Prof. Dr. Mehmet Dalkılıç, Prof. Dr. Ramazan Biçer, Doç. Dr. Ekrem Demirli tarafından telif edilen ve 2009 yılında TASAM Yayınları’ndan çıkan alanında yapılmış ilk çalışma özelliğini taşıyan “Balkanlarda Dini Aşırılıklar ve Etnik Barış” adlı eser, Bulgaristan merkezli olarak Balkanlarda etnik barışı...;

“Bu bellek doğru okunmaz ve zamanın muktedirlerince tesis edilen yeni adlandırmalar bir politik yol haritası haline getirilmeye çalışılırsa ne olur?” sualiyle bitmişti yazının ilk bölümü. Şimdi bu sorunun cevabıyla devam ediyoruz.;

Bu çalışmada iki kutuplu sistemin ardından Türkiye'yle Bulgaristan ara­sındaki sosyo-ekonomik ilişkilerde yaşanan gelişmeler ele alınmaya çalışıla­caktır. Temel araştırma sorusu uluslararası sistemdeki değişimin ikili sosyal-ekonomik ilişkilere nasıl yansıdığıdır. Bu bağlamda temel işbirliği ve anla...;

Bu gün dünya Türklüğünün en güçlü devleti şüphesiz Türkiye Cumhuri-yeti'dir. Bulunduğu coğrafi konum, tarihi miras, ekonomik ve siyasi yapısıyla uygar dünyanın sayılı devletleri arasında yer almaktadır. Bu konumu itibarıy­la Türkiye dost ve düşmanlarının odağı haline gelmiştir. Türkiye'nin yakın çev...;

Sofya-İstanbul arası otobüs seyahatlerimden birinde, sıkıcı gümrük iş­lemlerinin bitmesini beklerken, şimdi Bursa'da yaşayan güzel, akıllı ve genç bir bayan olan Sibel'le muhabbet etmeye başladım. "Evet, Türkiye benim ya­şadığım yer," dedi hafifçe iç çekerek. "Ancak benim gerçek vatanım geride kaldı...;