TSV 2023 Projesi 81 İl Çalıştayları Kayseri Toplantısı Yapıldı

Haber

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde sürdürülen, Cumhuriyetimizin 100. yılına yönelik projeksiyonların yapıldığı TSV2023 Projesi 81 İl Çalıştayları Kayseri Toplantısı TASAM ve Kayseri Valiliği iş birliği ile 26 Mayıs 2010 Çarşamba günü Kayseri’de gerçekleştirildi....

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde sürdürülen, Cumhuriyetimizin 100. yılına yönelik projeksiyonların yapıldığı TSV2023 Projesi 81 İl Çalıştayları Kayseri Toplantısı TASAM ve Kayseri Valiliği iş birliği ile 26 Mayıs 2010 Çarşamba günü Kayseri’de gerçekleştirildi.

2023 yılında ülkemizin olması gereken yer ve hedeflerle ilgili kamu üst bürokrasisine, STK’lara ve kamuoyuna yönelik uygulanan çok boyutlu, stratejik, özel eğitim ve etkileşim projesi olan TSV2023, Kayseri Valiliğinin ev sahipliğinde Erciyes Kültür Merkezi Salonu’nda 10.30-18.30 saatleri arasında gerçekleştirildi.

www.tsv2023.tasam.org

Toplantı, Kayseri Vali Yardımcısı Kasım Fikret Dayıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Ayata, İl Sağlık Müdürü Kadir Çetinkara ile birlikte çok sayıda müdür ve daire amiri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretim üyeleri, öğrenciler, basın mensupları ve Kayseri İlinin ileri gelen iş adamlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 projesinin Kayseri İli Çalıştayı’nda açılış konuşmasını TASAM Başkanı Süleyman SENSOY ve Kayseri Vali Yardımcısı Kasım Fikret Dayıoğlu yaptı.
TASAM Başkanı Süleyman SENSOY çalıştayın açılışında yaptığı konuşmasına Türkiye’de bir ilk olan projenin, yeni bir anlayışı temsil ettiği için bazen anlaşılma sorunu yaşadığını söyleyerek başladı. Bu tür yeniliklerde temel eksenin hep “ısrar etmek“ olduğuna dikkati çeken Şensoy, şöyle devam etti:“Israr ettikçe de önemli mesafeler katediliyor. Yaklaşık 3 yıllık bir proje, gelişmiş ülkelerin hemen hemen tamamında bulunan, asgari 10 yıldan başlayarak 40 yıla ulaşan gelecek projeksiyonlu benzer projeler yapılıyor. Hatta bunu Kuzey Avrupa’da çok nadir de olsa 300 yıla çıkaran ülkeler de var. Bu projelerin yapılmasındaki temel eksen, kamu üst yönetimlerini bütçe yılı ile yani merkezi idareden gelen gelirlerle sınırlı bir yıl vizyonundan kurtararak, mümkün olduğunca gelecek planlı, gelecek endişesini kurumsallaştırmış bir anlayışa daha fazla sahip olmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.“

Projenin 6 ana parametreden oluştuğunu vurgulayarak, bunların devlet ve millet olmanın temel parametreleri olduğunu belirtip çalışmanın nihai belgesi yayınlandıktan sonra lokal, sektörel ve bölgesel aşamalara geçileceğini dile getiren Başkan Şensoy, şunları kaydetti;“Bir diğer amacın ise illerimizin, kurumlarımızın, bakanlıklarımızın hükümete bağlı ya da bağımsız, Anayasa’da tarif edildiği şekliyle çalışan özel kurumlarımızın kendi 2023 projelerini hazırlamalarını teşvik etmektir. Şu an yaklaşık 30 ilde bu yönde çalışmalar başlamıştır. Çeşitli bakanlıklarımızda başlamıştır, Türkiye İhracatçılar Meclisi TİM, 23 sektörde “2023 yılında 500 milyar dolarlık ihracatı nasıl yakalarız“ mantığından yola çıkarak 2023 stratejik vizyon çalışmasını bir profesyonel şirkete ihale etmiştir.“

Şensoy, dünyada gelinen yeni konseptin merkezi idarelerin denetleyici, kontrol edici, düzenleyici role bürünerek asıl inisiyatifin yerele kayması yönünde olduğunu belirterek, bu nedenle masa başında bir rapor üretmek yerine, yerinde bu projeyi olgunlaştırma gayretinde olduklarını söyledi.

İNSAN KAYNAĞININ ÖNEMİ
Türkiye’nin Cumhuriyet tarihi boyunca defalarca kalkınabilecek, bugünden çok daha iyi bir konumda olabilecek zamanları yakalamış olmasına rağmen, yeterli, donanımlı, dünyayı iyi okuyan, anlayan, ideolojik takıntılardan korunmuş bir insan kaynağına sahip olamadığı için bu fırsatları kaçırdığını ifade eden Şensoy, şöyle dedi: “Şimdi önümüzde yeni bir dünya, yeni bir bölge kuruluyor. Bizim bu rekabet içinde güçlü olarak yer alabilmemizin temel ölçüsü, gerekli insan kaynağına sahip olmamızdır. Yani biz Cumhuriyet tarihi boyunca hep yüzde 80 finansman, yüzde 20 insan kaynağı dengesi ile kalkındık. Çok paranın çok sorunu çözeceğinden yola çıktık ve dünya çapında büyük bütçeleri de çarçur ettik. Eğer çok para çok iş görseydi bugün Körfez ülkelerinin büyük sanayi ve endüstri merkezleri olması gerekirdi. Fakat gelişmiş ülkelere verdikleri yüz milyarlarca dolarlık ihalelerde kendi vatandaşlarından çalışan uzman, mühendis, yönetici sayısı yok denecek kadar azdır. Dolayısıyla Kayseri örneğinde de gördüğümüz gibi dün hiçbir ekonomik güce sahip olmayan insanlar, çok kısa bir süre içinde müteşebbislikle, maddi manevi donanımla dünya çapında işler yapabilmektedir.
İşte bu projenin amaçlarından biri de, bu insanların sayısını çoğaltmaktır. Sadece ticaret alanında değil, hem kamuda hem özel sektörde hem sivil toplum kuruluşlarında hem üniversitelerde bu şekilde düşünen, bu şekilde dünyayı okuyabilen rekabet edebilen insan kaynağını ortaya çıkarabilmektir. Çünkü biz eğer yüzde 80 insan kaynağı yüzde 20 finansman dengesiyle kalkınmayı öğrenebilirsek, bu hem elimizdeki kaynakları 5 kat verimli kullanmamızı beraberinde getirecek hem de ülkemizin maddi ve manevi anlamda bir medeniyet merkezi olarak şekillenmesine katkıda bulunacaktır.“

“OSMANLI GEREKEN YENİLİKLERİ YAKALADI ANCAK YETİŞMİŞ İNSAN KAYNAĞI YOKTU“
TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Türkiye’nin çok güçlü tarihi referansları olduğunu bildirerek, “Ama tarihi, kim nasıl başarmış ise bu günün şartlarında biz de onu başarmak istiyoruz“ dedi.

Süleyman Şensoy, Osmanlı Devleti’nin teknolojiyi ve çağın yeniliklerini yakalayamadığı gibi yanlış bir kanı bulunduğunu belirterek, “Tam tersine Osmanlı Devleti çağın yeniliklerini zamanında ve birebir getirmiştir. Ancak yetişmiş insan kaynağı bulunmadığından bu yenilikleri gerektiği gibi kullanamamıştır. Bunun yanında yaşanan diğer sıkıntılardan dolayı Osmanlı Devleti çökmüştür“ diye konuştu.

“BÜTÇE AÇIĞI, DIŞ TİCARET AÇIĞI VE BORÇLANMA KAPISINI KAPATIRSAK EKONOMİDE BAĞIMSIZ HAREKET EDERİZ“
Türkiye’nin gerektiğinde konuşarak, gerektiğinde çalışarak başarıya ulaşabileceğini söyleyen TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, “Başarıya ulaşabilmek için 7 parametre var. Ancak bu parametrelerden Bütçe Açığı, Dış Ticaret Açığı ve Borçlanma kapısını kapatabilirsek, ekonomide de bağımsız bir şekilde hareket edebiliriz. Biz yıllardır bu kapıları açık bıraktığımız için bağımsız hareket edemiyoruz. Bu nedenle bu kapıları kapatmaya çalışıyoruz“ ifadesinde bulundu.

“KAHRAMAN KURTARICILAR DÖNEMİ BİTTİ“
Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 projesinde, yerel misyonun milli hedefleri benimsemesini amaçladıklarının altını çizen Şensoy, “Artık kahraman kurtarıcılar devri bitti. Bunun yerine; başarılı yöneticiler gelebilir. Gidenlerin yerine de başarısız ve vizyonu olmayan yöneticiler gelebilir. Ancak herkes tuttuğu yeri sağlamlaştırmalı. Milli hedeflerde, bütünlük alanında tuttuğumuz her yerin sağlam olması lazım. Bunu yakalayabilirsek, vizyonu az bir lider veya yönetici gelse de başarıyı sağlayabiliriz“ diye konuştu.
Kayseri Vali Yardımcısı Kasım Fikret Dayıoğlu ise TSV2023 Projesi 81 İl Çalıştayları Kayseri Toplantısı’nın açılışında yaptığı konuşmasına Kayseri Valisi Sayın Mevlüt Bilici’nin aynı anda iki toplantının olması sebebi nedeniyle toplantıya gecikmeli olarak katılacakları bilgisini vererek başladı.

Kayseri Vali Yardımcısı Dayıoğlu iki kutuplu dünya düzeninin yıkılmasından sonra dünyada yeni güç dengelerinin oluşmaya başladığını, ülkelerin yeni paylaşım alanları üzerinde arayış içerisinde olduklarını söyledi.

<<>>


Dünyanın değişmesiyle birlikte ülkemizde de son derece hızlı bir şekilde değişim yaşandığını dile getiren Dayıoğlu sözlerini şöyle sürdürdü; “Bundan 40-50 yıl önce olduğu gibi sadece gözümüzün gördüğü ufuk çizgisini değil artık ufkun ötesini de görmek, bilmek ve öğrenmek zorundayız. Ancak bu olayı yaparken bunu sadece ve sadece devleti yönetenlere, hükümete, sivil toplum kuruluşlarına yükleyen bir düşünceden uzaklaşmak gerek. Bir devletin, ülkenin milletsiz olamıyacağı gerçeğinden hareket edersek elbette ki vatandaşlarımızın da yeni oluşan dünya düzenini çok iyi bir şekilde kavrayabilmesi gerekli. TASAM gibi stratejik araştırma kuruluşları ülkelerin ekonomik durumlarını, küresel tehdit unsurlarını, küresel ısınma, sermaye hareketleri gibi bir ülkenin uluslar arası konularını araştırmalar yaparak incelemekteler.
Öte yandan en önemli milli güç unsurumuz olan insanımızın da devletiyle birlikte hareket edebilmesi için düşünce kuruluşlarının bu bilgi ve deneyimlerini aktarmalarını, devletin milletiyle birlikte hareket edebilmesi bakımından önemli buluyorum.
TASAM’a, Kayseri’mizde üst düzey bürokrasiye halkımıza yapmış olduğu bu çalışmadan ve bizlere bu hususlarla ilgili verecekleri aydınlatıcı bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum.“

Toplantının TASAM Başkanı Süleyman SENSOY Başkanlığındaki birinci oturumunda Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Güvenlik konusu ve İç Siyaset konu başlıklarında sunumlar yapılırken öğleden sonra (E.) Büyükelçi Murat Bilhan başkanlığında gerçekleştirilen ikinci oturumda Ekonomi, Eğitim, Bilim ve Teknoloji ile Kültür konuları sunuldu.

(Soldan sağa) TASAM Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçi Murat Bilhan, TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, (E) Büyükelçi Uluç Özülker.

Toplantının TASAM Başkanı Süleyman Sensoy Başkanlığındaki birinci oturumunda Uluslararası İlişkiler, konusunu (E.) Büyükelçi Murat Bilhan, Uluslararası Güvenlik konusunu (E) Büyükelçi Uluç Özülker ve İç Siyaset konusunu TASAM Direktörü Dr. Engin Selçuk anlattı.

(Soldan sağa) Prof. Dr. Vural Altın, Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Prof. Dr. Rahmi Karakuş ve TASAM Direktörü Dr. Engin Selçuk.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2691 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 631
Asya 98 1072
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1369 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1291 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 780
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2039 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2039

2010 yılında yayınlanan Rus Askerî Doktrinine göre, (bir diğer adıyla Gerasimov Doktrini) kendisine veya müttefiklerine karşı nükleer silah kullanılması hâlinde Rusya Federasyonu da aynı şekilde karşılık verebiliyor. Ayrıca yine bu doktrine göre, konvansiyonel silahlarla Rusya’ya karşı yapılan saldı...;

İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hizmetleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve d...;

Seferberlik “harîm-i ismetine” tecavüz eden düşmanı püskürtmek ve vatan topraklarından kovmak için yapılan kutsal bir çağrıdır. Vatan savunması için ilan edildiğinde genç, ihtiyar, kadın, erkek şimdi Ukrayna’da olduğu gibi cepheye koşar, şehit düşen kanıyla gömülür. ;

İletişim alanı temelli kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde her ne kadar yeni bir kavram olarak belirse de, dış politikanın anlamlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Öncelikle kamu diplomasisi kavramının tarifi, bu doğrultudaki faaliyetlerin değerlendirilmesini ...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı. ;

Gorbaçov’un kişiliğinin gizemi, insan Gorbaçov ile devlet adamı Gorbaçov arasındaki ayrıma dayanıyor. Çok farklı iki insandı. Ütopyasının özünde saf bir Leninizm’in olduğu bir Sovyetler Birliği ve Lizbon’dan Vladivostok'a barışçıl bir şekilde uzanan bir Avrupa vardı. O, iktidardaki entelektüelin büy...;

İnsanlığın karşı karşıya olduğu son dönemin en önemli tehdidi şüphesiz iklim değişikliğidir. Küresel ölçekte felaket senaryolarının merkezinde yer alması bunun göstergelerindendir. Buna karşın iklim değişikliği sorunu, kriz olgusunun doğası gereği içerisinde tehditlerle birlikte birtakım fırsatları ...;

Devletlerin uluslararası ilişkilerindeki politika ve uygulamalarının iki önemli öğesi bulunmaktadır. Dış politika analizlerine de konu edilen bu öğeler süreklilik ve değişimdir. Bir ülkenin dış politikasında süreklilik öğesi genel olarak iç politikaya nazaran daha fazla hissedilmektedir. Özellikle g...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...