Dünya Müslüman Gençlik Zirvesi ve Fuarı 2. Hazırlık Çalıştayı

  • “Güç ve Adalet İnşası için Gençlik Stratejisi”