Rusya 2020 Ulusal Stratejik Belgesi Yayımlandı

Haber

TASAM’ın sivil insiyatif olarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi’nden hemen sonra Medvedev’in himayesinde çalışmalarına başlanılan Rusya’nın 2020 Projeksiyonu tamamlandı....

TASAM’ın sivil insiyatif olarak Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yürüttüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi’nden hemen sonra Medvedev’in himayesinde çalışmalarına başlanılan Rusya’nın 2020 Projeksiyonu tamamlandı. Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi taslak vizyon belgesi Ocak 2009’da yayımlandı.www.tsv2023.tasam.org Nihai belge ise 81 ilde icrası devam eden toplantıların bitmesini müteakip bütün illerin katılımı ve önerileri ile zenginleşmiş olarak Aralık 2009’da yayımlanacak.

Rusya’nın 2020 yılına kadar güvenlik, sağlık, eğitim, siyasi, ekonomi ve diğer konularda geliştireceği stratejiyi kapsayan 112 maddelik ’ulusal Güvenlik Belgesi’ni Devlet Başkanı Dmitri Medvedev onayladı. Rusya 2020 yılında ekonomik olarak kalkınmış, sosyal alanda gelişmiş, iç ve dış güvenliğin sağlandığı, toprak bütünlüğünün korunduğu ve vatandaşların her türlü haklarının koruma altına alındığı bir Rusya öngörüyor.

Stratejik belgede ulusal güvenlik açısından devlet ve halkın korunması, Rusya’nın sürekli gelişiminin temini, ulusal güvenliğin güçlendirilmesi, Rusya’nın geleneksel değerlerinin canlandırılması, vatandaşların özgürlüğü açısından gerekli çalışmaların yapılmasına öncelik verilmesi isteniyor. Rus toplumunun çok etnikli bir yapıda olduğu vurgulanan belgede, aile değerlerine saygı ve vatan sevgisinin öne çıkarılması isteniyor.

Uluslararası toplumun yeni tehdit ve meydan okumalar karşısında daha kırılgan olmaya başladığı kaydedilen belgede, "Yeni ekonomik ve politik merkezlerin oluşumu yeni jeopolitik durumların oluşmasına neden oluyor. Bölgesel sorunların güç kullanmadan çözümüne doğru bir yöneliş var. Küresel ve bölgesel yapının, özellikle de Euro-Atlantik bölgesinin NATO merkezli yapılanması uluslararası güvenlik açısından tehdit oluşturuyor." ifadeleri yer aldı.

EKONOMİDE HEDEF İLK BEŞ
Blok çatışmasından çok boyutlu diplomasi açılımına doğru gidiş için Rusya’nın kendi kaynaklarını kullanması ve pragmatik politikalar geliştirmesinin dünya bazında etkisini artıracağı kaydedilen belgede, Rusya’nın ekonomik alanda önümüzdeki yıllarda dünyanın önde gelen beş ülke arasına girmesi isteniyor.

Uluslararası politikada enerji kaynaklarına sahip olmaya odaklanılması istenen stratejik belgede, "Orta Doğu, Barents denizi kıta sahanlığı ve Arktik bölgesi, Hazar denizi ve Orta Asya buna dahil. Irak, Afganistan, Ortadoğu sorunu, Güney Asya’da bir kısım ülkeler, Afrika ve Kuzey Kore’de mevcut yapı orta dönemde uluslararası durumu etkilemeye devam edecek. Hammadde kaynaklarının elde tutulması mücadelesinde yeni bölgesel ve devletler arası çatışmaların çıkması ihtimal dahilinde." bilgisi yer aldı.

"NÜKLEER SİLAHLARA SAHİP ÜLKE SAYISI ARTACAK"
Rusya’nın sınırlarında askeri dengenin bozulması ve kaynakların paylaşımında çatışmaların oluşması durumunda, askeri çözümlerin kullanılma ihtimalinin dışarıda tutulmaması önerildi. Stratejik belgede nükleer silahlara sahip olacak ülkelerin sayılarının artacağına da dikkat çekildi. Belgede özellikle ABD’nin Avrupa’da kurmaya çalıştığı füze savunma sisteminin küresel ve bölgesel istikrarın bozulmasına neden olacağı uyarısı yapıldı. Mali ve ekonomik krizin verdiği zararın savaşların verdiği olumsuz etki gibi görülmesi tavsiye edildi.

Rusya’nın Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi dışında G8, G20, RIC (Rusya, Çin ve Hindistan’ın dahil olduğu grup), BRIC (Rusya, Çin, Brezilya ve Hindistan’ın dahil olduğu grup) ve benzer uluslararası yapılarla etkin çalışma içinde bulunması önerildi. Bağımsız Devletler Topluluğu, Eurosec ve Kollektif Güvenlik Anlaşması Örgütü gibi yapıların geliştirilmesine öncelik verilmesi istendi. Avrupa Birliği ile de ekonomi, eğitim, bilim ve kültür alanında bağların geliştirilmesi istenen belgede ortak güvenlik için Avrupa-Atlantik güvenlik anlaşması önerisine vurgu yapıldı.

NATO ’nun Rusya’nın sınırlarına doğru askeri alanda ilerlemesinin kabul edilemez olduğu belirtilen stratejik belgede, "Rusya NATO ile eşit şartlarda ilişkileri geliştirmeye hazır. Bu uluslararası hukuka uygun ve tüm Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliğini içine alacak şekilde olmalıdır." denildi.

EKONOMİK BÜYÜMENİN ÖNÜNDEKİ ENGELLER
Ekonomik alanda ulusal güvenliğin temininde temel riskin hammadde ihracat modelli yapının olduğu belirtilerek, diğer problemlerde şu şekilde sıralandı; "Rekabetin yeterince yüksek olmaması, ulusal finans sistemindeki istikrarsızlık, yasal olmayan göçler ve rüşvet ekonomik gelişmenin önündeki engeller olarak duruyor." Bunların çözümü için eğitim, bilim ve teknoloji önerilen belgede, sağlıklı bir finans yapısının oluşturulmasının zorunluluğuna dikkat çekildi.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2693 ) Etkinlik ( 220 )
Alanlar
Afrika 75 633
Asya 98 1072
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1369 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1291 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 780
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2041 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2041

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantıları’nın ilki, “Stratejik Araştırma, Ağ ve Kapasite Geliştirme” ana teması ile 6 Ekim 2022 tarihinde saat 14.00’te Çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek;

İnsan davranışlarını yöneten en önemli içgüdü hayatta kalmak ise insanın en büyük ihtiyacı güven duymak, yaşamını güvenli koşullarda sürdürmektir. Mekân neresi olursa olsun koşullar; hak ve adaletin, tutarlılığın ve düzenin sağlanması durumunda güvenli hâle gelir. Çağ hangisi olursa olsun güvenli bi...;

İstanbul'da Uluslararası İlişkiler, Kamu yönetimi vb. bölümlerin 3./4. sınıf lisans öğrencisi olup İngilizce B2 ve üstü yeterliliğe sahip, Office programlarını iyi derecede kullanan adaylar STAJ başlığı ile CV ve ön yazı göndererek hemen başvurabilirler. info@tasam.org ;

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da 30 Eylül sabahı saat 04.30’da, başta Baba Sy Askerî Kampı’ndan olmak üzere bir çok yerden silah sesleri duyuldu. Ardından ise devletin televizyon kanalı olan RTB’nin yayını kesilerek yüzbaşı İbrahim Traore liderliğindeki darbeci askerler burada bir bildiri okudu...;

2010 yılında yayınlanan Rus Askerî Doktrinine göre, (bir diğer adıyla Gerasimov Doktrini) kendisine veya müttefiklerine karşı nükleer silah kullanılması hâlinde Rusya Federasyonu da aynı şekilde karşılık verebiliyor. Ayrıca yine bu doktrine göre, konvansiyonel silahlarla Rusya’ya karşı yapılan saldı...;

İçinde yaşadığımız yüzyılın en önemli özelliği politikadan ekonomiye, toplumsal ilişkilerden kültüre kadar hızlı bir değişim ve dönüşüme sahne olmasıdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler sadece ürün ve hizmetleri değil süreç ve iş yapış şekillerini de değiştirmektedir. Bu değişim ve d...;

Seferberlik “harîm-i ismetine” tecavüz eden düşmanı püskürtmek ve vatan topraklarından kovmak için yapılan kutsal bir çağrıdır. Vatan savunması için ilan edildiğinde genç, ihtiyar, kadın, erkek şimdi Ukrayna’da olduğu gibi cepheye koşar, şehit düşen kanıyla gömülür. ;

İletişim alanı temelli kamu diplomasisi, uluslararası ilişkiler disiplini içerisinde her ne kadar yeni bir kavram olarak belirse de, dış politikanın anlamlandırılmasına önemli ölçüde katkı sağlamaktadır. Öncelikle kamu diplomasisi kavramının tarifi, bu doğrultudaki faaliyetlerin değerlendirilmesini ...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...