4. Türkiye İran Yuvarlak Masa Toplantısı Tahran`da Yapıldı

Haber

İran’ın Dışişleri Bakanlığına bağlı IPIS adlı Strateji Merkezi ile TASAM arasında kurulan yıllık yuvarlak masa toplantılarından dördüncüsü 17-18 Ocak 2011 tarihleri arasında Tahran’da gerçekleştirilmiştir. Tahran’a giden heyet, TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un başkanlığında, ...

İran’ın Dışişleri Bakanlığına bağlı IPIS adlı Strateji Merkezi ile TASAM arasında kurulan yıllık yuvarlak masa toplantılarından dördüncüsü 17-18 Ocak 2011 tarihleri arasında Tahran’da gerçekleştirilmiştir. Tahran’a giden heyet, TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un başkanlığında, Başkan Yardımcısı Murat Bilhan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülden Ayman, Boğaziçi Üniversitesi Nükleer Fizik Profesörü Vural Altın ve Milliyet Gazetesi köşe yazarı Kadri Gürsel’den oluşmaktaydı. Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım ve Büyükelçilik mensupları da oturumlara katılmışlardır. İran heyeti ise, IPIS Başkanı Dr. Mustafa Dolatyar, İran Dışişlerine mensup, biri Türkiye ve Avrupa’dan Sorumlu Birim Başkanı Büyükelçi Jalaladdin Namini olmak üzere iki Büyükelçi, IPIS direktörlerinden biri Büyükelçi diğeri Akademisyen olmak üzere iki direktör, İran Ticaret Odaları Başkan Yardımcısı ve IPIS araştırma görevlisi asistanlardan oluşmaktaydı.

İki tarafın Heyet Başkanlarının açılış konuşmaları ve uluslararası sorunlar hakkında İran ve Türkiye’nin genel dünya görüşlerini açıklayan sunumlarından sonra “Ortak Fırsatlar ve Riskler“ başlıklı ve bölgesel konuların ele alındığı ikinci oturumda Büyükelçi Bilhan “İran-Afganistan-Pakistan İlişkiler Üçgeninde Türkiye Nasıl Bir Etkinlik Yapabilir?“ konusunda bir sunum yapmıştır.

Daha sonraki sunumlar arasında İranlı Doktor Ghahramani’nin “Ortadoğu’da İran ve Türkiye İşbirliği Öngörüleri“, yine İranlı Doktor Kasaei’nin “Bölgesel Tartışmada İpek Yolunun Temel Olarak Alınmasında İran Jeostratejisinin Aktif Rolü“ ve Büyükelçi Kalantari’nin “Bölgemizdeki Ortak Güvenlik Sorunları“ konulu sunumları sayılabilir.

Öğleden sonraki oturumlarda Büyükelçi Namini “Kafkasya’da Türk-İran İşbirliği Olanakları“ konusunda oldukça ayrıntılı, ve nezaketen Türkçe olarak önemli bir sunum yapmıştır. İran Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Doktor Faheri ise ekonomik ilişkileri incelemiş ve tarafımızdan çok sayıda soruya muhatap olmuştur. Türk Heyeti adına diğer her üç konuşmacımız da kendi alanlarında, bilinen görüşlerimiz çerçevesinde burada ayrıntısına girmeye gerek görmediğimiz sunumlar yapmışlardır.

Ziyaretimizden yararlanılarak, İran Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası İlişkiler Okulu ziyaret edilmiştir. Dekan Prof. Dr.Homayoun Hemmati’nin da aralarında bulunduğu İran heyeti ile bir yuvarlak masa toplantısı yapılmıştır. Bu toplantı, esasen çok zengin bir gündeme sahip Türk-İran ilişkilerinin, IPIS ile yapılan toplantıda gündeme getirilemeyen birçok başka konunun ele alınmasına vesile olmuştur. Toplantıda nükleer konu üzerinde atıflar yapılmasıyla yetinilmesi bir bakıma heyetimizin İstanbul’a döneceği gün, İran’ın 5+1 toplantısına katılmak üzere resmi heyetini İstanbul’a gönderdiği tarihe rastlamasıyla da bağlantılı olmuştur. İran Heyeti’nin bu konuda bilinen İran görüşlerini tekrarlamak dışında yeni bir bilgi vermemesi, bu bilgileri resmi heyete sakladığı izlenimini vermiştir.

Tahran ziyaretimiz vesilesi ile Büyükelçiliğimize de bir ziyarette bulunulmuş ve yaptığımız toplantıların sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.

Tahran’daki son ziyaretimiz program dışı olmakla birlikte ECO Sekretaryasına yapılmıştır. Bu toplantı bir nezaket ziyareti çerçevesini aşarak, oldukça ileri bazı projelerin görüşülmesine vesile olmuştur. İzlenecek bu projelerle ECO çerçevesinde on ülke ile link ve işbirliği kurulması için bir çalışma başlatılmıştır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2691 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 631
Asya 98 1072
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1369 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1291 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 780
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2039 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2039

2010 yılında yayınlanan Rus Askerî Doktrinine göre, (bir diğer adıyla Gerasimov Doktrini) kendisine veya müttefiklerine karşı nükleer silah kullanılması hâlinde Rusya Federasyonu da aynı şekilde karşılık verebiliyor. Ayrıca yine bu doktrine göre, konvansiyonel silahlarla Rusya’ya karşı yapılan saldı...;

İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hizmetleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve d...;

Seferberlik “harîm-i ismetine” tecavüz eden düşmanı püskürtmek ve vatan topraklarından kovmak için yapılan kutsal bir çağrıdır. Vatan savunması için ilan edildiğinde genç, ihtiyar, kadın, erkek şimdi Ukrayna’da olduğu gibi cepheye koşar, şehit düşen kanıyla gömülür. ;

İletişim alanı temelli kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde her ne kadar yeni bir kavram olarak belirse de, dış politikanın anlamlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Öncelikle kamu diplomasisi kavramının tarifi, bu doğrultudaki faaliyetlerin değerlendirilmesini ...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı. ;

Gorbaçov’un kişiliğinin gizemi, insan Gorbaçov ile devlet adamı Gorbaçov arasındaki ayrıma dayanıyor. Çok farklı iki insandı. Ütopyasının özünde saf bir Leninizm’in olduğu bir Sovyetler Birliği ve Lizbon’dan Vladivostok'a barışçıl bir şekilde uzanan bir Avrupa vardı. O, iktidardaki entelektüelin büy...;

İnsanlığın karşı karşıya olduğu son dönemin en önemli tehdidi şüphesiz iklim değişikliğidir. Küresel ölçekte felaket senaryolarının merkezinde yer alması bunun göstergelerindendir. Buna karşın iklim değişikliği sorunu, kriz olgusunun doğası gereği içerisinde tehditlerle birlikte birtakım fırsatları ...;

Devletlerin uluslararası ilişkilerindeki politika ve uygulamalarının iki önemli öğesi bulunmaktadır. Dış politika analizlerine de konu edilen bu öğeler süreklilik ve değişimdir. Bir ülkenin dış politikasında süreklilik öğesi genel olarak iç politikaya nazaran daha fazla hissedilmektedir. Özellikle g...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.