Ferid Gadiri ve Suriye Reform Partisi

Yorum

Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 13 Nisan 2005 tarihinde Suriye Arap Cumhuriyeti’nin başkenti Şam’a iki günlük bir resmi ziyarette bulundu. İki sınır komşusu arasında gelişen siyasi ve ekonomik ilişkilerin devamı niteliğinde dostluk ve işbirliğini vurgulamayı amaçlayan ziyaret, Şubat başında Lübnan’da...

Türkiye Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, 13 Nisan 2005 tarihinde Suriye Arap Cumhuriyeti’nin başkenti Şam’a iki günlük bir resmi ziyarette bulundu. İki sınır komşusu arasında gelişen siyasi ve ekonomik ilişkilerin devamı niteliğinde dostluk ve işbirliğini vurgulamayı amaçlayan ziyaret, Şubat başında Lübnan’da ortaya çıkan gelişmeler ve Washington’un ziyarete yönelik olumsuz bakışını Büyükelçi Edelman’ın ağzından uygunsuz bir şekilde ifade etmesi sonucunda bölgesel dengeleri ve Türkiye devletinin itibarını ilgilendiren tarihsel bir boyut kazanmıştır. Büyükelçi Edelman’ın açıklamaları sonucu oluşan gerginliğin ardından ABD yönetimi, gerek ziyaret öncesi gerekse ziyaret sırasında Türk siyaset yapıcıları ve Türkiye’yi doğrudan hedef alan sert açıklamalardan uzak durmuştur.

Bununla birlikte Sezer’in Şam ziyaretinden iki gün önce Washington’da bir Türk gazetecisine açıklamada bulunan Suriyeli işadamı Ferid Gadiri, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Şam’a gitmesini diktatoryal bir rejime dolaylı destek olarak algıladığını söylemiş ve Türkiye Devleti’nin bu ziyaretle yanlış yolda olduğunu vurgulayarak dikkatleri üzerine çekmiştir. Peki, Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Şam ziyaretini bu kadar rahat ve sert bir şekilde eleştiren Ferid Gadiri kimdir? Amacı nedir? ABD yönetimi ile ilişkilerinin boyutu ne seviyededir? Suriye’nin yakın geleceğinde bir rol oynayabilir mi? Beşşar Esad yönetimi için bir tehdit olabilir mi? Tüm bu soruların yanıtını bulmaya çalışalım…

Halep’ten Washington’a Suriyeli Bir Göçmenin Hikayesi

Ferid Gadiri, Suriye’nin siyasi ve sivil yaşamında pek çok hizmette bulunan seçkin bir Suriyeli ailenin oğlu olarak 1954’te Halep’te dünyaya geldi. 1964’te Suriye’deki siyasi kargaşadan dolayı Beyrut’a yerleşen Gadiri Ailesi, 1975’te Amerika’ya göç etti. Washington’daki Amerikan Üniversitesi’nde aldığı finans ve pazarlama öğrenimini 1979’da bitiren Ferid Gadiri, bir süre önemli Amerikan şirketlerinde çalıştıktan sonra 1983’te kendi şirketini kurdu. 30 yıldır Amerika’da yaşayan Ferid Gadiri’nin siyasete adım atması ise Ekim 2001’de (11 Eylül Saldırıları sonrası) Beşşar Esad yönetiminin demokratik bir rejimle değişmesi gerektiğini savunan Suriye Reform Partisi’ni (Reform Party of Syria- RPS) kurmasıyla gerçekleşmiştir.

Beşşar Esad

RPS, Beşşar Esad liderliğindeki Baas iktidarını sona erdirmek suretiyle seküler ve liberal karakterli demokratik bir reform hareketini Suriye’de başlatma iddiasında olan bir organizasyondur. Partinin üyelerini, Amerika ve Avrupa’daki Suriyeli göçmenlerle Suriye içindeki yerli muhalifler oluşturmaktadır. Partinin genel merkezi Washington DC’ dedir. Aynı zamanda RPS’ in Amerika’da sekiz, Almanya’da iki, İngiltere, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Bulgaristan’da birer irtibat bürosu yer almaktadır.

RPS’ in lideri Ferid Gadiri’ye göre, baskıcı Baas Partisi ve ülkesini bir diktatör gibi yöneten Beşşar Esad iktidardan indirilmedikçe demokratik bir Suriye kurulamaz. Hatta Beşşar Esad’ın iktidara gelişinden sonra başlattığı siyasi ve ekonomik açılım politikalarını gerçekçi bulmayan Gadiri, Batılılar tarafından Şam Baharı olarak adlandırılan 2001’deki demokratik açılım dönemini Beşşar’ ın ülke içinde kendine olan sadakati ölçmek için giriştiği bir eylem olarak yorumlamaktadır. Gadiri, Suriye’de insan hakları ve kişisel özgürlüklerdeki eksikliklerin giderilmesinin ve Baasçı şiddet eğilimlerinden kendilerini korunmanın tek yolunun, Suriye’ yi tümüyle kurtarmak için bir yol haritası oluşturmak ve içerden Suriye’ yi zayıflatmak için muhalifleri bir araya getirmek olduğunu düşünmektedir. Bu bağlamda 2003’ te RPS önderliğinde, Suriyeli muhalifleri bir çatı altında toplamayı hedefleyen Suriye Demokratik Koalisyonu (Syrian Democratic Coalition- SDC) oluşturuldu. Pek çok örgüt, parti ve NGO’ nun (Asurî Hareketi, Kürt YEKİTİ Partisi, İnsan ve Kadın Hakları Örgütü gibi…) katıldığı SCD, ilk toplantısını 17- 18 Kasım 2003’te Washington DC’ de gerçekleştirdi ve kurucu üyeler, ABD Kongre üyeleriyle özel görüşmeler gerçekleştirdi. Dışardan gelecek askeri müdahaleyle gerçekleşecek bir iktidar değişimine karşı olan Gadiri, Beşşar rejimini uluslararası siyasi ve diplomatik baskıların yardımıyla içten çökertmek istemektedir. Gadiri, Beşşar sonrası Suriye’ de oluşacak sistem için de Yeni Suriye (New Syria) olarak adlandırılan program dahilinde siyasi, ekonomik, hukuksal ve sosyal reformların gerçekleşmesi gerektiğini savunmaktadır.

Gadiri ABD’nin Suriye Üzerindeki Gölgesi mi?

Harvard Üniversitesi gibi saygın eğitim kurumlarında, Avrupa Parlamentosu, Fransa Parlamentosu, Belçika Senatosu gibi siyasi kurumlarda konuşmalar yapmasına izin verilen Ferid Gadiri, Batılı devletler nezdinde itibarlı ve etkili bir siyasi kişiliğe sahiptir. Partisinin de temel sloganları olan Barış, Özgürlük ve Demokrasi kelimelerini ağzından hiç düşürmeyen Gadiri’ye realist bir uluslararası sistem içinde ABD ve Avrupa’nın bu kadar geniş hareket imkânı ve destek verilmesini sadece savunduğu değerlerle açıklamak yeterli olamaz. Bu noktada, Gadiri’ye yapılan Ahmet Çelebi benzetmelerini ciddiye almak gerekir. Suriye sınırları içinde muhalif aydınlar sınıfının bir kısmı ve Kürt muhalifler dışında tanınmayan ve desteklenmeyen Gadiri’nin RPS’ yi kurduğu 2001 yılından beri Beşşar Esad karşıtı davranışları, ABD’nin yeni dış politika konseptiyle örtüşen bir niteliğe sahiptir. Yakın bir gelecekte Suriye’ye yönelik bir ABD askeri saldırısının gerçekleşme olasılığı düşük bile olsa, Gadiri böyle bir saldırı sonucu yeni oluşacak yeni yönetimin önemli isimlerinden olacaktır. Aslında demokrasiyi güçlülerin hizmetinde bir ideoloji olarak gören ABD karar alıcıları, şu an için Gadiri’yi Suriye yönetimine karşı rahatsızlık yaratıcı ve yıpratıcı bir dış politika aracı gibi kullanmaktadır.

Ferid Gadiri’nin Suriye’nin geleceği hakkındaki fikirlerinde iki yön ön plana çıkarılabilir. Birincisi, Gadiri kesinlikle Beşşar Esad’ın Suriye’deki siyasi ve ekonomik liberalleşmeyi gerçekleştiremeyeceğini düşünmektedir. Gadiri’ ye göre Beşşar Orta Doğu’nun diğer diktatörlerinden ve babasından hiçbir farkı olmayan acımasız bir diktatördür. Beşşar Esad’ı tamamen yok sayan bu yaklaşım tarzı kendi içinde önyargılar ve Batılı bir algılama biçimi taşımaktadır. İkinci olarak da daha önce söylediğimiz gibi Gadiri’nin fikirleri, ABD yönetiminin bölgeyi algılayışıyla paralellik arz etmekte ve uyum içindedir. Gadiri her ne kadar Washington’dan maddi yardım almıyorum dese de ABD Kongre üyeleri ve karar alıcıları ile sürekli iletişim ve işbirliği içindedir. Aynı zamanda Gadiri bir Amerikalı olarak tanımlanmaktan rahatsız değildir ve ABD’nin Orta Doğu politikalarına açık destek vermektedir. Örneğin RPS, Mart 2004’de Kıbrıs üzerinden Suriye ve Lübnan’a yayın yapmaya başlayan Özgür Suriye radyosunun Baas diktasına karşı demokrasi taleplerini dile getireceğini ve ABD’nin Orta Doğu politikasını desteklediğini açıkça söylemekteydi. 2005 Martı’nın son günlerinde Gadiri başta olmak üzere Suriyeli muhaliflerle ABD yönetimi arasındaki rutin toplantılardan biri daha gerçekleşmiştir. Görüşmenin ardından ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Adam Ereli, bu görüşmenin Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ı devirme amaçlı bir girişim olmadığını ifade eden bir açıklama yapmıştır.

Hayatının büyük bölümünü Amerika’da geçirmiş bir Suriyeli olarak Gadiri, gerek ülkesindeki gelişmeleri gerekse Orta Doğu’daki dönüşümleri, bir Batılı gibi oryantalist bir bakış açısıyla yaklaşmaktadır. Değerlendirmelerinde Orta Doğu’nun ve Suriye’nin kendine özgü siyasi, sosyal ve ekonomik gerçeklerini göz önüne almayan Gadiri, Suriye’de var olan hassas siyasi dengelerin bozulmasının Suriye’yi kaosa götürebileceğini görememektedir. Bununla birlikte Beşşar Esad ile baba mirası Baas rejimini ayrı ayrı değerlendirmesi gerekirken Beşşar’ a karşı topyekün dışlayıcı bir yaklaşım tarzı benimsemiştir. Oysaki Arap dünyasının dördüncü kuşak liderleri arasında reform ve değişime gerek kafa gerek enerji olarak en fazla hazır olan kişinin Beşşar Esad olduğu rahatlıkla söylenebilir. Beşşar, ülkesinde babasından kalan siyasi ve ekonomik mirası eski düzenden kalan yönetici elit ve çıkar gruplarına rağmen demokratik ve özgürlükçü bir yapıya sokabilir. Beşşar bu konuda büyük çaba harcamakla birlikte zaman zaman ülke içinden engellemelerle karşılaşmaktadır. Suriye halkı da kültürel kimlik olarak bütünleşmiş yapısı, siyasi ve fikirsel birikimi ile değişimi yapabilecek alt yapıya sahiptir. Suriye’de var olan otoriter sistemin hala devam etmekle birlikte Beşşar’ ın iktidarı sürdürdüğü beş yıl boyunca siyasi ve ekonomik dışa açılım yönünde önemli adımlar atılmıştır. Kişi başına düşen milli geliri bin doların altında olan Suriye’de hızlı bir demokratik dönüşümün gerçekleşmesi zor bir olasılıktır. Suriye’de hızlı bir siyasi reform süreci yerine ekonomik reformlarla beraber yürütülecek siyasi reformları kapsayan bir reform paketi daha olumlu sonuç verecektir. Bu reform süreci sırasında büyük güçlerin Suriye’yi sistem içine çekmek ve dönüşümü teşvik etmek için diplomatik temaslar ve ekonomik yardım yoluyla desteklemesi, ülkedeki demokratik dönüşümün başarı şansını artıracaktır. Belki de 20.yy içinde sürekli otoriter-tek adam rejimlerine sahne olan Arap Orta Doğusu ilk defa Suriye’de demokratik nitelikli bir devlet modeline sahip olacaktır.

Türkiye’nin Suriyeli Muhaliflere Karşı Tutumu

Ferid Gadiri’yi daha yakından tanıyınca “Türkiye Cumhurbaşkanı’nın Şam’a gitmesini diktatoryal bir rejime dolaylı destek sayıyoruz“ sözlerini de ABD yönetiminin Türkiye’ye gönderdiği dolaylı mesajlardan biri olarak algılamamızın çok da yanlış olmayacağını görmekteyiz. Türkiye yönetimi ile Gadiri veya diğer Suriyeli muhaliflerle arasında bir iletişim ve işbirliği ortamını kurulması olasılığı en fazla ABD yönetimini mutlu edecektir. Fakat Türkiye’nin çıkarları doğrultusunda hareket eden bağımsız bir bölgesel güç olması, uzun diplomatik çabalar sonucu ortak siyasi, ekonomik ve güvenlik alanları oluşturduğu Beşşar Suriyesi’ nin varlığından kolay vazgeçmeyeceğini göstermektedir. Türkiye için Suriye, Arap Orta Doğusu’na karşı uygulayacağı açılımcı dış politika anlayışında etkinlik ve itibar sahibi olduğu önemli bir kaledir. İstikrarsızlıkların ve güvenlik boşluklarının olduğu bir bölgesel ortam, Türkiye’nin iç ve dış politika hedeflerine büyük zarar verecektir. İkinci olarak da Gadiri’nin söylediği gibi Türkiye karar alıcıları, bir diktatöre destek olmak için değil bölgedeki en köklü demokrasiye sahip ülkenin temsilcileri olarak öncelikle barış ortamını ve demokratik değerleri yaygınlaştırıp istikrarlı bir bölgesel ortam yaratmak için Suriye’ye gitmektedir. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Sezer’in Şam ziyareti dikkatli okunursa bölge için ifade ettiği değer daha iyi anlaşılacaktır.

Son olarak Ferid Gadiri, Türkiye’nin Beşşar Esad yönetimi ile ilişkilerini en alt düzeye indirilmesi ve acı çeken Suriye halkının demokratik mücadelesinin desteklenmesi gerektiğini söylerken yakın bir gelecekte Türk yöneticilerden destek istemek için Türkiye’ye gelme yönünde arzusunu da sözleriyle ortaya koymaktadır. Gerçekleşecek böyle bir ziyarete Türk karar alıcıların nasıl tepki vereceği muhakkak ki, o dönemin iç ve dış politik ortamıyla alakalı olacaksa da 2000 yılında Hafız Esad’ın ölümü üzerine Suriye’de demokratik bir yönetim kurma mücadelesine destek istemek için Türkiye’ye gelen Beşşar’ ın amcası Rıfat Esad’ın ziyaretine benzeyecek ve Türk yönetiminden destek bulamayacaktır.

*Kafkaslar-Orta Asya-Orta Doğu Çalışma Grubu, Uzman Yardımcısı

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2690 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 633
Asya 98 1065
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1370 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2037 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2037

Ortaçağ’ın feodalitesi, kralları, kaleleri ve din baskısından sonra şimdi devlet, aile, kapitalizm, üniversite, sosyal refah, özgürlük ve kurtuluşun yani ‘modernite’nin de dönemi geçiyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan uluslararası kurumlar ve güvenlik anlayışı çağımızın güvenlik ihtiyaçlar...;

BM Genel Sekreter’i Antonio Guterres’in “Dünyanın buna her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardı” ifadesi ile 22 Temmuz’da imzalanan, ilk etapta 120 gün boyunca uygulanacak, sonra yenilenecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması’nı, her ne kadar, Rusya’nın Odesa saldırısı izlediyse de, dünya tahıl borsalar...;

Jeopolitik, siyasi coğrafyadan doğan bir bilim dalıdır. Bu bilim, siyasi coğrafyanın devletlere sağladığı avantaj ve dezavantajları inceler. Jeopolitik kavramı üzerinde uzlaşılmış kısa bir tanım yoktur. Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim ...;

Arktik Okyanusu son dönemlerde uluslararası siyasetin öne çıkan bölgelerinden birisi hâline gelmiştir. Dev buz kütlelerinin küresel ısınmayla birlikte büyük bir ekolojik değişim dönemine girmesi hem Kuzey Kutup Dairesi’ne hem de kıyıdaş ülkelere yeni fırsatlar sunarken, aynı zamanda bu fırsatları ko...;

Tarihte ilk millî marşlar Tanrı'ya adanmış ilahilerdir (örneğin, Hint şiirindeki Veddler). Daha sonra kurtuluş mücadelelerinde halka ilham vermek ve ulusal bilinci uyandırmak gibi amaçlar doğrultusunda millî marşlar ortaya çıkmıştır. Millî marşlar içeriğine ve müzikalitesine bağlı olarak didaktik ve...;

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Google, Microsoft ve IBM son on yıl içerisinde Afrika kıtasına ciddi yatırımlar yaparak ilgiyi bu yöne çekmiştir. Kıtadaki ilk araştırma merkezini 2013 yılında Nairobi’de açan IBM, 2016 yılında Johannesburg ile yatırımlarını sürdürmüştür. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı ;

BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel ...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2023 - 14 Haz 2023
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...