Yunan Halkı Finans Kapitale Meydan Okuyabilecek mi?

Yorum

Yunan halkı Ocak 2015 ayında yapılan seçimde, Çipras’ın partisine oy vererek, modern sömürgecilik olarak adlandırılan Küresel Ekonomik Sisteme karşı çıkmış, Perikles’in 2500 yıl önce yaptığı gibi, siyasileri erdem ve vatanseverliğe davet etmişti....

Yunan halkı Ocak 2015 ayında yapılan seçimde, Çipras’ın partisine oy vererek, modern sömürgecilik olarak adlandırılan Küresel Ekonomik Sisteme karşı çıkmış, Perikles’in 2500 yıl önce yaptığı gibi, siyasileri erdem ve vatanseverliğe davet etmişti. Yunan halkı bu davranışı ile Çipras’ın şahsında yaklaşık 150 yıllık dünya ekonomik ve politik sistemine meydan okumuştu. Çipras ve arkadaşları bu güvene layık olmak için 6 aydan bu yana büyük bir mücadele veriyorlar. Onlar emperyalizmin dikte ettiği kolay yolu tercih etmek istemiyorlar. Aslında Avrupa’da ve dünyada aynı yola karşı çıkmaya can atan yüzlerce devlet var. Ama onların Yunanlılar gibi cesur bir halkı ve onlara hizmet etmeye hazır aynı cesarette siyasetçileri yok. Ayrıca, Finans Kapital Sistem içinde organize olmuş, ancak dünya ekonomik sisteminden çıkmak isteyen veya onu daha insan odaklı bir yöne evirmeyi düşünen binlerce siyasi var. Ancak büyük çoğunluğu kişisel ikbal ve iktidar hevesi içinde olan bu kesim, insan odaklı bir ekonomik sistem için çözüm üretmeyi ve bu çözümü kendi halklarına sunmaya cesaret edemiyorlar. Bunlar Finans Kapital Sistemin şartlandırdığı dar kalıplar içinde kalmayı başarı olarak değerlendiriyorlar.

AB Çipras ve Partisinden Neden Korkuyor?
Seçim sonrası değerlendirmelerde bahsedildiği üzere, Çipras ve arkadaşları dört bir yandan içerden ve dışarıdan baskı altına alınmıştır. Finans-Kapital Sistem (FKS) kötü örnek Çipras’ı durdurmaya çalışmıştır. Esas korku, Yunan halkının Çipras’ın partisine verdiği siyasi desteğin, Avrupa ve dünya çapında yayılma tehlikesidir. Birçok ülkede Çipras’ın partisine benzer programları ön gören partiler çıkabilir. Çünkü Küresel Ekonomik Sistem, artık sadece insan emeğini değil, insanının geleceğini de tehdit etmeye başlamıştır. Finans Kapital Sistem, kötü örnek Yunanistan’ın sadece ekonomik dengelerin bozulmasına neden olmasından değil, aynı zamanda mevcut siyasal ve askeri blokları da değiştirmesinden korkmaktadır. Örneğin Yunanistan’ın AB’den çıkıp bağımsız bir statüye geçmesi veya Rusya ile stratejik ortaklık kurması gibi. Bu nedenle, Portekiz’i ve İspanya’yı kurtaran sistem Yunanistan’a karşı direnmektedir. Bunun en önemli nedeni Yunanistan’da halkla siyasilerin ve hatta kilisenin Yunan halkının sömürülmesine karşı birleşmiş olmasıdır. Eski Yunan başbakanları, siyasiler ve iş adamlarının söylemlerine bakıldığında, onlar da Finans Kapital Sistemin sesi konumunda benzer sözleri tekrarlamakta, referandum öncesi Yunan halkını korkutmaya çalışmaktadır. Çipras ve arkadaşlarının seçim öncesi Yunan halkına verdikleri sözü tutmak için taviz vermeyen tutumları takdire şayandır. Bu bağlamda sonuçsuz kalan görüşmeler sonrasında Çipras ve arkadaşlarının, bundan sonraki mücadele stratejisinde yeniden Yunan halkının resmi desteğine ihtiyaç duymaları da ayrıca dürüst bir politikacı olduklarını göstermektedir.

Referandum Dünya Halkları İçin Yapılacak
5 Temmuz 2015 referandumu sadece Yunan halkı için yapılmayacaktır. Bu oylama dünya ekonomik ve siyasal sistemleri için bir kırılma ve devrim olma potansiyeline sahip bir oylama olacaktır. Yunan halkı sadece kendi geleceğini değil, köklerinin dayandığı dünya medeniyeti içinde yer alan tüm ulusların da geleceğini belirleyecek. Oylama hayır ile sonuçlanırsa, Atina’dan dünya halklarına ışık tutacak yeni bir olimpiyat meşalesi yakılacaktır. Bu meşalenin aydınlığında, altı ay önce Çipras ve arkadaşlarına verilen siyasal destek, dünya çapında yankılanan daha büyük bir etki yapacaktır. IMF, Dünya Bankası, Kreditörler, Merkez Bankaları gibi sistem çarkının dişlileri, Yunan halkının iradesi ile durdurabilecek veya daha ılımlı bir çalışma içine çekilebilecektir. Evet, çıkması halinde ise, Finans Kapital Sistem üstünlüğünü bir kere daha kanıtlayacak ve Yunan halkı üzerinden ümide kapılan, sevinen, öfkelenen, kendini yeniden tanımlama cesareti duyan dünya halklarının büyük bölümü hüsrana uğrayacaktır. Yunan halkının altı ay önce Çipras’a verdiği siyasi desteğin bir rüya olduğunu söyleyenler de çıkacaktır. Avrupa kültürü ve değerleri Grek-Roma kültürü üzerine bina edilmiştir. Avrupa Greklere rest çekmiştir. Bakalım Yunan halkı bu reste nasıl karşılık verecek?

İzmir Haziran 2015
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2751 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 646
TASAM Asya 98 1102
TASAM Avrupa 22 645
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 291
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1393 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 294
TASAM Orta Doğu 23 614
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 188
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1297 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 782
TASAM Türk Dünyası 20 515
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2047 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
TASAM Türkiye 82 2047

Yaşanabilir bir vatan ya da devlet olabilmek için öncelikle her şey insan için olmalıdır. Yani devleti yaşat gerisi önemli değil, olmamalı. Şeyh Edebali’nin dediği gibi “insanı yaşat ki devlet yaşasın.“ ;

Türkiye’de ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinde büyük çaplı projelerin gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak, mevcut finansman yetersizliğini en etkin şekilde ortadan kaldıracak bir finansman metodu bankacılık sistemine entegre edilmeye çalışılabilir. Bu çerçevede “Proje Bankacılığı” adı altında ...;

Mevcut küresel düzen parçalanma eğilimi gösteren bir momentumun eşliğinde yeni bir dünya düzenine doğru dönüşüme başladı. Büyük güç rekabetinin öne çıktığı bu yeni normalde asıl muharebenin ekonomik cephede gerçekleşeceği söylenebilir.;

İki liderin görüşmesinde, Moskova'nın azalan silah ve mühimmat stokunu yenilemek için Kuzey Kore'den malzeme temini konusunda bir görüşme yapılıp yapılmadığı belirsizliği yer almaktadır. ;

Doğa ne kadar dakik! Hiç sektirmiyor. Evet, olağanüstü kuraklıklar, seller, yanardağ patlamaları, deprem veya yangınlar var. Ama bunların şiddeti artsa bile çoğu kez zamanlama açısından bir belirlilik var. ;

Çin, son yıllarda iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliklerinin artmasıyla birlikte Türkiye'ye açılıyor. Bunun nedeni, Türkiye'nin stratejik konumu, büyüyen ekonomisi ve ticari ortaklarını çeşitlendirme isteği gibi bir dizi faktördür. Çin, Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu'ya açılan bir kapı ...;

Türkiye - AB ilişkilerinin tarihsel sürecine baktığımızda temel olarak Politika, Kimlik, Ekonomi, Güvenlik, Enerji ve Göç bağlamında ele alındığını söyleyebiliriz. 1963 yılında Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na katılmasıyla başlayan süreç, 1987 yılında tam üyelik başvurusuna ve 1999 yılında n...;

Hepimizin bildiği tek ev olan Dünya’ya artık sığmadığımız günlerdeyiz. Fakat artan insan nüfusu ve dolayısıyla azalan kaynaklar tek sebep değil. Merak, keşfetme tutkusu ve bilinmeze yol alma güdüsü evrende yeni evler bulma arzusunu harekete geçiriyor.;

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

  • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
  • Sheraton Istanbul City Center -
  • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...