Kuala Lumpur Declaration

News

Kuala Lumpur Declaration...

WORLD MUSLIM WOMEN SUMMIT AND EXHIBITION 2016
(WISE 2016) KUALA LUMPUR DECLARATION


The organisers of the World Muslim Women Summit and Exhibition 2016 (Wise 2016), consisting of International Islamic University Malaysia, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), Organisation of Islamic Cooperation (OIC), World Islamic Forum (WIF), Ministry of Women, Family and Community Development Malaysia, Turkish Asian Center for Strategic Studies (TASAM), are grateful to the International Islamic University Malaysia and its partners for hosting this timely and important Summit and for their generous hospitality extend to all participants and delegates from all over the world.

Welcoming the recommendation of the 6th Think tank Forum of the Islamic Countries and the Islamabad Deceleration which recommended holding a “Muslim Women’s Summit“ in Kuala Lumpur in September 2015, the International Islamic University Malaysia and its partners organised the 1st World Muslim Women Summit and Exhibition 2016 (Wise 2016) on 23-25 September 2016 in Kuala Lumpur;

Reaffirming the need of strengthening cooperation among Muslim countries, Governments, civil society, the private sector and the lager community on the empowerment of women and their comprehensive engagement in peacebuilding and societal development activities, the 1st World Muslim Women Summit and Exhibition 2016 (Wise 2016) stresses the actioning of recommendations and suggestions pertaining to the empowerment of Muslim women in all sectors and spheres moving from the language of rights of Muslim women to the practical agenda and programs of real roles and empowerment of Muslim women;

Commending the various on-going initiatives and programs undertaken by Muslim Governments, the OIC, civil society, private sector and other communal forces, the 1st World Muslim Women Summit and Exhibition 2016 (Wise 2016) stresses the importance of having a clear agenda and program with specific key result areas and targets for the empowerment and engagement of Muslim in peacebuilding and societal development without any discrimination or gender bias or injustice of any forms;
Stressing the importance of engaging women in peacebuilding, societal development, decision making, transformation activities, the 1st World Muslim Women Summit and Exhibition 2016 (Wise 2016) urges the Muslim governments, civil society, Islamic organisations, private sector to contribute immensely towards balanced empowerment of women providing the necessary political will and financial resources needed to achieve measurable developments in Muslim women’s life;

Mindful of the new challenges faced by Muslim women as well as the changes taking place in the Islamic world, the 1st World Muslim Women Summit and Exhibition 2016 (Wise 2016) urges all relevant institutions and parties to act now in order to create real opportunities for women, build balanced education for women empowerment, engage women in economic and political development across Islamic communities; and

Aware of the need for transformation at regional and global levels, hereby WISE partners agree to:

1. Enhance education as one of the pillars of Muslim women empowerment in the Islamic world urging all relevant parties to accelerate the education of women through providing opportunities, scholarships and financial assistance required for increasing the numbers of educated Muslim women in all disciplines and fields of study;

2. Widen the role and impact of Muslim women as scientists, decision makers, civils society builders and peace builders at local, regional and International levels;

3. Enhance the role of women in combating Islam phobia, extremism, gender bias, injustices, bloodshed, ignorance and all forms marginalization of Muslim women as peacebuilders and leaders of societal transformation through inter and intra-Islamic collaboration and movement of people and ideas;

4. Contribute to the promotion of women empowerment and engagement through collaboration between the governments, civil society, education institutions, private sector, industry and community;

5. Develop specific programs designed to prepare Muslim women for impactful roles through engaging of Muslim women in entrepreneurial and decision making activities;

6. Engage Muslim women in outreach and exchange programs within the OIC member countries and beyond through creating paltforums and mechanisms for sharing best practices, practicing voluntarism and solving problem facing Muslim women in different countries;

7. Support creating a wider network of Muslim women across the Islamic world through developing and a comprehensive Muslim Women online Portal which features the success of Muslim women, changes facing Muslim women, data bases of Muslim women in all endeavours

8. Increase visibility of Muslim women role models through increased media and promotional activities highlighting Muslim women worldwide;

9. Form Wise International Think Tank team to develop action plan oversee the implementation of programs and actions plans pertaining to Muslim women empowerment

10. Recommend that the World Islamic Forum to be host and organiser of the Wise 2017;

11. Make the Wise Award celebrating the success of Muslim women in all spheres as an annual event conducted every years in conjunction with Wise;

12. Make the awarding of scholarships to Muslim women especially the talented needy Muslim women especially in war and minority Muslim countries as a feature of the Wise and its agenda.

We are committed on the above ambitions and aims. This document serves as the guiding framework in collaborating for the betterment of the role of Muslim women in peacebuilding and societal development across the Islamic world.

We task all our partners to implement this Declaration, and report to regularly through the Wise International Council on the progress of the implementation.

Adopted in Kuala Lumpur, Malaysia
on the 25th September 2016.
This content is protected by Copyright under the Trademark Certificate. It may be partially quoted, provided that the source is cited, its link is given and the name and title of the editor/author (if any) is mentioned exactly the same. When these conditions are fulfilled, there is no need for additional permission. However, if the content is to be used entirely, it is absolutely necessary to obtain written permission from TASAM.

Areas

Continents ( 5 Fields )
Action
 Contents ( 412 ) Actiivities ( 173 )
Areas
Africa 66 136
Asia 75 212
Europe 13 29
Latin America & Carribean 12 30
North America 7 5
Regions ( 4 Fields )
Action
 Contents ( 167 ) Actiivities ( 45 )
Areas
Balkans 22 92
Middle East 19 56
Black Sea and Caucasus 2 15
Mediterranean 2 4
Identity Fields ( 2 Fields )
Action
 Contents ( 172 ) Actiivities ( 66 )
Areas
Islamic World 51 143
Turkish World 15 29
Turkey ( 1 Fields )
Action
 Contents ( 206 ) Actiivities ( 54 )
Areas
Turkey 54 206

Last Added

Âlimin yerini entelektüel, dini bilginin yerini bilimsel bilgi ve dini hakikatin yerini pozitivist gerçekliğin aldığı günümüzde, Müslümanların, Batı Metodolojisinin dışında Batıyı dışlamayan ama kavramsal açıdan oryantalist bir yaklaşımı da reddeden bir söylem geliştirmesi gerekmektedir. Müslümanlar...;

Rapor; Çin ile Türkiye arasındaki ticaretin Türkiye’nin diğer ülkelere olan ihracatına ve ticaretine - verilere dayalı - etkisi, iki ülke arasındaki kültürel/finansal/ticari işbirlikleri ve ilişkilerin Kovid-19 sonrası “Kuşak ve Yol İnisiyatifi“ altında ne yönde şekillenebileceğinin farklı alternati...;

Bu çalışma çerçevesinde, enerji güvenliği bağlamında enerji arz güvenliği ve enerji talep güvenliği ele alınmakta ve ekonomiye etkileriyle birlikte ülke güvenliklerinin etkilemesi incelenmektedir. Burada şunu da belirtmek yerinde olacaktır ki; enerji kaynağı bölgeler kadar enerji geçiş bölgeleri de ...;

Yirminci yüzyılda Avrupa arka arkaya patlak veren iki dünya savaşından yıkıma uğrayarak çıkmıştır. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ise Avrupalı devletler savaşın üye ülkeler arasında bir daha düşünülemez kılınması için uluslar üstü bir yapı kurmuşlardır. ;

Mısır; Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin en büyük silahlı kuvvetleri ve en kapsamlı ağır silah envanterine sahip ülkelerindendir. Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi liderliğinde Mısır, yerel ve bölgesel güvenlik tehditlerinin arttığına dair algının güçlendiği bir dönemde silahlı kuvvetlerin...;

Günümüz dünyasında işin yapılış biçimi büyük bir devrim geçirmektedir. İşgücüne dayalı önceki dönemlerden farklı olarak bu devrim, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ve Yapay Zekâ (AI) gibi ileri teknolojiler tarafından yönetilmektedir. ;

İkinci Dünya Savaşı sonrası 4 Nisan 1949’da kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütünün temel amacı Batı Bloğunun ekonomik ve siyasal çıkarlarını Doğu Bloğuna karşı korumak olmuştur.;

Öncelikle; yazı dizisine başlarken süre aralığının bu denli açılacağını düşünmemiştim. Ancak elde olmayan sebeplerle üçüncü yazının bir miktar beklemesi gerekti.;

TASAM - Çin Çalışma Grubu Toplantısı - 1

  • 10 Mar 2020 - 10 Mar 2020
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

3. Türkiye - Pakistan Yuvarlak Masa Toplantısı

  • 06 Feb 2020 - 06 Feb 2020
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...

1 - İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu 28 - 30 Ocak 2010 tarihleri arasında İstanbul’da yapıcı ve samimi bir ortam içinde cereyan etmiştir.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde yaptığımız bilimsel çalışmalar ile Dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri kavrama ve analiz etmeye yönelik çabalarımızın ortaya koyduğu açık bir gerçek var: Aktörleri, kuralları, vizyonu eskisinden çok farklı olan yeni bir uluslararası sistem il...

Öncelikle, başta TASAM (Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) ve yöneticileri olmak üzere, bu gezinin gerçekleşmesi için emek ve kaynak harcamış olan tüm tüzel kuruluşlara ve özel insanlara teşekkürle başlamalıyım.