"Dünya Türk Forumu" İlk Hazırlık Toplantısı

News

Tarihte bir ilk olarak İstanbul'da gerçekleştirilecek Dünya Türk Forumu’nun ilk Hazırlık toplantısı 13 Mayıs tarihinde İstanbul’da yapılacak....

Tarihte bir ilk olarak İstanbul'da gerçekleştirilecek Dünya Türk Forumu’nun ilk Hazırlık toplantısı 13 Mayıs tarihinde İstanbul’da yapılacak.

20-22 Ekim 2010 tarihlerindeTürk Konseyi, Türk Diasporası ve Sosyoekonomik İş Birliği“ ana temalı “DÜNYA TÜRK FORUMU“nun ilki, TASAM tarafından, İstanbul'da ve geniş bir katılımla gerçekleştirilecektir. Projesi yaklaşık 7 yıldır TASAM bünyesinde sürekli olgunlaştırılan Forum’un ilk “Hazırlık Toplantısı“ 13 Mayıs 2010 tarihinde Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezi’nde yapılacaktır.

Forum’a, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Anlaşması’na katılan ve katılmayan bağımsız Türk Devletlerinden resmi ve sivil delegasyonlarla birlikte, tüm dünyadan Türk diasporasının düşünce ve kanaat önderlerinin katılımı planlanmaktadır. Forum’la gerçekleşecek ilk buluşma sonunda sürdürülebilir, sağlıklı bir kurumsallaşma da hedeflenmektedir.

Özellikle son 20 yılda bu alandaki olumlu ve olumsuz tecrübelerin kazanımlarını içselleştirerek sürecin başarıyla yönetilebilmesi adına duayen isimlerden bir kurul oluşturulmuş ve bu alanda etkinlik gösteren tüm STK, düşünce kuruluşları ve TASAM’ın dört kıtada mevcut network’leri planlama ve hazırlık sürecine dahil edilmiştir.

Tarihi bir ilk olarak gerçekleştirilecek Dünya Türk Forumu her parametrede kişisel ve kurumsal katkıya açıktır.

13 Mayıs 2010 Perşembe günü saat 14.00’te Grand Cevahir Otel’de yapılacak ilk Hazırlık Toplantısı’na katılacak isimler;

Hasan DURUER, Mardin Valisi

Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ, TBMM 21-22. Dönem Milletvekili

Prof. Dr. Ahat ANDİCAN, Eski Devlet Bakanı ve İ.Ü.CTF Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Toktamış ATEŞ, İ.Ü.İktisat Fak. Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Korkut TUNA, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Dekanı

Prof. Dr. Rahmi KARAKUŞ, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi

Bülent KARADENİZ, T.C. Dışişleri Bakanlığı SAM Başkan V.

Prof. Dr. Hayati TÜFEKÇİOĞLU, İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Müdürü

Prof. Dr. Nadir DEVLET, İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. İskender PALA, İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Duygu SEZER, Doğuş Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

E. Büyükelçi, Doç. Dr. Ali Engin OBA, TASAM Ankara Temsilcisi

E. Büyükelçi Murat BİLHAN, TASAM Başkan Yardımcısı

Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı

Akhat SALIKHOV, TÜRKSOY Başkanı Adına

E. Büyükelçi Ömür ORHUN

Dr. Engin SELÇUK, TASAM Direktörü

Dr. Almagül İSİNA, TASAM Orta Asya Uzmanı

Mazeretleri nedeni ile ilk toplantıya katılamayacak isimler;

Prof. Dr. Mustafa İSEN, T.C. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

Prof. Dr. Halil İNALCIK

Prof. Dr. İlber ORTAYLI, Topkapı Müzesi Başkanı

Prof. Dr. Vamık VOLKAN

Prof. Dr. Kenan GÜRSOY, Vatikan Büyükelçisi

Prof. Dr. Emine GÜRSOY-NASKALİ, Marmara Üniversitesi

Prof. Dr. Timur KOCAOĞLU, Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ

İbrahim ŞAHİN, TRT Genel Müdürü

Köksal TOPTAN, TBMM Zonguldak Milletvekili

Hilmi YAVUZ, Zaman Gazetesi Yazarı

Ataol BEHRAMOĞLU, Beykent Üniversitesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doç. Dr. Hanım HALİLOVA, Ankara Üniversitesi

Mustafa KUTLU, Yazar

Basın mensubu katılımı için akreditasyon zorunludur:

Yadigar Seviş; 0 212 635 61 51

This content is protected by Copyright under the Trademark Certificate. It may be partially quoted, provided that the source is cited, its link is given and the name and title of the editor/author (if any) is mentioned exactly the same. When these conditions are fulfilled, there is no need for additional permission. However, if the content is to be used entirely, it is absolutely necessary to obtain written permission from TASAM.

Areas

Continents ( 5 Fields )
Action
 Contents ( 445 ) Actiivities ( 210 )
Areas
Africa 0 144
Asia 0 225
Europe 0 38
Latin America & Carribean 0 31
North America 0 7
Regions ( 4 Fields )
Action
 Contents ( 173 ) Actiivities ( 51 )
Areas
Balkans 0 93
Middle East 0 59
Black Sea and Caucasus 0 16
Mediterranean 0 5
Identity Fields ( 2 Fields )
Action
 Contents ( 175 ) Actiivities ( 71 )
Areas
Islamic World 0 146
Turkish World 0 29
Turkey ( 1 Fields )
Action
 Contents ( 209 ) Actiivities ( 54 )
Areas
Turkey 0 209

Üstüne inceleme yapılan devletin, “modern devlet” yani “burjuva devleti” olduğunu hatırlatmak gerekir. Ancak burada, Pierre Clastres’nin1 ilkel (ilksel) toplulukların, siyasal yapılanmalarıyla “devlete karşı” topluluklar oldukları ve ilksel halkların tarihinin devlete karşı mücadeleler tarihi olduğu...;

Güvenlik üzerinden yeni ittifakların gelişmesi ise başat ülkelerin aldıkları risklerden ve inisiyatiflerden okunabilmektedir. Mülkiyet ve güç kavramlarının niteliği ile iş modeli tarihsel olarak değişmektedir. “Başarıda Başarısızlık” sendromu yaşayan AB’nin geleceğini; Brexit sonrası Batı’da yeniden...;

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi.;

Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması” isimli yeni kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Ukrayna ise 45 milyona yaklaşan nüfusu, Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasındaki önemli coğrafi konumu ve kayda değer ekonomik potansiyeli ile dünyanın dikkatini üzerine çekmektedir. Birleşmiş Milletler (UN), BM, Avrupa Konseyi, AGİT, BDT, DTÖ, GUAM, KEİ, AvET, KEİ gibi pek çok bölgesel ve ul...;

Meriç ile Karasu arasında bulunan ve Meriç, Rodop ve İskeçe illerinden oluşan bölgede, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile bugün yaklaşık 150 bin Müslüman Türk yaşamaktadır. ;

Türkiye’nin 7 ana bölgesi ve 81 ilimizin her birinin akademik, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması ile Ülkemizin yapısal dönüşümüne stratejik, bilimsel, derinlikli katkılar sağlamak üzere kurumsal altyapısı oluşturulan TASAM Türkiye Mükemmeliyet Merkezleri’nin resmî internet sitesi açıldı.;

Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politi...;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.