Bir devlet, toplum ya da bireyin yaşamına veya sahip olduğu değerlere yönelik olumsuz sonuçlar doğurma potansiyeli olan olaylar ya da olgular olarak tanımlanabilen tehditlerin yanı sıra risklerin de ön plana çıkması nedeniyle, günümüzde güvenliğin, insan hayatını tehdit eden risklerin azaltılması ya...;

Uzun yıllar köprü imajını bünyesinde barındıran Türkiye, artık farklı kavramlarla anılmaya mı başlanmıştı? Osmanlı mirası ve Kuzey Atlantik Paktı (NATO) üyesi olan ülke, sonunda amacına ulaşıp Avrupa Birliği (AB)’ne üyeliğini kabul ettirebilecek miydi? Ya da buna gerçekten ihtiyacı var mıydı? ;

TASAM’ın girişimi ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Manevi Himayelerinde başlatılan ve 6 yıldır devam eden “Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023” projesi çerçevesinde;