterdeki bir kıyı donanmasından, ülkemizin bekası ve ulusal çıkarları için gereğinde aktif güç uygulayabilecek bölgesel bir deniz kuvveti haline geldi. Türk Deniz Kuvvetlerimiz yeni yayınlanan strateji belgesinde, giderek güçlenen kuvvet yapısına uygun olarak, ülkemizin stratejik çıkarlarına uygun bir şekilde yeni öngörü ve vazifesini ortaya koymaktadır.

Stratejik Belge’nin Ana Hatları
Türk Deniz Kuvvetlerimizin öngörüsü; Ana Vatanda Güvende Olmak için, Denizde Güçlü Olmak; Dünyada Söz Sahibi Olmak için, Tüm Denizlerde Var Olmak şeklinde ifade edilmektedir. Bu ilke, Türkiye’nin bölgesel bir güç olabilmesinin özellikle deniz kuvvetlerinin gücüne bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Çünkü bölgesel güç olmanın asgari şartı, sınır ötesine ve öncelikle bölge içinde deniz yoluyla ulaşılabilen her yere güç nakletme ve kuvvet uygulama olanağına sahip olabilmektir. Deniz Kuvvetlerimizin bu kabiliyete sahip olduğunu ve daha etkin bir rol için kısa vadede hazır olacağı belgede vurgulanmaktadır.

Denizlerin Önemi
Küresel ticaretin tonaj olarak % 80’i, petrol taşımacılığının % 60’ı ve doğal gaz taşımacılığının % 25’i deniz yoluyla yapılmaktadır. Ülkelerin rekabet gücü, uluslararası deniz ulaştırma sisteminden istifade edebilmesi ile orantılı hale gelmiştir. İlerleyen teknoloji ve maliyetlerin düşürülmesine paralel olarak deniz dibi hidrokarbon kaynaklarının çıkarılması daha ekonomik hale gelmiştir. Bu durum tüm dünya denizlerinde yeni bir paylaşım savaşını da beraberinde getirmiştir. Bu rekabetin en güncel örnekleri Doğu Akdeniz çanağında ve Batı Pasifik’te yaşanmaktadır. Diğer taraftan Küresel Ekonomik Sistemin can damarları olan fiber optik kablo hatlarının önemli bir kısmı denizaltından geçmektedir. Trilyonlarca dolarlık finansal işlemler ve askeri iletişim de bu kablolar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Bunların kıyı terminalleri ve bağlantı noktaları küresel ekonominin, ticaretin, bankacılık ve güvenlik sisteminin can damarlarını oluşturmaktadır. Bu bağlamda 21. Yüzyılı Deniz Çağı olarak nitelendirmek mümkündür.

Türkiye’nin Deniz Güvenlik Durumu
Türkiye’nin coğrafi konumu dünyada hiçbir ülke ile kıyaslanamayacak kadar özgündür. Bütün dünya denizlerine erişimi sağlayan, ancak Karadeniz’e çıkış ve girişi kontrol eden jeostratejik bir konumdadır. Bu özelliği, 1936 Montrö Antlaşması ile uluslararası hukuka dayanan bir statü ile güçlendirilmiştir. Türkiye’yi çevreleyen deniz alanları hegemonyan güçlerin eninde sonunda kuvvet uygulayacağı alanlardır. Bu bağlamda Türk Deniz Kuvvetlerinin her üç denizde de olası çatışma ve risklere karşı gerek alt yapısal, gerekse harekât ve stratejik yönüyle hazır olması gerekmektedir.

Karadeniz
Türk İstiklal Savaşı, Karadeniz üzerinden yapılan deniz nakliyatı sayesinde kazanılmıştır. Bu zaferde Rusya’nın Batum, Tuapse ve Novorossisk limanlarını Türk gemilerine açması ve ayrıca para, silah ve cephane yardımı yapmasının payı büyüktür. Osmanlının 300 yıllık kapalı deniz olan Karadeniz bugün de hem Türkiye’nin güvenliği hem de bölgesel güç dengeleri yönüyle önemini korumaktadır. Türkiye’nin girişimiyle 2004 yılında Karadeniz Uyumu Harekâtı (Operation Black Sea Harmony) adlı bir proje başlatılmıştır. Ana kavram Karadeniz’in güvenliğinin bölge ülkelerinin katılımıyla işbirliği şeklinde ele alınmasıdır. Türkiye bu projeyi çok uluslu hale getirmeyi başarmıştır. 2006 yılından itibaren Rusya da deniz görev grubuna katılmıştır. Romanya ve Ukrayna da katılıma olumlu yanıt vermişlerdir. Projenin Daimi Koordinasyon Merkezi Karadeniz Ereğli’de 2005’de kurulmuştur.

Belge Metni: 2008 Gürcistan ve 2014 Ukrayna krizi sonrası Karadeniz, daha yüksek bir olasılıkla Küresel ölçekli bir jeopolitik rekabetin yansımalarına açık hale gelmiştir. Bu denizde Türkiye’nin temel politikası; bölge ülkeleri ile birlikte bu bölgeye münhasır bir bölgesel kimlik ve buna dayalı bir bölgesel işbirliği ortamı oluşturmayı, bu suretle istikrarı bozabilecek olası dış müdahale ihtimalini asgariye indirmeyi, Karadeniz’i jeopolitik rekabetin dışında tutmayı hedeflemektedir.

Bu politika özellikle Rusya’ya karşı Karadeniz üzerinden güç uygulanmasını ön gören stratejilere kapıyı kapatmakta olup, son derece haklı gerekçelere dayanmaktadır.

Ege Denizi
Kuzey-Güney ekseninde Türkiye’yi okyanuslara bağlayan Ege Denizi, Lozan ve 1947 Paris Anlaşmalarıyla adeta Türk Deniz Kuvvetlerine kapatılmıştır. Bu gün Marmara’dan Akdeniz’e çıkmak için tek bir açık deniz rotası kalmıştır. Her yer Yunan karasuları ile kuşatılmıştır. Bununla da yetinmeyen Yunanistan hala Kardak (İkizce) Adaları gibi aidiyeti belirsiz ve mülkiyeti Osmanlı Devleti tarafından anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıklara sahip çıkmak suretiyle Ege’yi tamamen bir Yunan Denizi haline getirmeye çalışmaktadır.

Belge Metni: Türkiye’nin toplam deniz ticaretinin % 67’si Ege üzerinden gerçekleştirilmektedir. Açık deniz alanlarının daha da fazla daralması; Türk Donanması’nın eğitim ihtiyaçları açasından gerekli olan harekât alanının ve askeri uçuşlara açık hava sahasının sınırlanmasına, Ege Denizi’ndeki canlı cansız kaynakların paylaşımında ülkemiz aleyhine kabul edilemez adaletsizliğe yol açmaktadır. Bu nedenle Ege’deki mevcut (tek rota) açık deniz alanlarının korunması, Türkiye için hayati önem taşımaktadır. Ege’deki karasularının Yunanistan tarafından 6 deniz milinin üzerine çıkarılması haline izlenecek tutum, 8 Haziran 1995 tarihinde bizzat TBMM tarafından alınan kararla kamuoyuna duyurulmuştur. Başlıca Ege Denizi sorunları arasında, Egemenliği Antlaşmalarla Yunanistan’a Devredilmemmiş Ada, Adacık ve Kayalıklar; Ege’deki karasuları alan dağılımını etkilemeleri, deniz yetki alanları ve hava sahasına ilişkin sorunlarla doğrudan ilintili olması nedenleriyle temel sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Diğer bir sorun da Ege’deki bazı adaların Lozan ve Paris Antlaşmalarına aykırı olarak silahlandırılmalarıdır.

Türk Deniz Kuvvetlerimiz Ege’deki tarihi derinliği olan sorunların devam ettiğini buna ilave olarak Kıbrıs ve etrafı öncelikli olmak üzere Doğu Akdeniz’deki yeni anlaşmazlık alanlarının da buna dâhil olduğunu vurgulamaktadır. Bu değerlendirmeler ışığında Türk Deniz Kuvvetlerimizin Ege’deki sorunlara vakıf olduğu, sorunları yakından takip ettiği ve konunun politik olarak ele alınması haline varlıkları ve kararlılıklarıyla caydırıcı ve gerekirse fiili destek sağlayacakları anlaşılmaktadır.

Doğu Akdeniz
D. Akdeniz gerek deniz güvenliği gerekse, enerji güvenliği yönüyle geleceğin en çok tartışılacak bölgesidir. 2006 yılında hizmete giren Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı, Samsun-Ceyhan petrol boru hattı ve Kerkük-Yumurtalık petrol boru hattı nedeniyle İskenderun Körfezi stratejik bir önem kazanmıştır.

Belge Metni: Bu bölgede, komşu ve karşı kıyıdaş devletlerarası kıta sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) sınırlandırmasına ilişkin çok taraflı bir antlaşmanın bulunmaması nedeniyle, enerji odaklı gelişmeler deniz yetki alanlarının sınırlandırılması sorununu da beraberinde getirmiştir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) 2003 yılından itibaren, diğer bölge ülkelerinin haklarını göz ardı eden ikili antlaşmalara yapmıştır. GKRY, 2003’de Mısır, 2007’de Lübnan ve 2010’da İsrail ile MEB antlaşması yapmış, petrol araştırılması ve çıkartılması için ihaleler açmış, ruhsatlar vermiş, sondaj faaliyetleri başlatmıştır. GKRY’nin Ada’nın deniz yetki alanlarını tek başına sahiplenme çabaları, Kıbrıs sorununu da deniz ortamını içerecek şekilde genişletmiştir. GKRY’nin bu tasarrufları Türkiye ve KKTC tarafından protesto edilmiş, uyuşmazlık konuları olarak BM nezdinde kayda geçirilmiştir. Türkiye anılan bölgedeki haklarını korumak için her türlü tedbiri alacağını açıklamıştır. Önümüzdeki dönemde bölgedeki MEB konusu temel sorun olarak gözükmektedir.

Türk Deniz Kuvvetlerinin Kuvvet Kullanma Konsepti
Belgede yer alan önemli kuvvet kullanma alanları şöyledir:
· Uluslararası kamuoyuna deklare edilmiş ve olası deniz yetki alanlarımızdaki izinsiz araştırma/sondaj faaliyetleri engellenecek
· Karadeniz Uyumu Harekâtı sürdürülecek, tüm sahildar ülkelerin katılımına yönelik çalışmalara devam edilecek
· 2006 yılından itibaren Ceyhan terminali bölgesindeki deniz ulaştırmasının güvenliğine destek vermek amacıyla başlatılan Akdeniz Kalkanı Harekâtına devam edilecektir.
· Adil ve kalıcı bir çözüm bulunana kadar, ana vatan ve garantör ülke sorumluluğu içinde KKTC’nin savunması desteklenecektir
· Kıyıdaşlar arasındaki güven ortamının yeniden tesis edilebilmesine bağlı olarak Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Kuvvetinin (BLACKSEAFOR) idamesi ve etkinliğinin artırılmasına yönelik gayretler sürdürülecektir

Sonuç ve Öneriler
Deniz kuvveti kurulması ve idamesi en zor kuvvettir. Uzun vadeli yatırım gerektirir. Aynı derecede de gerilemesi ve çökmesi de en kolay olanıdır. Çünkü çağdaş bilgiye ve modern teknolojiye dayanan ve insanın en yabancı olduğu deniz ortamında görev yapan bir kuvvettir. Aynı anda denizle ve düşmanla mücadele etmeyi gerektirir. O nedenle esas unsuru yetenekli ve bilgili personeldir. Gemi ve teknoloji daha sonra gelir. Osmanlı İmparatorluğu, denizlerde yenildikten sonra çöküşe geçti, Sovyetler Birliği, donanması zayıfladığı için çöktü ve dağıldı. Osmanlı İmparatorluğunu İstanbul’a gelen savaş gemileri teslim aldı. Japonya denizlerde yenildikten sonra Missuri zırhlısında İmparatorlarının attığı imza ile teslim oldu. Bütün bu tarihi gerçekleri göz önünde bulundurmak zorundayız.

Türk Deniz Kuvvetlerimiz ülkemizin bekası ve milletimizin güvenliği başta olmak üzere milli hak ve menfaatlerimizin korunması yönünde en güvenilir sigorta olma işlevini sürdürmektedir. Halen bölgesel bir deniz gücü statüsünde değerlendirilen Türk Deniz Kuvvetlerimiz modernizasyon projeleri ile kuvvet yapısını giderek güçlendirmektedir. Nihai amaç, Türk Deniz Kuvvetlerimizin küresel bir deniz gücü konumuna yükselmesidir. Buna mecburuz. Çünkü sadece Türkiye’nin değil, dünyamızın geleceği de denizlerde şekillenecektir. Bu bağlamda çok zor bir coğrafyada yer alan ülkemizin kontrol ve savunulması gereken kıyı uzunluğu 7816 km. kara sınırlarımızın uzunluğu ise sadece 2.949 km’dir. Deniz ekonomik alanlarımızı da dâhil ettiğimizde, Türk Deniz Kuvvetlerimiz, Türkiye yüzölçümünün yaklaşık dört katını aşkın bir deniz alanının sorumluluğunu üstlenmektedir. Mavi Vatan olarak adlandırdığımız anılan deniz alanları ülkemizin ve milletimizin geleceğidir. Atatürk 1930’larda Akdeniz’de sözü geçen bir donanma kurmayı başarmıştı. O donanma sayesinde İkinci Dünya Savaşı’nın ön sarsıntılarından etkilenmedik. Ancak Atatürk öldükten sonra donanmamız öksüz kaldı. Savaşa girmediğimiz halde, donanmanın yetersizliğinden bize ait olan ve İtalya tarafından Türkiye’ye terk edilen On İki Adaları bile alamadık. Türkiye, 1963 yılında Kıbrıs’ta soydaşları katledilirken donanmanın ne işe yaradığını anladı. 10 yıl içinde hurdaya çıkan M-47 tanklarının motorlarını kullanarak kendi çıkarma gemilerimiz yaptık. Projeyi Vedii Birget Amiralimiz yürüttü. Nur içinde yatsın. Görüldüğü gibi en az 10 yıllık bir çaba ile deniz aşırı harekât yapacak konuma geldik. Çıkarma gemilerimizi yapmaya başladığımızda ABD bize, siz gemi yapmayın. Biz size istediğiniz kadar veririz dedi. Biz kabul etmedik. Kendi teknolojimiz geliştirdik. 1974’de bunun mükâfatını aldık. Tüm dünyanın hayranlığını kazanan bir zaferle bugünkü KKTC’nin sınırlarını çizdik. Türk Deniz Kuvvetlerimiz milli sanayi yolunda liderlik yaptı. 1963’den başlayan bir atılımla, 1974 Kıbrıs Harekâtı sonrası uygulanan ambargo ile kendine geldi. Milli ve kendine yeterli bir deniz kuvveti oluşturmanın yolları o zaman arandı. Ülkemiz 92 yıllık Cumhuriyetimiz sayesinde dünya çapında bir donanmayı yaratmayı başardı. Bu sürece katkısı olan her millet ferdine sonsuz teşekkürler. Türk Deniz Kuvvetlerini el birliği ile koruyalım, yükselmesine destek verelim.

İzmir Eylül 2015


[1] George Friedman, Gelecek 10 Yıl, Pegasus Yayınları s. 236
[2] Çin son zamanlarda Rusya ile olan stratejik dayanışma içinde Akdeniz’e ve Karadeniz’e gemi göndermiştir.
[3] BLACKSEAFOR Projesi Karadeniz Deniz İşbirliği Görev Kuvveti
[4] http://www.zaman.com.tr/dunya_arnavutluktan-turk-deniz-kuvvetlerine-izin-cikti_987829.html

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2763 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1106
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 294
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2053 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2053

Chang lae'nin Yenilebilir Ekonomi (2022) adlı kitabı, yıllar boyunca popüler kitapları aracılığıyla geliştirdiği anlatıyı netleştiriyor. Kendisi bu kitapta anlatımını güçlendirmek için yemek imgelerini kullanırken, ben de ECON 101 öğrencilerim ile paylaşabileceğim dersleri ortaya çıkarmak amacıyla ö...;

Asya kıtası yükselen küresel güçlere ev sahipliği yaparak 21. yüzyılda dünyanın ekonomi ve ağırlık merkezi hâline gelmiştir. Türkiye'nin, kadim bağlara sahip olduğu bu kıta ile daha güçlü bağlar kurmak üzere 2019 yılında ilan ettiği Yeniden Asya (Asia Anew) girişimi, yenilikçi olmayı da gerektiren g...;

Ertuğrul’un 1889 Japonya ziyareti, sıradan bir nezaket ve diplomatik ziyaret değildir. Bu ziyaret, kıta Avrupası, Orta Asya, Uzakdoğu, Pasifik ve Ortadoğu’daki güç mücadelesinin zorunlu kıldığı bir ziyarettir. Ertuğrul gemisi, geri dönemese de bu seyahat, günümüze kadar devam eden, son derece kalıcı...;

Küresel hegemonya mücadelesi giderek sertleşirken jeopolitik saiklerin daha akışkan olduğu yeni bir döneme giriliyor. Bu yeni dönemde jeopolitik dinamikleri yeniden şekillendirmeyi planlayan iddialı projeler, stratejik pozisyon almak için uygun bir konjonktür yaratmayı hedefliyor. Bu projeler arasın...;

Çin ve Rusya’ya uygulanan Batı merkezli yaptırımlar küresel jeopolitikte köklü değişimlerin önünü açarken söz konusu iki ülkeyi de ilan edilmemiş stratejik bir ittifaka doğru sürüklüyor. Rusya ekonomisi üzerinde oluşan baskı ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD)-Çin rekabetinin derinleşmesi, Çin ve R...;

Avrupa konvansiyonel güvenlik mimarisinin köşe taşı olarak görülen; Avrupa’da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması (CFE-AKKA), NATO ve Varşova Paktı ülkeleri arasında 1990 yılında imzalanmış ve 1992 yılı Temmuz ayında yürürlüğe girmiştir.;

Güçlü tarihsel ve kültürel arka plana rağmen stratejik nitelikli diyaloğun henüz gelişmekte olduğu Türkiye - Orta Doğu veya daha dar kapsamda Türkiye - Körfez Ülkeleri ilişkilerinin kırılgan eksenden yeni dengeler, yeni roller ve yeni ittifaklara uyum sağlayacak bir işbirliği eksenine dönüşmesi seçe...;

Afrika kapsamlı uluslararası askerî stratejilerin Kıta’daki bölgesel güvenlik krizlerini beslediğine dair kaygılar dikkate alınmalıdır. Afrika‘nın gerek genel olarak endüstrideki gerekse dar kapsamda savunma sanayiindeki mevcut sorunlar nedeniyle askerî kapasitesini gereği gibi güçlendirememesinin; ...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Nis 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Türkiye - AB İlişkilerinin 60. Yılı ve Geleceği Konferansı

 • 24 Eki 2023 - 24 Eki 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.