Artificial Intelligence for Learning and Teaching

Haber

In recent years, education is one of the most discussed topics in our country. Number of millions of students - parents - teacher mass aside, for the Turkish people, this interest has become so important that education issues constitute the main agenda of our country. In this case, the meaning that we gave to education is highly important, for us, it has gone beyond teaching only as an institution,...

In recent years, education is one of the most discussed topics in our country. Number of millions of students - parents - teacher mass aside, for the Turkish people, this interest has become so important that education issues constitute the main agenda of our country. In this case, the meaning that we gave to education is highly important, for us, it has gone beyond teaching only as an institution, and has begun to be perceived as the future of the whole country economically and administratively.

This has led to the rapid transfer of industrial products and concepts to the education sector. The concept of “Industry 4.0 which is characterized by the digitalization of the industry, has turned itself on the agenda of schools as“ Education 4.0.

While debates are under way about what schools should take out of this digital transformation and how they should follow; as five blind men trying to portray an elephant, each different idea of ​​the subject began to take place, often without being filtered. Perhaps the most remarkable point here is that the developments in the field of informatics are introduced into the training programs. Many education programs that emerged with the idea of ​​integrating the current developments in the IT sector into the field of education, but without any evidence of their contribution, appear as the results of this issue.

The artificial intelligence which has transformed many sectors in the world and has influenced the business world in a short time has not yet gained a place in education. The most important deficiency in the development of artificial intelligence algorithms in education is the lack of data obtained from the educational environment. Learning, teaching, teaching method and educational environment can be a source of data in their own right. It is not yet developed a procedure that will guide the developers on how these data sources contribute to the learning process or to what extent they interact with each other.

Teachers and educational scientists, who are educational practitioners of this landscape, are not enough to mobilize together with the aim of focusing on the target-oriented, rather than the members of the high-tech modern hotel. The theory and practice of education is the peculiar process of its fields and there. The Artificial Intelligence Studies in Education, can explain the ways in which the systems in artificial intelligence are directed in the educational environments of systems in it.

Educational Institute of Industry and Technology of Turkey the intention of taking a step towards meeting the educational needs, the first two meetings were held in the Istanbul Microsoft Office on 04.09.2018 and the Information Technologies Authority (ICTA) on 06.10.2018, and regular meetings have been scheduled since January 2019. The purpose of these studies to evaluate potential artificial intelligence practices which can be developed to meet educational needs.

The first studies, people in the information sector; education began with the exchange of ideas about what could be the alternative interventions in educational processes.

At the end of the meetings, it was determined that three points should be emphasized. These are: (1) Data Collection, (2) Transformation of Teaching Profession and (3) Personalization of Learning Process. As a result, the studies to be used to create artificial intelligence algorithms within the scope of the studies to be performed and the expected transformations to be realized in education will be discussed and the application areas will be determined.
This content is protected by Copyright under the Trademark Certificate. It may be partially quoted, provided that the source is cited, its link is given and the name and title of the editor/author (if any) is mentioned exactly the same. When these conditions are fulfilled, there is no need for additional permission. However, if the content is to be used entirely, it is absolutely necessary to obtain written permission from TASAM.

Areas

Continents ( 5 Fields )
Action
 Contents ( 472 ) Actiivities ( 219 )
Areas
TASAM Africa 0 149
TASAM Asia 0 236
TASAM Europe 0 44
TASAM Latin America & Carribea... 0 34
TASAM North America 0 9
Regions ( 4 Fields )
Action
 Contents ( 178 ) Actiivities ( 54 )
Areas
TASAM Balkans 0 93
TASAM Middle East 0 62
TASAM Black Sea and Caucasus 0 16
TASAM Mediterranean 0 7
Identity Fields ( 2 Fields )
Action
 Contents ( 176 ) Actiivities ( 75 )
Areas
TASAM Islamic World 0 147
TASAM Turkic World 0 29
TASAM Türkiye ( 1 Fields )
Action
 Contents ( 229 ) Actiivities ( 60 )
Areas
TASAM Türkiye 0 229

Alınan kararların bağlayıcı olmaması her işbirliği kuruluşunda olduğu gibi APEC de de bir sorun. Ama 34 yıldır devam eden süreç önemli. Bunda tüm üyelerin başlangıç amacı olarak benimsedikleri “büyüyen ve zenginleşen bir bölgesel ekonomiyi“ destekleme konusuna hala önem veriyor olmaları etkili. ;

TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü ile ABD Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Güvenlik Üniversitesi Yakın Doğu Güney Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (NESA) tarafından başlatılan Doğu Akdeniz Programı kapsamındaki ilk etkinlik olan Doğu Akdeniz’de Güvenlik Çalıştayı bölge ülkelerinden davetl...;

Denizcilik faaliyetlerinin başlangıcından itibaren denizcilik sektörü teknolojiyi yakından takip etmiş ve uyum sağlamıştır. Teknolojilerin gelişmesi denizcilik sektöründe verimliliği artıran ve etkin mâli / finansal yönetim sağlayan bir unsur olsa da beraberinde tehlikeler getirmektedir. Geleneksel ...;

Kolluk Gözetim Komisyonu; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ile vatandaş arasındaki ilişkilerin dönüşümünde büyük bir rol oynamaya aday bir kurum olarak 2019 yılında faaliyetlerine başlamıştır.;

Son yetmiş yılda adından en çok söz ettiren sözcüklerden birisi kuşkusuz yapay zekâdır. Özellikle son yıllarda yaşanan gelişmeler yapay teknolojilerin hem daha görünür olması sağlamış, hem de kamuoyu tarafından bilinebilirliği artırmıştır. Yapay zekâ teknolojilerinde asıl devrimsel değişikliğin, bu ...;

İnsan askerler, teknoloji desteği ile giderek dijitalleşmektedir. Aynı dijitalleşme, otonom sistemlerde daha da hızlı görülmektedir. Otomasyon ve sensör sistemlerinde, teknolojik gelişmelere bağlı olarak askeri robotik sistemlerin gelişiminde birçok önemli adımlar atılmıştır.;

Günümüz dünyasında işin yapılış biçimi büyük bir devrim geçirmektedir. İşgücüne dayalı önceki dönemlerden farklı olarak bu devrim, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ve Yapay Zekâ (AI) gibi ileri teknolojiler tarafından yönetilmektedir. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından İstanbul’da gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı 2019’da sunulan tebliğler “Yeni Dünya Ekonomi ve Güvenlik Mimarisi“ adıyla e-kitap olarak yayımlandı.;

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Jul 2023 - 19 Jul 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

Yapay Zekâ Konferansı | DeepCon'18

Çağımız “büyük veri”, “endüstri 4,0” gibi kavramlarla süratle şekillenirken “yapay zekâ” kavramı kişi ve kurumların ilgisini

 • 05 Oct 2018 - 06 Oct 2018
 • Ankara - Türkiye

Eğitimde Yapay Zekâ Çalıştayı - 1

AI destekli programların öğrencilere geribildirim vermesi; öğrenenlerin öğrenme çıktılarını değerlendirilip, eksik veya yanlış öğrenme olması durumunun bildirilmesidir.

 • 04 Sep 2018 - 04 Sep 2018
 • İstanbul Microsoft Türkiye Ofisi -
 • İstanbul - Türkiye

10. Stratejik Vizyon Ödülleri Töreni | 2017

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından verilen Stratejik Vizyon Ödülleri’nin onuncusu açıklandı. Ödüller Stratejik Vizyon Sahibi; Devlet Adamı, Siyasetçi,

 • 02 Nov 2017 - 02 Nov 2017
 • İstanbul - Türkiye

TASAM Ankara Balkan Toplantısı - 1

 • 20 Jan 2010 - 20 Jan 2010
 • Ankara - Türkiye