3. Orta Doğu Kongresi Hatay’da

Haber

3. Orta Doğu Kongresi Hatay’da...

Uluslararası Orta Doğu Kongresi’nin üçüncüsü, “Mezhepler, Etnisite ve Çatışma Çözümü“ ana teması ile 07-08 Mayıs 2015 tarihinde Hatay’da gerçekleştirilecek.

Kongre’de “Anahtar Konuşmaları“ Prof. Dr. İlber Ortaylı, Suudi Arabistan Krallığı’ndan Prenses Basmah Al-Saud, Pakistan Savunma Komitesi Başkanı Senatör Müşahid Hüseyin Said, İran’dan Dışişleri Bakanlığı IPIS Genel Direktörü Dr. Mustafa Zahrani, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Pakistan’dan Senatör Sehar Kamran ve Pakistan’daki NUST Enstitüsü’nden Dr. Seyid Ahmet Haşmet yapacaklar.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile Marmara Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü işbirliğinde, Hatay Valiliği, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı (DOĞAKA) ve Mustafa Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde icra edilecek 3. Uluslararası Orta Doğu Kongresi, Anemon Antakya Oteli’nde yapılacak.

Açılış konuşmalarını Hatay Valisi Ercan Topaca, Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Kaya ve TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un yapacağı Kongre’ye, Orta Doğu coğrafyasından ve dünyadan Bölge’yi çalışan akademisyenler, araştırmacılar, diplomatlar, devlet adamları, düşünce ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile temsilcileri katılacak.

Ana teması “Mezhepler, Etnisite ve Çatışma Çözümü“ olarak belirlenen Kongre’de birinci oturumda “Tarihî Arka Plan ve Ekonomik, Kültürel, Psikolojik Etkenler“, ikinci oturumda “Mezhepler ve Etnisite; Bölge Dışı Güçler, Yönetim Dinamikleri & Bölgesel Referanslarla Yönetim“, üçüncü oturumda “İdeolojik ve Teolojik Arka Plan Etkisi“, dördüncü oturumda “Çok Kutuplu Yeni Dünya Sisteminde Bölgede Politika Geliştirme Zorlukları“, beşinci oturumda “Suriye, Irak, Lübnan ve Diğer Ülkeler Proaktif Öneriler“ ve altıncı oturumda “Modern Çatışma Çözümü Örnekleri: Başarılı Deneyimler & Sistemik/Yapısal Sorunlar, Fırsatlar, İşbirliği ve Çatışma Çözümü“ konuları masaya yatırılacak. Bölge ve bölge dışı büyük ülkelerden yaklaşık 100 uzman, akademisyen ve diplomat konuşmacı olarak Kongre’ye katılacak.

Oturum başkanlıklarını Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu, Büyükelçi (E) Uluç Özülker, Büyükelçi (E) Murat Bilhan, Büyükelçi Dr. Azmi Halife, Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin Oba ve M.Ü. Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ahmet Tabakoğlu’nun yürüteceği Kongre’nin oturumlarında “Anahtar Konuşmaları“ ise Prof. Dr. İlber Ortaylı, Suudi Arabistan Krallığı’ndan Prenses Basmah Al-Saud, Pakistan Savunma Komitesi Başkanı Senatör Müşahid Hüseyin Said, İran’dan IPIS Genel Direktörü Dr. Mustafa Zahrani, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Pakistan’dan Senatör Sehar Kamran ve Pakistan’daki NUST Enstitüsü’nden Dr. Seyid Ahmet Haşmet yapacaklar.


Başkan Şensoy: “Mikro Milliyetçiliğin Yönetimi Bölgenin Geleceği İçin Belirleyici Olacak“

Yaptığı açıklamada özellikle son 10 yılda gelişen yeni dünyanın çok sofistike bir rekabeti içerdiğini, entegrasyon, mikro-milliyetçilik ve öngörülemezlik parametrelerinin dünyayı şekillendirdiğini ve mikro-milliyetçiliğin bir rekabet unsuru olarak kullanılmasının ilk acı sonuçlarının Orta Doğu ülkelerinde görüldüğüne belirten TASAM Başkanı Süleyman Şensoy entegrasyon boyutunda da dünyada çok önemli gelişmeler yaşandığını ve dünyanın farklı bölgelerinde Avrupa Birliği’ni model alan çok sayıda entegrasyon girişiminin olduğunu söyledi.

Başkan Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü “Entegrasyon girişimlerinin en önemlisi son 3 yılda öne çıkan, Trans-Atlantik ve Trans-Pasifik ile ayrı ayrı gelişen ticaret ve yatırım ortaklığı süreçleridir. Trans-Atlantik ve Trans-Pasifik’teki ortaklık süreci tamamlandığında dünya ticaretinin % 73’ünü kontrol eden bir yapı ortaya çıkacak. Bu sadece ekonomik değil, siyasi ve hatta askerî bir entegrasyonu içeriyor. Bu duruşun karşısında da Rusya ve Çin gibi yeni güç adaylarının bulunduğunu görüyoruz.

Doğu ile Batı arasında rekabet alanı olarak şekillenen yaklaşık 100 ülke var. Orta Doğu ülkeleri de bu 100 ülkenin içerisinde. Dolayısıyla, tarihî bir meydan okuma herkes için söz konusu. Ortadoğu Ülkelerinin de kendi entegrasyon çerçevelerini daha güçlü hâle getirmesi gerektiğini düşünüyorum; siyasi, ekonomik ve askerî argümanlarla bu entegrasyonun derinleştirilmesi gerekiyor.

Bir diğer önemli meydan okuma da, “devlet doğasının değişimi“. Devlet doğası değişiyor ve biz bunu tartışmıyoruz. Devletlerin rolü ve gelecekte alacakları pozisyon değişecek. Şu an var olan ve inşa ettiğimiz birçok kurumsal yapının bir süre sonra işe yaramadığını hep birlikte göreceğiz. Değişen devlet doğasının ne olduğu üzerine birlikte çok çalışmamız gerekiyor. Örneğin, sert güç inşasının oranı ile yumuşak güç inşasının oranı ve enstrümanları gibi. Ortadoğu ülkeleri olarak var gücümüzle sert güce yatırım yapıyoruz. Çok kısıtlı kaynaklarımızı buraya akıtıyoruz. Belki bir süre sonra bunların önemli bir bölümü işe yaramayacak veya anlamsız kalacak. Yumuşak gücün ne olması gerektiği konusuna dair de daha çok tartışmaya ihtiyacımız var. Devlet doğasının değişimine paralel olarak güvenlik açısından, “beklenti yönetimi“ kavramı çok öne çıkıyor. Beklenti yönetimini sağlayamayan ülkeler savrulmaya başladılar ve sırada daha birçok ülke var“.

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy tüm bu genel çerçevede; Bölge ülkelerinin istikrar ve refahının güçlendirilmesi için 3. Uluslararası Orta Doğu Kongresi’nin Hatay’ın yaşam pratiğinden ilham alarak entelektüel bilinç ve iletişim ortamı oluşturmayı amaçladığını söyledi.


Detaylı bilgi için:
http://www.tasam.org/tr-TR/Etkinlik/461/3_uluslararasi_orta_dogu_kongresi_
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2692 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 632
Asya 98 1072
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1369 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1291 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 780
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2039 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2039

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da 30 Eylül sabahı saat 04.30’da, başta Baba Sy Askerî Kampı’ndan olmak üzere bir çok yerden silah sesleri duyuldu. Ardından ise devletin televizyon kanalı olan RTB’nin yayını kesilerek yüzbaşı İbrahim Traore liderliğindeki darbeci askerler burada bir bildiri okudu...;

2010 yılında yayınlanan Rus Askerî Doktrinine göre, (bir diğer adıyla Gerasimov Doktrini) kendisine veya müttefiklerine karşı nükleer silah kullanılması hâlinde Rusya Federasyonu da aynı şekilde karşılık verebiliyor. Ayrıca yine bu doktrine göre, konvansiyonel silahlarla Rusya’ya karşı yapılan saldı...;

İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hizmetleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve d...;

Seferberlik “harîm-i ismetine” tecavüz eden düşmanı püskürtmek ve vatan topraklarından kovmak için yapılan kutsal bir çağrıdır. Vatan savunması için ilan edildiğinde genç, ihtiyar, kadın, erkek şimdi Ukrayna’da olduğu gibi cepheye koşar, şehit düşen kanıyla gömülür. ;

İletişim alanı temelli kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde her ne kadar yeni bir kavram olarak belirse de, dış politikanın anlamlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Öncelikle kamu diplomasisi kavramının tarifi, bu doğrultudaki faaliyetlerin değerlendirilmesini ...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı. ;

Gorbaçov’un kişiliğinin gizemi, insan Gorbaçov ile devlet adamı Gorbaçov arasındaki ayrıma dayanıyor. Çok farklı iki insandı. Ütopyasının özünde saf bir Leninizm’in olduğu bir Sovyetler Birliği ve Lizbon’dan Vladivostok'a barışçıl bir şekilde uzanan bir Avrupa vardı. O, iktidardaki entelektüelin büy...;

İnsanlığın karşı karşıya olduğu son dönemin en önemli tehdidi şüphesiz iklim değişikliğidir. Küresel ölçekte felaket senaryolarının merkezinde yer alması bunun göstergelerindendir. Buna karşın iklim değişikliği sorunu, kriz olgusunun doğası gereği içerisinde tehditlerle birlikte birtakım fırsatları ...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2023 - 14 Haz 2023
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...