Devlet Doğasının Değişimi, İslam Dünyası ve Çok Boyutlu Güvenlik İnşası

Haber
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın inisiyatifi ve koordinasyonu ile 2010 yılından itibaren İstanbul, Bakü, Kahire ve Bağdat’ta beş kez düzenlenen İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun altıncısı 6-8 Mart 2015 tarihlerinde Pakistan’ın başkenti İslamabad’da Pakistan Senatosu Savunma Komitesi ev sahipliğinde icra edildi.

Pakistan Devlet Başkanı Sayın Memnun Hüseyin’in teşrifleri ile İslamabad’da Serena Otel’de gerçekleştirilen 6. İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun açılış konuşmalarını D-8 Teşkilatı Ekonomik İşbirliği Genel Sekreteri Seyyid Ali Muhammed Musavi, Pakistan Savunma Komitesi Başkanı Senatör Muşahid Hüseyin Said, Türk Konseyi Genel Sekreterliğini temsilen Büyükelçi (E) Halil Akıncı ve TASAM Başkanı Süleyman Şensoy ile Türkiye ve İİT resmî temsilcilerinin yaptığı İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu iki gün sürdü.

Pakistan Devlet Başkanı’ndan “Ümmet Bilinci“ Vurgusu
Forum’da yaptığı konuşmada İslam ülkelerinin daha fazla işbirliği yapması gerektiğinin altını çizen Pakistan Devlet Başkanı Sayın Memnun Hüseyin ortaya konacak çabaların sadece ulusların kendi refahı, kendi gelişmişliği için değil “Ümmet“ bilinci çerçevesi altında tüm İslam dünyası adına yapılması gerektiğine işaret ederek ancak bu anlayış ile İslam dünyasına huzur gelebileceğini belirtti.
Müslüman halklar arasında yaşanan mezhepçilik ve terörizm gibi konuların İslami anlayış ile kesinlikle bağdaşmadığını vurgulayan Hüseyin, şunları söyledi “Bugün İslam dünyası aşırıcılık, mezhepçilik, siber terör gibi tehlikeler ile karşı karşıyadır. Bu sorunlar sadece yaşandığı bölgeleri değil tüm İslam dünyasını etkileme kapasitesine sahiptir. Nefret ve şiddet yöntemlerinin İslami düşünceyi kirletmesine izin vermemeliyiz. Buradan tüm İslam ülkelerine seslenmek isterim ki içimizdeki çok yönlü güvenlik sorunlarını ancak birlik olarak çözebiliriz. Müslüman coğrafyasındaki kaynakları daha verimli ve adaletli kullanmak için de aramızdaki diyaloğu arttırmalıyız. Her birimizin jeopolitik önemi, her birimizin kaynakları ve gelişmişliği hepimiz için olmalıdır. Pakistan olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, Filistin'in, Bosna-Hersek'in egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunmasına olan desteğimizi sürdüreceğiz."

D-8 Genel Sekreter Musavi “Türkiye D-8 İçindeki En Aktif Ülke“
Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Ekonomik İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri Seyyid Ali Muhammed Musavi ise Forum’un açılışında yaptığı konuşmasında Türkiye'nin D-8 ülkeleri arasındaki en aktif ülke olduğunu belirterek, bundan dolayı geleceğe yönelik vizyonlarının çok parlak olduğunu söyledi.
Günümüzde sınır aşan ticaretin korunması ve geliştirilmesinde güvenlik önlemlerinin çok yönlü olduğunu özellikle sınır güvenliğinin, ticaretin geliştirilmesi hususunda büyük önem taşıdığını ifade eden Musavi, “Bu bakımdan da demokrasi ve barışın sağlanması ticareti güvence altına alıyor“ dedi.
Genel Sekreter Musavi, İslam ülkeleri arasında ticaretin geliştirilmesinde alınacak korumacı tedbirlerin herkesin sorumluluğu altında olduğunu belirterek, “Tüm uluslar kendi halkları için seçme özgürlüğünü garanti altına almalıdır. Halklar ekonomik ve siyasi seçme özgürlüğü ile güçlendirilmelidir. Ancak ulusun eylemi yetmez. Devletler bu konularda birbirine yardımcı olmalı“ diye konuştu.

Pakistan Senatörü Müşahid “Kaderimizi Bizler Belirlemeliyiz“
Pakistan Savunma Komitesi Başkanı Senatör Müşahid Hüseyin Said ise konuşmasında, “Müslümanların kaderi Müslümanlar tarafından belirlenmeli. Washington ya da Brüksel’de yaşayanlar tarafından değil“ dedi. Said, 7 Mart Cumartesi günü İslamabad Serena Hotel’de açılışı gerçekleştirilen 6. İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun “Çok boyutlu Güvenlik Sorunları“ başlıklı oturumunda konuştu.
Senatör, “Müslüman dünya için bir anlatı yaratamadık ve bu forum liderlik konusunun ve Müslüman dünyanın karşı karşıya kaldığı sorunları azaltacak fikir ve önerilerin ortaya çıkacağı bir platform yaratmayı amaçlıyor“ diye konuştu.

Şensoy “Devlet Doğasının Değişimi ve Beklenti Yönetimi Geleceğimizi Belirleyecek“
Müslüman Müslüman ülkelerin sıkı işbirliğine vurgu yapan Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Başkanı Süleyman Şensoy ise, “Bu forumu başlattığımızda İslam Dünyasında eleştirel düşünce inşasına stratejik katkı yapmayı öngördük. Özeleştiri yoluyla çelişkilerimizin üstesinden gelmeyi amaçladık. Yapıcı eleştirel düşünce sürecinin kurumsallaştırılmasında düşünce kuruluşları önemli bir rol oynuyor“ diye konuştu. Yine Şensoy; Mikro milliyetçilik, entegrasyon ve öngörülemezlik merkezli rekabet parametreleri ile doğu ile batı arasında şekillenen yeni dünyada İslam Ülkelerinin “devlet doğasında yaşanan değişimi“ zamanında fark ederek bu süreçte ayakta kalabileceklerini belirtti. Devlet doğasının değişimine uygun olarak yönetilecek “beklenti yönetimi“ kavramının mikro milliyetçilik’in yıkıcı etkilerini azaltacağını, transatlantik ve trans pasifikte gelişen küresel ortaklığın ise İİT, D8 ve ECO gibi örgütlerdeki derinleşmenin artırılarak dengelenebileceğini bütün bu derinleşmenin ise çok boyutlu yumuşak ve sert güç inşası ile mümkün olabileceğini ifade etti.

Panelistler, İslam dünyasında barış ve başarının tesis edilmesi için Müslüman ulusların entelektüel bir uyanışa odaklanmaları gereğini dile getirdi. Türk Dünyası Konseyi Başkan Danışmanı ve Türk Konseyi’nin ilk Genel Sekreteri olan Büyükelçi (E) Halil Akıncı, Müslüman ülkelerin karşı karşıya gelmek yerine bölgesel bağlarını geliştirmeleri ve işbirliğine yönelmelerinin önemini vurguladı.

Forumun ilk oturumunda çok boyutlu güveliğin gerekleri oldukça ayrıntılı olarak ele alındı. Konuşmacılar, güvenliğin ekonomik, siyasal ve stratejik boyutlarını incelerken, bu sorunların nasıl aşılabileceğine yönelik fikirlerini de dile getirdi. Panelistler ikinci oturumda işbirliğine dayalı güvenliğin zorlukları ve getirilerini ele alırken, üçüncü oturumda da, Müslüman dünyanın Afganistan ve tüm bölgeye nasıl istikrar sağlayabileceğini masaya yatırdı.

Konferansa Müslüman dünyasından çok sayıda düşünce kuruluşu, siyasi karar alıcı ve entelektüel katıldı.

Kurumsallaşma “Dünya İslam Forumu“ ile Sürdürülecek
Senatör Muşahid Hüseyin Said, 8 Mart Pazar günü yaptığı konuşmada ise, “Bugün burada Müslüman dünyanın en zeki beyinleri İslam dünyasının karşı karşıya kaldığı konuları tartışmak için bir araya geldi“ diye konuştu. Senatör Müşahid sözlerini, “Burada tartışılan meseleler İslam dünyasına özgü olabilir fakat bunlarla başa çıkmak için diğer uluslar ve bölgelerle de işbirliği yapılması gereklidir“ diye sürdürdü. Senatör ayrıca, İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu’nun isminin artık “Dünya İslam Forumu“ olarak anılabileceğini sözlerine ekledi.
Konferansın ikinci gününde Başbakanlık Dış Politika ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Sertaç Aziz de bir konuşma gerçekleştirdi. İslam ülkelerinin karşılaştıkları sorunlardan en kritik olanın, entelektüel gelişim olduğu görüşünü savunan Aziz, Müslüman dünyanın benzer zorluklarla karşı karşıya olduğunu, bu yüzden de bunlarla başa çıkılabilmesi için işbirliğinin gerekliliğinin altını çizdi. Aziz, sözlerini “Müslüman dünyanın diğer ülkelerle esnek, bilimsel, entelektüel ve akademik ortaklıklar geliştirmesinin zamanı geldi“ şeklinde sürdürdü.

Bir sonraki oturumda ise İslam dünyasındaki yeni güvenlik tehditlerini tartışıldı. Bu oturumda konuşmacılar önerilerini ayrıntılı olarak incelerken, bu tehditlerle başa çıkmaya yönelik önerilerini de sıraladı. Özellikle Müslüman ülkeler arasında çok taraflı işbirliğinin son derece önemli olduğu ve terörizm, iklim değişikliği ve insan kaçakçılığı gibi konuların ciddiyetle ele alınması gereği vurgulandı. Konuşmacılar ayrıca savunma ve uzay sanayilerinin yanı sıra nükleer yayılma için işbirliğinin içerdiği fırsatlar ve riskleri de değerlendirdi.

Kapanış töreninde konuşan Senato Başkanı Seyyid Nayyar Hüseyin Buhari, “yeni ortaya çıkan tehditlerin şafağında Müslüman ülkelerin oturup, karşı karşıya kaldıkları çok yönlü tehditleri birlikte müzakere etmelerinin“ altını çizdi.
6. İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Forumu ayrıca, forumun sonuç bildirisi niteliğindeki “İslamabad Deklarasyonu“nu yayınladı. Forum, Müslüman entelektüel, fikir önderi ve düşünürlerin sesi olarak “Dünya İslam Forumu“nun kurumsallaştırılması amacını yineledi. Forum ayrıca bu yıl içerisinde Kuala Lumpur’da bir “Müslüman Kadınlar“ zirvesi de düzenleyecek. Bir sonraki Dünya İslam Forumu ise İran’da gerçekleştirilecek. Bunun yanı sıra, İslamabad’da Pakistan-Çin Enstitüsü ev sahipliğinde bir bölgesel sekretarya oluşturulacak.

Akil Kişiler Kurulu 5. Toplantısı Yapıldı
İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları 2. Forumu’nda oluşturulan İSTTP Akil Kişiler Kurulu da 5. Toplantısını İslamabad’da yaptı. İSTTP Akil Kişiler Kurulu Üyeleri şu isimlerden oluşuyor; Büyükelçi (E) Ömür ORHUN (TASAM ve İİT Danışmanı - Türkiye), Prof. Dr. Zaliha KÂMURİDDİN (Uluslararası İslâm Üniversitesi Rektörü - Malezya) Büyükelçi Dr. Mustafa DOLATYAR (IPIS - İran), Senatör Müşahid Hüseyin SAİD (SYED, IPRI - Pakistan), Büyükelçi Humayun KEBİR (BEI - Bangladeş), Dr. Yasir ALİ (IDSC Başkanı - Mısır), Prof. Dr. Şemseddin Zeynel ABİDİN (ACDESS Başkanı - Sudan), Dr. Abdul Aziz SAGİR (Körfez Araştırma Merkezi Başkanı - Birleşik Arap Emirlikleri), Elnur ASLANOV (Cumhurbaşkanlığı Siyasi Analizler Departmanı Başkanı - Azerbaycan) ve Prof. Dr. Ubusettar DERBİSALİ (Süleymanov Şarkiyat Enstitüsü Direktörü - Kazakistan).

İslam Dünyası İstanbul Ödülleri’ni Pakistan Cumhurbaşkanı Verdi
“İslam Dünyası İstanbul Ödülleri“ ise, İslam dünyası vizyonunun bütünleşmesi ve derinliğini sağlamlaştıran kişi ve kurumları onurlandırmak amacıyla bu yıl ilk defa dağıtıldı. Ödüller sahiplerine bizzat Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin tarafından 7 Mart günü İslamabad Serena Otel’de gerçekleştirilen törenle tevdi edildi.
Pakistan Ordusu ve Pakistan Genel Kurmay Başkanı General Rahil Şerif de, Pakistan ordusunun şefi olarak açıklık, bağlılık ve cesaretle teröre karşı mücadelede sergilediği liderlik için İstanbul İslam Özel Ödülü’ne layık görüldü.

İSLAM DÜNYASI İSTANBUL ÖDÜLLERİ | 2015
KATEGORİLER | ÖDÜL ALANLAR
İstanbul “Devlet“ Ödülü
Prof. Dr. Necmeddin ERBAKAN | Türkiye Cumhuriyeti Müteveffa Başbakanı
İstanbul “Özel“ Ödülü
PAKİSTAN ORDUSU
İstanbul “Diplomasi“ Ödülü
İİT | İslam İşbirliği Teşkilatı
İstanbul “İş“ Ödülü
KUVEYT TÜRK | Katılım Bankası A.Ş.
İstanbul “Bilim“ Ödülü
IIUM | Uluslararası Malezya İslam Üniversitesi
İstanbul “Kültür“ Ödülü
Mukhtar SHAKHANOV | Şair
İstanbul “Sanat“ Ödülü
Majid Majidi | Film Yönetmeni
İstanbul “Teknoloji“ Ödülü
ASELSAN | Askerî Elektronik Sanayii
İstanbul “Strateji“ Ödülü
D-8 | Kalkınmakta Olan 8 Ülke
İstanbul “Kamu Diplomasisi“ Ödülü
TRT | Türkiye Radyo Televizyon Kurumu

Detaylı bilgi için lütfen şu bağlantıyı kullanınız: http://bit.ly/1B46MU2
İslamabad Deklarasyonu için: http://bit.ly/1EvKRdp
İslam Dünyası İstanbul Ödülleri Detaylı Bilgi İçin: www.istanbul.isttp.wif.tasam.org
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2700 ) Etkinlik ( 221 )
Alanlar
Afrika 76 636
Asya 98 1074
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1375 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 22 604
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2043 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2043

6. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu; “Yeni Dengeler, Yeni Roller, Yeni İttifaklar“ ana temasıyla TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından, 04 Kasım 2022 tarihinde, Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter’de yapılan 8. İstanbul Güvenlik Konferansı alt etkinliği olarak ...;

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu “Geleceğin Güvenlik Ekosistemi ve Stratejik Dönüşüm için Ortaklık“ ana teması altında TASAM Afrika Enstitüsü ile TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından, 04 Kasım 2022 tarihinde Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter’de yapıl...;

4. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2022; “Asya Yüzyılı, Denizci Devlet Ekosistemi ve Mavi Gezegen“ ana teması ile TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından, 03 Kasım 2022’de Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter’de yapılan 8. İstanbul Güvenlik Konferansı alt-etkinliği olar...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu; “Post-Güvenlik, Dijital Devrim, Döngüsel Ekonomi ve Siber Ekosistem” ana temasıyla TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından, 03 Kasım 2022 tarihinde, Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter’de yapılan 8. İstanbul Güvenlik Konferansı alt etkinliği ...;

Bu konferansın teması; "Post-Güvenlik İkilemler, Entegrasyonlar, Modeller ve Asya". İçinde bulunduğumuz zaman düşünüldüğünde gerçekten uygun bir tema. Çünkü ilgili ulus-devletlerimizin ulusal güvenliğine yönelik tehditler, üç kattan fazla artarak karmaşık güvenlik ikilemlerini ortaya çıkarmaktadır.;

Türkiye’de ilk kez 2015 yılında düzenlenen ve bu yıl sekizincisi gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı, “Post-Güvenlik İkilemler, Entegrasyonlar, Modeller ve Asya“ ana teması ile TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından, 03-04 Kasım 2022 tarihinde Ramada Hotel & Suites by Wyndham...;

Güvenlik ihtiyacı; temel insan haklarından biridir ve yalnızca çok yönlü kaynaklara ve tehdit biçimlerine karşı korunmayı değil, aynı zamanda tüm tebaa için tek bir devlette yaşama araçlarının mevcudiyetini de içermektedir. ;

Türkiye; büyük ekonomisi, bölgesel askerî ve siyasi gücüyle Dünya’da eşsiz ve çok önemli bir müttefik olarak ön plana çıkmaktadır. ASELSAN; ülkemizin uluslararası ittifaklarda eşsiz katkılar sunmasına, sınır ve sahillerini tehditlere karşı korumasına, hem savunma hem de sivil alandaki yüksek teknolo...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

  • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
  • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
  • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

  • 04 Kas 2022 - 04 Kas 2022
  • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
  • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...