Yabancı yatırımcıların Kosova'ya ilgisi bağımsızlık ilanından sonra art­maya başladı. Bu dönemden sonra Kosova'yı ziyaret eden iş adamları sayısın­da hızlı bir artış göze çarpmaktadır.;