Anadolu coğrafyası tarihin her döneminde kendi dışındaki çevresel faktörlerden kaynaklanan güvenlik sorunları ile karşılaşmıştır. Türkiye, altı yıl süren uzun ve yıkıcı İkinci Dünya Savaşı süresince savaşa girmememe kararı almış, bu sayede ülke ve millet savaşın yıkıcı etkilerinden korunabilmiştir.;

Dostluk, kardeşlik söylemlerine hakim olan Azerbaycan-Türkiye İlişkileri “bir millet iki devlet” deyimi üzerinden tanımlanmaktadır. Nitekim tarihten gelen etnik ve kültürel yakınlık iki ülke arasındaki ilişkilerin üst düzey gelişmesine etki eden en önemli faktörlerden biridir. ;

Moskova son yıllarda Ortodoks kilisesinin ruhani desteğini, siyasi ve ticari ilişkileri geliştirmek için giderek daha fazla kullanıyor.;

Türkiye ve Rusya dış politika ve ekonomi alanında işbirliğine sahiptir. 24 Kasım 2015 günü Türkiye sınırlarını ihlal eden Su-24 Rus savaş uçağı Türkiye tarafından düşürülmüştür. Bu olay Türk Rus ilişkilerini etkilemiştir. ;

Türkiye için son 3-4 haftanın gündemi, konular kadar, ziyaretçilerin önemi dolayısı ile de bir hayli yüklüydü;

Ukrayna “sınır” anlamına gelen bir ülke ve sınır boyları hep sıkıntılıdır ya, Ukrayna da hep ama hep acı, sancı ve sıkıntı yaşamış bir ülkedir. Bugün de geçmişin gölgesinden kurtulmuş değil. Ama günün hayati anlarının kol gezdiği geniş coğrafyada, çekilmiş acılar, bundan sonra yaşanabilecek sıkıntıl...;