Global Turkic Vision Will Be Discussed In Istanbul

News

The Second World Turkic Forum, with main theme “Turkic Diaspora and the Turkic World Vision 2023”, will be held in Istanbul....

The Second World Turkic Forum, with main theme “Turkic Diaspora and the Turkic World Vision 2023“, will be held in Istanbul.

TASAM (Turkic Asian Center for Strategic Studies) organizes for the second time the platform which brings together civil society leaders, academicians, and other opinion holders.

The Second World Turkic Forum organized by TASAM (Turkic Asian Center for Strategic Studies) takes places on 3-5 April 2013 under the main team “Turkic Diaspora and the Turkic World Vision 2023“. The Turkic World Forum was set up by TASAM and institutionalized on 20-22 October 2010 through organizing a forum bearing high international character and participation. Among the participators of the first World Turkic Forum there were opinion holders, influential people, civil society leaders, and think thank representatives from over the 60 countries that either have Turkic language as their official language or accommodate Turkic Diaspora. Furthermore, there were the parliamentary members, state representatives, media representatives of the participating countries, as well as diplomatic mission observers and experts.

The opening speeches of the three days lasting program will be done by the following names: the Deputy Prime Minister Bekir BOZDAĞ, the Minister of Public Administration of the Republic of Kosovo Mahir YAĞCILAR, Governor of Edirne Hasan DURUER, Governor of Eskişehir Dr. Kadir KOÇDEMIR, Secretary-General of TÜRKSOY Ambassador (r.) Halil AKINCI, Prof. Dr. Düsen KASSEINOV, Secretary-General of TÜRKPA Ramil HASANOV, and TASAM chairman Süleyman ŞENSOY.

Chairman Şensoy: “The goals are like the pole star“

TASAM chairman Şensoy stated that the importance of the vision 2023 project, by now carried out for over the 7 years by TASAM, as a multidimensional and comprehensive project is interesting not only for Turkey but also for the whole Turkic World. The year 2023 will be the 100th anniversary of the Republic of Turkey and therefore it is seen as a milestone by almost all the institutions and organizations. These institutions and organizations work in accordance with each other in order to achieve the goals set by the vision 2023 project. As a result, this brings along a great synergy for the creation of a common culture for the coming concept and administration. The experiences acquired will be shared with other participants during the second edition of the World Turkic Forum.

According to Şensoy, the vision 2023 project has a comparable function to the pole star which has a directive role even in the darkest situation. Şensoy further stated that this project rather sets a symbolic and strategic goal. However, this project is a good possibility to materialize the goals for the coming period. At the same time, this project is not meant as an end in itself, rather it can be seen as a determining factor for even longer term visions. The symbolic date of 2023 is also a meaningful date for the Turkic states which will celebrate the 30th anniversary of their independence. Therefore, the participation of the Turkic World and the Turkic Diaspora will contribute a lot for the whole process since many themes regarding Turkey and regional states will be discussed and analyzed. Besides, the Turkic Diaspora will discuss the vision 2023 taking in consideration the 2015 vision announced by the Armenian Diaspora.

The Wise Persons Council gathers together

At the first day of the second edition of the World Turkic Forum, the Wise Man Council established during the first World Turkic Forum, will gather together for a meeting. The Wise Man Council consists of the following names: Ambassador (e.) Halil Akıncı, Prof. Dr. Ahat ANDICAN, Former Prime Minister of the Turkic Republic of Northern Cyprus Hakkı ATUN, Dr. Veyis GÜNGÖR, Prof. Dr. Hakkı KESKIN, Prof. Dr. Kadırali KONKOBAYEV, Prof. Dr. Onur Bilge KULA, Prof. Dr. Emine GÜRSOY NASKALI, Anar RIZAYEV, Olcas SÜLEYMENOV, Prof. Dr. Vamık VOLKAN, and Prof. Dr. Nadir DEVLET.

Topics which will shape the future will be discussed

During the three days lasting forum the following topics will be discussed during twelve sessions: the 2023 vision of the Turkic World and the Turkic Council, the 2023 vision of the Turkic Diaspora, the vision of the Turkic states at the 30th anniversary of their independence, the 2023 vision of the Presidency for Turks Abroad and Related Communities, Vision 2023: the Strategy for the Next Century, in light of the global public diplomacy the vision 2023 of the Turkic Diaspora, the 2015 vision of the Armenian Diaspora and the 2023 vision of the Turkic Diaspora, the overall picture and the search for new paradigms in Turkic - Turkic Republics relations, the process of becoming a diaspora for the Turks abroad and the influence on Turkic foreign politics, and common Turkic cultural heritage.

For a detailed information, you can use the following link:

http://www.tasam.org/tr-TR/Etkinlik/132/2_dunya_turk_forumu

This content is protected by Copyright under the Trademark Certificate. It may be partially quoted, provided that the source is cited, its link is given and the name and title of the editor/author (if any) is mentioned exactly the same. When these conditions are fulfilled, there is no need for additional permission. However, if the content is to be used entirely, it is absolutely necessary to obtain written permission from TASAM.

Areas

Continents ( 5 Fields )
Action
 Contents ( 455 ) Actiivities ( 218 )
Areas
Africa 0 144
Asia 0 231
Europe 0 38
Latin America & Carribean 0 34
North America 0 8
Regions ( 4 Fields )
Action
 Contents ( 173 ) Actiivities ( 52 )
Areas
Balkans 0 93
Middle East 0 59
Black Sea and Caucasus 0 16
Mediterranean 0 5
Identity Fields ( 2 Fields )
Action
 Contents ( 175 ) Actiivities ( 74 )
Areas
Islamic World 0 146
Turkish World 0 29
Turkey ( 1 Fields )
Action
 Contents ( 219 ) Actiivities ( 57 )
Areas
Turkey 0 219

BM Genel Sekreter’i Antonio Guterres’in “Dünyanın buna her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardı” ifadesi ile 22 Temmuz’da imzalanan, ilk etapta 120 gün boyunca uygulanacak, sonra yenilenecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması’nı, her ne kadar, Rusya’nın Odesa saldırısı izlediyse de, dünya tahıl borsalar...;

Arktik Okyanusu son dönemlerde uluslararası siyasetin öne çıkan bölgelerinden birisi hâline gelmiştir. Dev buz kütlelerinin küresel ısınmayla birlikte büyük bir ekolojik değişim dönemine girmesi hem Kuzey Kutup Dairesi’ne hem de kıyıdaş ülkelere yeni fırsatlar sunarken, aynı zamanda bu fırsatları ko...;

Tarihte ilk millî marşlar Tanrı'ya adanmış ilahilerdir (örneğin, Hint şiirindeki Veddler). Daha sonra kurtuluş mücadelelerinde halka ilham vermek ve ulusal bilinci uyandırmak gibi amaçlar doğrultusunda millî marşlar ortaya çıkmıştır. Millî marşlar içeriğine ve müzikalitesine bağlı olarak didaktik ve...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı ;

Eski çağlardan beri insanlar ihtiyaç duydukları ancak üretemedikleri mal veya hizmetleri elde etmek için farklı yollara başvurmuşlardır. Başlangıçta ihtiyaçların örtüşmesi esasına dayalı olarak kullanılan takas yöntemi, zamanla yerini farklı ödeme şekillerine bırakmıştır. Takas yöntemi takip edilere...;

Yapay zekânın muharebenin gelişiminde kullanılması süreci hızla ilerliyor. Ukrayna, Azerbaycan, Suriye ve Etiyopya'da son dönemde yaşanan çatışmaların da işaret ettiği gibi otonom ve yarı otonom insansız hava araçlarının konvansiyonel hedefleri vurmak üzere giderek maliyetleri azalıyor ve kolay (edi...;

Osmanlı devrinde Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkiler , Osmanlı Padişahı I. Selim'in (1467-1520) Mısır'ı Osmanlı Devleti'nin mülküne ilhak ettiği 16. yüzyılın ilk çeyreğine kadar uzanmaktadır. 1517'de Kahire'nin fethinden sonra Mısır'ın güney sınırlarını güvence altına almak, kaçan Memlûkleri orta...;

ABD, Japonya, Avustralya ve Hindistan arasındaki güvenlik diyalogu için oluşturulan mekanizmayı ifade eden QUAD, İngilizce bir sözcük olarak “Dörtlü” anlamına gelir. Söz konusu dört ülkenin liderleri, Ocak 2004’te Endonezya'yı sarsan deprem sonrasında oluşan tsunaminin Güneydoğu Asya’da neden olduğ...;

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Nov 2022 - 04 Nov 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Nov 2022 - 04 Nov 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Jun 2023 - 14 Jun 2023
 • İstanbul - Türkiye

10. Balkan İletişim Ağı Konferansı

 • 28 Sep 2022 - 30 Sep 2022
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

9. Dünya İslam Forumu

 • 2022
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...