Tasam İslam Ülkeleri Enstitüsü’nü Kurdu

Haber

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (TASAM) 2004 yılı Kasım ayında oluşturduğu Kafkaslar-Orta Asya-Orta Doğu Çalışma Grubu, 01 Nisan 2007 tarihinden itibaren İslam ülkeleri ile ilgili çalışmalarını İslam Ülkeleri Enstitüsü adı altında devam ettirmeye başlamıştır....

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’nin (TASAM) 2004 yılı Kasım ayında oluşturduğu Kafkaslar-Orta Asya-Orta Doğu Çalışma Grubu, 01 Nisan 2007 tarihinden itibaren İslam ülkeleri ile ilgili çalışmalarını İslam Ülkeleri Enstitüsü adı altında devam ettirmeye başlamıştır.

İslam Ülkeleri Enstitüsü, İslam ülkeleri konusunda uzman akademisyenlerin, araştırmacıların ve strateji uzmanlarının oluşturduğu bir inceleme ve araştırma birimi olarak, Türkiye’de bir sivil toplum örgütü tarafından bu konuda açılmış ilk ve tek kurumdur.

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü’nün kuruluşunun tamamlanmasıyla birlikte İslam ülkeleri ile ilgili faaliyetlerin yoğunlaştırılması planlanmıştır. Bu çerçevede, 2007 Ekim ayında İslam Ülkelerinde Eğitim Kongresi ile başlatılan faaliyetlerin eğitim başta olmak üzere İslam ülkelerinin diğer sorunlarını da kuşatacak şekilde ele alındığı inceleme ve araştırmalara ağırlık verilmesi biçiminde sürdürülmesi amaçlanmaktadır. İslam ülkeleri ile ilgili bilimsel faaliyetlerin bu enstitünün faaliyete geçmesiyle birlikte, yurt içinde olduğu kadar uluslararası alanda da benzer çalışmalar yapan kişilerle ve kuruluşlarla işbirliği imkânlarını geliştirmesi amaçlanmaktadır.

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü teşkilatında direktör bir direktör yardımcısı ve araştırmacılar bulunmaktadır. Enstitü direktörü aynı zamanda proje yöneticisidir. Araştırmacılar doktorasını bitirenlerden, uzmanlar halen doktorasına devam edenlerden, uzman yardımcıları ise yüksek lisans çalışmalarına devam edenlerle lisans eğitimini tamamlamış olanlardan alınmaktadır. Ayrıca çeşitli ülkelerden uzman ve bilim adamları da bölge veya ülke bazında enstitü faaliyetlerinde görev alacaktır.


İNTERNET SİTESİ YAYINDA
TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü’nün
http://tasamislam.tasam.org/ olarak yayında olan internet sitesinde Enstitü’nün Misyon ve Vizyon’u şöyle anlatılıyor;

Misyon: İslam dünyasındaki toplumların müreffeh, eğitimli ve birbirine tahammül eden birer toplum haline gelmesi, Medeniyet perspektifinde islam dinini gerçek manada anlamış, özümsemiş, demokratikleşmiş, insan haklarına saygılı, kendini iyi ifade edebilen, cehaletten, yoksulluktan ve iç çekişmelerden kurtulmuş; dünya barışına, dünya bilimine, dünya üretimine katkı sağlayan bir İslam dünyası hayali içerisinde bulunması gerekmektedir.

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü, İslam ülkeleri arasındaki sosyal, siyasi, kültürel, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesine ve İslam dünyasında kendini derinden hissettiren yoksulluk,ayrımcılık ve aşırılıkçılık gibi sorunların çözümüne ve dünya barışına katkı sağlayacak, Türkiye’nin tarihi ve kültürel birikimlerinden ve sahip olduğu potansiyelden bu noktada yararlanılmasını sağlayacak çalışmalar yapmayı kendine misyon edinmiştir.

Vizyon: İslam Dünyası nüfus bakımından yaklaşık dünyanın dörtte birini oluşturmaktadır. İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) dünyadaki en büyük ikinci uluslararası kurumdur. Buna rağmen, Türkiye’nin de en önemli üyelerinden birisi olduğu İslam dünyası, stratejik, siyasi ve ekonomik alanlarda büyüklüğü ile orantılı bir etkinliğe sahip değildir. İslam dünyasının dünyadaki gelişmeleri geriden takip etmesi ve İslam dünyasını oluşturan ülkeler arasındaki işbirliği eksikliği bu durumun en önemli nedenleri arasında gösterilebilir. Bu eksikliklerin giderilmesi halinde İslam dünyası, dünya barışına ve uluslararası uyuma katkı anlamında önemli bir noktaya gelecektir.

İslam ülkeleri arasında modernleşme yolunda önemli mesafe kat etmiş bulunan Türkiye de İslam dünyasındaki sıkıntıların giderilmesi noktasında katkı sağlamak üzere önemli imkânlara ve araçlara sahiptir. Bu imkan ve araçların aktif hale getirilmesi yapılacak olan uzun erimli stratejik çalışmalara bağlıdır. Bu noktada TASAM gibi sivil toplum örgütlerine ve İslam Enstitüsü gibi kurumlara önemli görevler düşmektedir.“

AMAÇ VE HEDEFLER
TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü’nün amaç ve hedefleri ise şu şekilde belirlenmiş;
“Amaç; TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü’nün amacı İslam ülkelerindeki gelişmeleri takip ederek, Türkiye’nin ülkelerle ikili, bölgesel, çok taraflı uluslararası ilişkilerine; tarihî, kültürel, siyasî, iktisadî, sosyolojik ve jeopolitik yapısına yönelik bilimsel incelemeler, araştırmalar, analizler ve değerlendirmeler yaparak karar alıcılara, bu ülkelere ilgi duyan iş dünyasına, akademik çevrelere, dinamik, etkin çözümler ve karar seçenekleri sunmaktır.“

Hedefler;
TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü, Türkiye’nin İslam coğrafyasındaki etkinliğini artırmak için gerekli olan akademik, sosyal ve siyasi inceleme ve araştırmaları yaparak, işbirliği imkânlarını araştırır.

Türkiye’nin İslam ülkeleri arasındaki seçkin konumunu tarihi, kültürel ve sosyal yönleri ile ortaya koymak.

İslam ülkelerine ile ilgili konulara ilgi duyan araştırmacıları desteklemek.

Türkiye’de İslam ülkeleri ile ilgili araştırmaları olması gereken noktaya getirmek; seminerler ve konferanslar ile İslam ülkelerinin tanıtımına yönelik sergiler, toplantılar ve seyahatler düzenlemek.

İslam ülkeleri ile ilgili olarak diğer ülke ve bölgelerdeki araştırma kuruluşları, enstitüleri ve bütün ulusal ve uluslararası diğer kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak, düzenlenen her türlü bilimsel aktiviteye bu kuruluşları davet etmek, onların yapacağı benzeri faaliyetlere katılmak.

İslam ülkelerindeki üniversitelerin ve araştırma kurumlarının bilimsel faaliyetleri sonucunda ortaya koydukları çalışmaların sonuçlarını, benzeri kurumların yayınladıkları raporları, kitapları ve süreli yayınları takip etmek.

İslam ülkelerindeki Türkiye ile ilgili gelişmeleri takip etmek.

Dünyada etkili güç merkezlerinin İslam ülkelerine yönelik politikalarını analiz etmek.

57 İslam ülkesinin üyesi olduğu İslam Konferansı Örgütü (İKÖ)’nün faaliyetlerini izlemek ve mümkün olan konularda bu faaliyetlere katkı sağlamak

Türkiye’nin diğer İslam Ülkeleri ile olan ilişkilerinin karşılıklı çıkar sağlayacak biçimde sağlıklı gelişmesine katkı sağlamak.

Türkiye’nin İslam ülkelerinde kalıcı barışın yerleşmesine katkıda bulunmasına yönelik araştırmalar yapmak; bu ülkelerdeki gelişmelere ilgi duyanlara gerekli bilgi, vizyon ve dokümantasyon yardımında bulunmak.

Türkiye ve İslam ülkeleri arasındaki kültürel etkileşime katkı sağlamak.

İslam Ülkeleri konusunda bir bilgi ve belge merkezi oluşturmak; yayınları takip ederek bu ülkelerdeki en güncel gelişmeler konusunda kaynak temininde bulunmak.

Yapılan incelemeler ve araştırmalar neticesinde İslam ülkelerinde gözlemlenen gelişmeleri inceleyen yorumları enstitünün sitesinde yayınlamak; uzmanlarınca hazırlanan raporları, inceleme ve araştırma eserlerini yayınlamak.

TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü ile ilgili detaylı bilgiler enstitünün resmi internet sitesi olan www.tasamislam.org ‘dan edinilebilir.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2675 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 629
Asya 98 1056
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1367 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 290
Orta Doğu 22 599
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 181
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1289 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 779
Türk Dünyası 19 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2033 ) Etkinlik ( 80 )
Alanlar
Türkiye 80 2033

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramının 103. Yıldönümünü kutluyoruz. Bu bayramla özdeşleşen Bandırma Vapuru veya gemisini de hatırlamamak mümkün değil. Avrupa 18. Yüzyılda, gemi inşa sanayisindeki usta çırak ilişkisini sonlandırarak, kâğıt üzerine aktarılan teknik çizim planlarına göre g...;

Günümüzde terörizm, son yıllarda kaydettiği gelişim ve almış olduğu görünüm açısından uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Tarihsel açıdan terörizm, 19. yüzyılın sonlarında Batı dünyasında yaygın şekilde görülmesine karşın, 1970’li yılların başında terör çalışmaları sosy...;

Huriye Yıldırım Çınar, Afrika Enstitüsü’nün eş-direktörü olarak TASAM ailesine katıldı. TASAM Afrika Enstitüsü, Eş-Direktör Afrika Uzmanı Huriye YILDIRIM ÇINAR ile yeni bir sinerji ve yapılanma içinde olacak. Enstitü bünyesinde oluşturulacak yeni kurul ve çalışmalarla ilgili gelişmeler ve yoğun günd...;

Çin yaklaşık olarak on yıldır Afrika kıtasındaki en büyük yatırımcı sıfatına haiz. Ayrıca Çin Gümrük Genel İdaresinin açıkladığı rakamlara göre Çin ve Afrika kıtası ülkeleri arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla göre %35,3’lük bir artışla 254,3 milyar dolara ulaşmıştır.;

Avrupa Birliği’nin Küresel Geçit (KG) projesinin; Çin’in uzun vadeli “siyasi” hedefleri olduğu anlaşılan yatırım stratejisinin konjonktürel değişikliklerle birlikte giderek zemin kazanmasına karşı ve esas itibarıyla Batı Avrupa ve ABD’den oluşan G7 grubunun küresel vizyonuna temellenen “united” (bir...;

Çin’in “Orta Krallık” konseptini bırakarak Mavi Su Donanması’na geçiş yapmasıyla birlikte artan ekonomik, siyasi ve askeri gücünün bir fonksiyonu olarak coğrafya telakkisinde de açık şekilde bir değişim gözlemlenmektedir. ;

Çağımızın stratejik hammaddeleri olan Nadir Toprak Elementleri (NTE-Rare-Earths) günümüz teknolojisinin vazgeçilemez temel girdilerindendir. Bu ham maddeler olmadan ileri teknoloji ürünü olan araç ve vasıtaları üretmek mümkün değildir. ;

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe (2012-2020) hükûmeti tarafından 2013 yılında oluşturulmasından bu yana ülkenin uzun vadeli diplomasisini ve savunma politikasını düzenleyen Japonya’nın Ulusal Güvenlik Stratejisi, 2022 yılında tekrar gözden geçirilecek ve Kishida hükûmeti 2022 yılı içerisinde strate...;

4. İslam Dünyası İstanbul Ödülleri Töreni

 • 16 Haz 2022 - 16 Haz 2022
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya İslam Forumu Yetkin Kişiler Grubu Toplantısı 10

 • 16 Haz 2022 - 16 Haz 2022
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2022 - 14 Haz 2022
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.