4. Türkiye İran Yuvarlak Masa Toplantısı Tahran`da Yapıldı

Haber

İran’ın Dışişleri Bakanlığına bağlı IPIS adlı Strateji Merkezi ile TASAM arasında kurulan yıllık yuvarlak masa toplantılarından dördüncüsü 17-18 Ocak 2011 tarihleri arasında Tahran’da gerçekleştirilmiştir. Tahran’a giden heyet, TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un başkanlığında, ...

İran’ın Dışişleri Bakanlığına bağlı IPIS adlı Strateji Merkezi ile TASAM arasında kurulan yıllık yuvarlak masa toplantılarından dördüncüsü 17-18 Ocak 2011 tarihleri arasında Tahran’da gerçekleştirilmiştir. Tahran’a giden heyet, TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un başkanlığında, Başkan Yardımcısı Murat Bilhan, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Gülden Ayman, Boğaziçi Üniversitesi Nükleer Fizik Profesörü Vural Altın ve Milliyet Gazetesi köşe yazarı Kadri Gürsel’den oluşmaktaydı. Tahran Büyükelçisi Ümit Yardım ve Büyükelçilik mensupları da oturumlara katılmışlardır. İran heyeti ise, IPIS Başkanı Dr. Mustafa Dolatyar, İran Dışişlerine mensup, biri Türkiye ve Avrupa’dan Sorumlu Birim Başkanı Büyükelçi Jalaladdin Namini olmak üzere iki Büyükelçi, IPIS direktörlerinden biri Büyükelçi diğeri Akademisyen olmak üzere iki direktör, İran Ticaret Odaları Başkan Yardımcısı ve IPIS araştırma görevlisi asistanlardan oluşmaktaydı.

İki tarafın Heyet Başkanlarının açılış konuşmaları ve uluslararası sorunlar hakkında İran ve Türkiye’nin genel dünya görüşlerini açıklayan sunumlarından sonra “Ortak Fırsatlar ve Riskler“ başlıklı ve bölgesel konuların ele alındığı ikinci oturumda Büyükelçi Bilhan “İran-Afganistan-Pakistan İlişkiler Üçgeninde Türkiye Nasıl Bir Etkinlik Yapabilir?“ konusunda bir sunum yapmıştır.

Daha sonraki sunumlar arasında İranlı Doktor Ghahramani’nin “Ortadoğu’da İran ve Türkiye İşbirliği Öngörüleri“, yine İranlı Doktor Kasaei’nin “Bölgesel Tartışmada İpek Yolunun Temel Olarak Alınmasında İran Jeostratejisinin Aktif Rolü“ ve Büyükelçi Kalantari’nin “Bölgemizdeki Ortak Güvenlik Sorunları“ konulu sunumları sayılabilir.

Öğleden sonraki oturumlarda Büyükelçi Namini “Kafkasya’da Türk-İran İşbirliği Olanakları“ konusunda oldukça ayrıntılı, ve nezaketen Türkçe olarak önemli bir sunum yapmıştır. İran Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Doktor Faheri ise ekonomik ilişkileri incelemiş ve tarafımızdan çok sayıda soruya muhatap olmuştur. Türk Heyeti adına diğer her üç konuşmacımız da kendi alanlarında, bilinen görüşlerimiz çerçevesinde burada ayrıntısına girmeye gerek görmediğimiz sunumlar yapmışlardır.

Ziyaretimizden yararlanılarak, İran Dışişleri Bakanlığına bağlı Uluslararası İlişkiler Okulu ziyaret edilmiştir. Dekan Prof. Dr.Homayoun Hemmati’nin da aralarında bulunduğu İran heyeti ile bir yuvarlak masa toplantısı yapılmıştır. Bu toplantı, esasen çok zengin bir gündeme sahip Türk-İran ilişkilerinin, IPIS ile yapılan toplantıda gündeme getirilemeyen birçok başka konunun ele alınmasına vesile olmuştur. Toplantıda nükleer konu üzerinde atıflar yapılmasıyla yetinilmesi bir bakıma heyetimizin İstanbul’a döneceği gün, İran’ın 5+1 toplantısına katılmak üzere resmi heyetini İstanbul’a gönderdiği tarihe rastlamasıyla da bağlantılı olmuştur. İran Heyeti’nin bu konuda bilinen İran görüşlerini tekrarlamak dışında yeni bir bilgi vermemesi, bu bilgileri resmi heyete sakladığı izlenimini vermiştir.

Tahran ziyaretimiz vesilesi ile Büyükelçiliğimize de bir ziyarette bulunulmuş ve yaptığımız toplantıların sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.

Tahran’daki son ziyaretimiz program dışı olmakla birlikte ECO Sekretaryasına yapılmıştır. Bu toplantı bir nezaket ziyareti çerçevesini aşarak, oldukça ileri bazı projelerin görüşülmesine vesile olmuştur. İzlenecek bu projelerle ECO çerçevesinde on ülke ile link ve işbirliği kurulması için bir çalışma başlatılmıştır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2646 ) Etkinlik ( 217 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 97 1037
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1348 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 283
Orta Doğu 21 596
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1999 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1999

ABD ise geniş yüzölçümü, 330 milyonu yakın nüfusu, sanayileşme ve teknolojide elde ettiği ilerleme, büyüyen ve gelişen ekonomisi, doğal kaynakları, demografik yapısı, Birleşmiş Milletlerdeki veto gücü, IMF ve NATO içerisindeki yeri, uluslararası alandaki saygın konumu ile tüm dünyanın dikkatini her ...;

16. asrın ortalarında doğu istikametinde genişleyerek kadim Türk coğrafyasını işgal etmeye başlayan Rus Çarlığı 17. asırda Kuzey ve Doğu Asya’da yayılmaya devam etmiştir. ;

Küreselleşmenin ve gelişmiş iletişim teknolojilerinin dünyanın çehresini değiştirmesiyle uluslararası ilişkilerin devletlerarası ilişkiler ile tanımlı olduğu dönem sona ermiştir. ;

Askeri teknolojiye ağırlık veren Rusya, derin uzay aktiviteleri tam gaz devam ederken Amerika ve Çin’in gerisinde kaldı. Eski uzay gücü Sovyetler Birliği’nin mirasına Rusya sahip çıkamadı. ;

Savunma ve güvenlik alanında değişen parametrelerinin sağlıklı yönetilmesi için ilgili çalışmaların muasır ve üstü boyutlara taşınmasına, kamu bilinci oluşturulmasına ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında güvenlik temalı ağlar kurulmasına stratejik katkı sunan Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü int...;

“Değişen devlet doğası” temelinde ulusal ve uluslararası güvenlik konuları ile küresel yönetişim mekanizma ve kurumlarını her yıl ayrı bir gündemle tartışmak üzere İstanbul merkezli oluşturulan İstanbul Güvenlik Konferansı’nın resmî internet sitesi ve adresi yenilendi.;

Dr. Serkan Cantürk’ün “Konvansiyonel Kalkınmadan Dijital Kalkınmaya Türkiye” isimli kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

İnsanoğlunun uzayla ilişkisini kabaca iki kategori altında incelemek mümkün. Bunlardan ilki yerküreye görece yakın mesafeleri kapsayan yörüngesel uzay. 1957 yılında uzaya fırlatılan Sovyet Sputnik uydusunu bugüne kadar 8.000’in üzerinde uydu takip etti ve Dünya’nın yörüngesindeki uydular artık moder...;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.