Türkiye - Suriye Yeni Dönem

Yorum

Soğuk Savaş döneminde küresel ve bölgesel ölçekte kendine biçilen rolü izlemekten öte pek fazla bir şey ifade etmeyen Türk dış politikası Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte bir durgunluk ve farklı ideolojik bakış açıları arasında gidip gelen bir manzara arz etmiştir....

Soğuk Savaş döneminde küresel ve bölgesel ölçekte kendine biçilen rolü izlemekten öte pek fazla bir şey ifade etmeyen Türk dış politikası Soğuk Savaş’ın sona ermesiyle birlikte bir durgunluk ve farklı ideolojik bakış açıları arasında gidip gelen bir manzara arz etmiştir. Ak Parti’inin iktidara gelmesi ile birlikte ise Türkiye en azından kendi bölgesinde “düzen kurucu“ bir aktör olma çabasına girmiştir. Bu durum Türkiye’nin Suriye ve Irak ile son dönemde geliştirdiği ilişkilerde kendini açığa vurmaktadır.


Suriye ve Irak arasında son günlerde yaşanan krizin çözülmesinde Türkiye arabuluculuk yapmış ve krizin ortadan kaldırılmasında önemli rol oynamıştır. Türkiye her iki ülkeye de komşudur. Son dönemde geliştirilen ilişkiler ağı Türkiye ile her iki ülkeyi biraz daha yakınlaştırmış ve birbirine bağlı hale getirmiştir. Siyasi ve hukuki ilişkilerde görülen iyileşmenin yansımaları ekonomik ilişkiler üzerinde gözlemlenmeye başlamış bulunmaktadır. Söz konusu ülkeler arasındaki ekonomik ilişkiler üzerinde gözle görülür bir iyileşme sağlamıştır.


Bilindiği üzere, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkiler 1998 yılında Suriye’nin Türkiye’den gelen baskılara olumlu yanıt vererek PKK’nın kendi topraklarındaki faaliyetlerine son vermesiyle iyileşme sürecine girmişti. Son dönemde ilişkiler Türkiye’nin İsrail-Suriye arasındaki barış görüşmelerine arabuluculuk yapması ile daha da gelişti.


Bu gün gelinen noktada stratejik bazı konularda iki devlet birlikte davranmaya başlamışlardır ve bu durum her iki ülkenin kamuoylarında olumlu karşılanmaktadır. Karşılıklı vize uygulamalarının kaldırılması, serbest ticaret koşullarının sağlanması ile terörizmle mücadelede ortaklık gibi konular bu işbirliğinin düzeyi hakkında ipuçları sunmaktadır. Ama iki ülkenin dış politikalarında bir takım önemli farklar da doğal olarak mevcudiyetini korumaktadır.


Örneğin Türkiye, Suriye ile ilişkilerinde "Kürt açılımı", "Ermeni açılımı", Kuzey Irak ile diyalog, terörizmle mücadele ve bölgesel istikrar konularını öne çıkarmaktadır ve İsrail ile ilişkilerde masayı terk eden tarafın Suriye olmasını istememektedir.


Suriye ise Türkiye’nin bu önceliklerine karşı çıkmasa da bu yaklaşımları Türkiye’nin bir önceliği olarak görmekte ve benzer uygulamaların kendi ülkesinde hayata geçirilmesi konusunda acele etmeyeceğinin sinyallerini vermekte ve İsrail’e karşı Türkiye’nin sadece arabuluculukla yetinmemesini ve Suriye’yi daha sıkı bir şekilde desteklemesini beklemektedir.


Yine de, genel dış politikalarında önemli farklılıklar olan bu iki ülkenin kurduğu yeni ilişkiler de Türkiye’nin Suriye’yi kendi stratejik önceliklerini benimsemeye ikna ettiği anlaşılmaktadır. Batı tarafından Suriye aleyhine yükseltilen tecrit duvarlarının da Suriye’nin Türkiye’ye yakınlaşmasında önemli ölçüde etkili olduğunu belirtmemiz gerekmektedir.


Türkiye-Suriye ilişkilerinin bu denli gelişmesindeki belki de en önemli unsurlardan biri Türkiye’nin Ihvan-ı Müslimin’in Suriye kanadı üzerindeki etkisini olumlu yönde kullanması olmuştur. Türkiye Ihvan-ı Müsllimin’in Suriye rejimini tehdit eden politikalardan vazgeçmesi ve rejim ile uyumlu politikalar izlemeye başlaması üzerinde önemli rol oynamıştır.


Irak-Suriye arasındaki ilişkiler bakımından Türkiye’nin önemi de tam bu noktada ortaya çıkmaktadır. Türkiye, Suriye ile ilişkiler konusunda ‘derin’ bir deneyime sahiptir. Eğer Suriye’nin Irak’taki şiddet olayları üzerinde etkisi varsa, bu etkinin nasıl ortaya çıktığı ve bununla nasıl baş edilebileceği konusunda bölgede Türkiye’den daha deneyimli bir ülke bulunmamaktadır.


Bununla bir bütün olarak Suriye yönetiminin Irak’a cephe aldığını ve Irak üzerinde bir takım olumsuz uygulamalara başvurduğunu filan kastediyor değiliz. Her ülkede olduğu gibi Suriye’de de yönetim kademelerinde ve dışarıda hükümetin uygulamalarını benimsemeyen ve hükümet politikalarını kendi istedikleri yönde biçimlendirmeye ya da gelişmeleri engellemeye çalışan fraksiyonlar olabilir. Bu bağlamda Irak için Suriye’den gelebilecek muhtemel olumsuzluklara karşı Türkiye’den daha deneyimli ve uygun bir yardımcı bulunmamaktadır.


Türkiye sahip olduğu yumuşak güç ile bölgedeki etkinliğini artırma ve bölge ülkeleri arasındaki barışçıl ilişkilerin gelişmesini sağlama yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Çünkü bu noktada en önemli dayanağı ‘güven’dir. Türkiye bölge ülkelerinin kuşkularını gidermiş, neredeyse tümünün güvenini kazanmış ve bunun somut meyvelerini devşirmeye başlamıştır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2711 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 641
Asya 98 1078
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1381 ) Etkinlik ( 53 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 23 608
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2042 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2042

Savaşın başlamasından bir yıl geçtikten sonra, Rusya'nın neden galip gelmediği, hem ABD dış politikasında hem de daha geniş anlamda uluslararası güvenlikte en önemli sorulardan biri haline geldi. Cevabın birçok bileşeni var. ;

İnsanoğlunun doğal yaşam ortamı karalardır. Ancak, dünyanın büyük kısmı denizlerle kaplı olup deniz insanoğluna refah, zenginlik ve güç getirecek özelliklere sahiptir. Bu açıdan bakıldığında insan toplulukları, doğal olarak, sosyolojik gelişmelerinin her aşamasında evvela doğal yaşam ortamları olan ...;

Ukrayna’da Rusya’nın yakın zamanda büyük bir saldırı gerçekleştireceği haberlerinden ABD’nin Ukrayna’yı son ana kadar destekleyeceğini deklare etmesine kadar karmaşık ve belirsiz bir durum söz konusu. Rusya ile “sınırsız dostluğu“ bulunan Çin ise bu karmaşık durum karşısında pozisyon belirlemeye çal...;

Geçen hafta Cuma günü (10 Mart 2023) Suudi Arabistan ve İran arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Buna yeni bir “Kutsal Cuma“ anlaşması denebilir mi? İki ülke arasındaki en büyük fayın mezhep farkının siyasileştirilmesinden kaynaklandığı düşünülür ve mezhep anlaşmazlığının arkasına gizlenen bölgesel...;

Çağımızda, ülkeler arasındaki ilişkilerde konjonktüre bağlı olarak meydana gelen değişimler sonucunda, klasik diplomasi yöntemlerinin yanında yeni kavramlar da ortaya çıkmıştır. Diğer ülke yönetimlerini ve uluslararası örgütleri etkilemek hedefiyle birlikte, yabancı kamuoyunu da etkilemek ihtiyacı d...;

Türk siyaset hayatında kamplaşmaya yol açan yaşam tarzı çatışmasının psikolojik, sosyopsikolojik yönü başta olmak üzere tarihin derinliklerinden gelen faktörlerle çeşitli açılardan sorgulanmasına hasredilen kitap 160 sayfadan oluşuyor. ;

Göç, ulus-devletlerin düzenlemesi ve kontrol altında alması gereken bir 21. yüzyıl gerçekliği midir? Bu sorunun yanıtına farklı Uluslararası İlişkiler (Uİ) teorilerinden görece farklı yanıtlar verilebileceği düşünülse de ortak bir kabule varılabilir: Uluslararası göçün düzenlenmesi. Göç ve güvenlik ...;

Artık, ulusal ya da uluslararası her seviyede güvenliği geçmişin anlayış ve kurumları ile sağlama imkânı zayıflamaktadır. Hızla gelişmekte olan teknolojilerin neden olacağı ekonomik ve toplumsal dönüşümler, uluslararası düzenin de yeni bir çerçeveye yani devletsiz (sınırların olmadığı post-modern) s...;

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...