Çok Paranın Sorunu Çözeceğinden Yola Çıktık ve Dünya Çapında Büyük Bütçeleri de Çarçur Ettik.

Haber

ürk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Süleyman Şensoy, Erciyes Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen ’Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023’ Kayseri Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’de bir ilk olan projenin, yeni bir anlayışı temsil ettiği için bazen anlaşılma sorunu yaşadığını söyledi....

TASAM Başkanı ŞENSOY; Çok Paranın Çok Sorunu Çözeceğinden Yola Çıktık ve Dünya Çapında Büyük Bütçeleri de Çarçur Ettik.

Anadolu Ajansı
Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Süleyman Şensoy, Erciyes Kültür Merkezi Salonu’nda düzenlenen ’Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023’ Kayseri Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’de bir ilk olan projenin, yeni bir anlayışı temsil ettiği için bazen anlaşılma sorunu yaşadığını söyledi.

Bu tür yeniliklerde temel eksenin hep ’ısrar etmek’ olduğuna dikkati çeken Şensoy, şöyle devam etti: ’Israr ettikçe de önemli mesafeler katediliyor. Yaklaşık 3 yıllık bir proje, gelişmiş ülkelerin hemen hemen tamamında bulunan, asgari 10 yıldan başlayarak 40 yıla ulaşan gelecek projeksiyonlu benzer projeler yapılıyor. Hatta bunu Kuzey Avrupa’da çok nadir de olsa 300 yıla çıkaran ülkeler de var. Bu projelerin yapılmasındaki temel eksen, kamu üst yönetimlerini bütçe yılı ile yani merkezi idareden gelen gelirlerle sınırlı bir yılı vizyondan kurtararak, mümkün olduğunca gelecek planlı, gelecek endişesini kurumsallaştırmış bir anlayışa daha fazla sahip olmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.’

Şensoy, projenin 6 ana parametreden oluştuğunu vurgulayarak, bunların devlet ve millet olmanın temel parametreleri olduğunu anlattı.

Projenin nihai belgesi yayınlandıktan sonra lokal, sektörel ve bölgesel aşamalara geçileceğini dile getiren Şensoy, şunları kaydetti.

’Bir diğeri ise illerimizin, kurumlarımızın, bakanlıklarımızın hükümete bağlı ya da bağımsız, Anayasa’da tarif edildiği şekliyle çalışan özel kurumlarımızın kendi 2023 projelerini hazırlamalarını teşvik etmektir. Şu an yaklaşık 30 ilde bu yönde çalışmalar başlamıştır. Çeşitli bakanlıklarımızda başlamıştır, Türkiye İhracatçılar Meclisi, 23 sektörde ’2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracatı nasıl yakalarız’ mantığından yola çıkarak 2023 stratejik vizyon çalışmasını bir profesyonel şirkete ihale etmiştir.’

Şensoy, dünyada gelinen yeni konseptin merkezi idarelerin denetleyici, kontrol edici, düzenleyici role bürünerek asıl inisiyatifin yerele kayması yönünde olduğunu belirterek, bu nedenle masa başında bir rapor üretmek yerine, yerinde bu projeyi olgunlaştırma gayretinde olduklarını söyledi.


- İNSAN KAYNAĞININ ÖNEMİ-

Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca defalarca kalkınabilecek, bugünden çok daha iyi bir konumda olabilecek zamanları yakalamış olmasına rağmen, yeterli, donanımlı, dünyayı iyi okuyan, anlayan, ideolojik takıntılardan korunmuş bir insan kaynağına sahip olamadığı için bu fırsatları kaçırdığını ifade eden Şensoy, şöyle dedi:

’Şimdi önümüzde yeni bir dünya, yeni bir bölge kuruluyor. Bizim bu rekabet içinde güçlü olarak yer alabilmemizin temel ölçüsü, gerekli insan kaynağına sahip olmamızdır. Yani biz Cumhuriyet tarihi boyunca hep yüzde 80 finansman, yüzde 20 insan kaynağı dengesi ile kalkındık. Çok paranın çok sorunu çözeceğinden yola çıktık ve dünya çapında büyük bütçeleri de çarçur ettik. Eğer çok para çok iş görseydi bugün Körfez ülkelerinin büyük sanayi ve endüstri merkezleri olması gerekirdi. Fakat gelişmiş ülkelere verdikleri yüz milyarlarca dolarlık ihalelerde kendi vatandaşlarından çalışan uzman, mühendis, yönetici sayısı yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla Kayseri örneğinde de gördüğümüz gibi dün hiçbir ekonomik güce sahip olmayan insanlar, çok kısa bir süre içinde müteşebbislikle, maddi manevi donanımla dünya çapında işler yapabilmektedir.

İşte bu projenin amacı, bu insanların sayısını çoğaltmaktır. Sadece ticaret alanında değil, hem kamuda hem özel sektörde hem sivil toplum kuruluşlarında hem üniversitelerde bu şekilde düşünen, bu şekilde dünyayı okuyabilen rekabet edebilen insan kaynağını ortaya çıkarabilmektir. Çünkü biz eğer yüzde 80 insan kaynağı yüzde 20 finansman dengesiyle kalkınmayı öğrenebilirsek, bu hem elimizdeki kaynakları 5 kat verimli kullanmamızı beraberinde getirecek hem de ülkemizin maddi ve manevi anlamda bir medeniyet merkezi olarak şekillenmesine katkıda bulunacak.’

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2690 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 633
Asya 98 1065
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1370 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2037 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2037

Ortaçağ’ın feodalitesi, kralları, kaleleri ve din baskısından sonra şimdi devlet, aile, kapitalizm, üniversite, sosyal refah, özgürlük ve kurtuluşun yani ‘modernite’nin de dönemi geçiyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan uluslararası kurumlar ve güvenlik anlayışı çağımızın güvenlik ihtiyaçlar...;

BM Genel Sekreter’i Antonio Guterres’in “Dünyanın buna her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardı” ifadesi ile 22 Temmuz’da imzalanan, ilk etapta 120 gün boyunca uygulanacak, sonra yenilenecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması’nı, her ne kadar, Rusya’nın Odesa saldırısı izlediyse de, dünya tahıl borsalar...;

Jeopolitik, siyasi coğrafyadan doğan bir bilim dalıdır. Bu bilim, siyasi coğrafyanın devletlere sağladığı avantaj ve dezavantajları inceler. Jeopolitik kavramı üzerinde uzlaşılmış kısa bir tanım yoktur. Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim ...;

Arktik Okyanusu son dönemlerde uluslararası siyasetin öne çıkan bölgelerinden birisi hâline gelmiştir. Dev buz kütlelerinin küresel ısınmayla birlikte büyük bir ekolojik değişim dönemine girmesi hem Kuzey Kutup Dairesi’ne hem de kıyıdaş ülkelere yeni fırsatlar sunarken, aynı zamanda bu fırsatları ko...;

Tarihte ilk millî marşlar Tanrı'ya adanmış ilahilerdir (örneğin, Hint şiirindeki Veddler). Daha sonra kurtuluş mücadelelerinde halka ilham vermek ve ulusal bilinci uyandırmak gibi amaçlar doğrultusunda millî marşlar ortaya çıkmıştır. Millî marşlar içeriğine ve müzikalitesine bağlı olarak didaktik ve...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı ;

BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel ...;

Eski çağlardan beri insanlar ihtiyaç duydukları ancak üretemedikleri mal veya hizmetleri elde etmek için farklı yollara başvurmuşlardır. Başlangıçta ihtiyaçların örtüşmesi esasına dayalı olarak kullanılan takas yöntemi, zamanla yerini farklı ödeme şekillerine bırakmıştır. Takas yöntemi takip edilere...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2023 - 14 Haz 2023
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...