The Great Istanbul Meeting Of Turcs In The World

News

TASAM, the Turkish Asian Center For Strategic Studies iş getting together the academics, thought and opinion leaders of the Turkish world and diaspora in nearly sixty countries.

The participants from all over the world will meet in Istanbul in order to attend to the “WORLD TURKISH FORUM“ which will be held on October 21st- 22nd, 2010 with the theme of “Turkish Counsil, Turkish Diaspora and Socio-economic Cooperation“.

Süleyman Şensoy, the President of TASAM in the declaration he has made regarding the issue has said that the Turkish Word is one of the most essential opportunities which transform the globalization to the possibility by removing to be a risk as regard of our country. He said that the concept of “Turkish World“ that they use covers the people with Turkish origin as geography and culture, that it means an expression more large than the Central Asia and Turkestan. Şensoy said that “The Turkish World covers Turkey, Europe, Caucasia, China and the Turkish Regions in Russian Federation and the Turkish Diaspora in additon to Central Asia. The Concept means at the same time all the Turkish Republics and autonomous Turkish Republics and communities“.

THE TARGET IS A HEALTHY INSTITUTIONALIZATION

Şensoy who has expressed that they have the aim to contribute by building a civil, intellectual and institutional process to the initiatives taken on the level of State or States said “We wish to carry out the problems of all Turkish Diasporas in the world into the agenda, to take a role in the reinforcement of their communications and interactions with Turkey, to contribute that the process has to be interested by the intellectual society, media and political decision takers. We will search a brillant future which will be sensititive towards social, economical and cultural needs by taking the existing real politic into consideration“.

Süleyman Şensoy, the President of TASAM, has mentioned that they have aimed a continuous, healthy intellectual institutionalization at the end of the first meeting.

The opening speeches of the World Turkish Forum which will be held at Grand Cevahir Hotel will be pronounced by Süleyman ŞENSOY, the president of TASAM, Halil AKINCI, Ambassador, Secretary General of Turkish Council, Ramil HASANOV, Secretary General of TÜRKPA, Hasan DURUER, the Governor of Mardin, Baghdad AMREYEV, the Ambassador of Kazakhstan in Ankara, Prof Dr. Mustafa İSEN, the Secretary General of the Presidency, Şenol BAL, the Deputy of İzmir of behalf of Dr. Devlet BAHÇELİ, the Chairman of MHP, Hüseyin PAZARCI, the deputy of balıkesir on behalf of Mr. Kemal KILIÇDAROĞLU, the Chairman of CHP, Prof. Dr. Yusuf Ziya İRBEÇ, Vice President of EU Harmony Commission of TBMM.

Murat MERTCAN, the President of the Commission of Foreign Affairs of TBMM, Prof. Dr. Dussanbay KASSEINNOV, the Secretary General of TÜRKSOY, Mahir YAĞCILAR, the Minister of Environment of Kosova Republic and Nazım İBRAHİMOV, the Minister of DIASPORA of Azerbaijan.

THE IMPORTANT ISSUES OF THE TURKISH WORLD ARE ON THE TABLE

On October 21st, the first day of the forum; the “The reflection of the Global and Regional problems to the Turkish World“ will be put on the table during the first two sessions, the “ STK’s (Non Governmental Societies) in the Turkish World and the Problems in Front of the Development of the Non Governmental Society“ will be put on the table during the third and fourth sessions and the “Cooperation on the Fields of Education-Science- Culture and the Role of the Turkish STK’s“ will be put on the table during the fifth sessions.

During the sixth sessions of the forum on October 22nd the issue of “Xenophobia, Social Marginalization and Turkish Diaspora“, during the seventh sessions the issue of “Constitutional Elements of Turkish Cullture: Do We Have An Universal Values Project For All Humanity?“, during the eighth sessions the issue of “ Turkish Culture Area: From Cultural Difference To Intercultural Dialogue 1“, during the nineth sessisons the issue of “So-called Genocide; Turkish Diaspora and Cooperation“, whereas during the tenth sessions the issue of “Turkish Culture Area: From Cultural Difference To Intercultural Dialogue 2- Exemple of Mardin“ will be dicussed.

The World Turkish Forum which will be held at Grand Cevahir Hotel’s Ball Room 1 and Ball Room 2 will be ended by the eleventh sessisons with the title “The Exısting Situation on The Issue of Socio Economic Cooperation, the New Cooperation Areas and Institutionalizing“ which will be administrated by Süleyman Şensoy, the President of TASAM.


You can use the following link for more detailed information and program
http://www.tasam.org/index.php?sagblok=48

Please contact for the Press member participation
Çağla Kurnaz; 0 212 635 61 51This content is protected by Copyright under the Trademark Certificate. It may be partially quoted, provided that the source is cited, its link is given and the name and title of the editor/author (if any) is mentioned exactly the same. When these conditions are fulfilled, there is no need for additional permission. However, if the content is to be used entirely, it is absolutely necessary to obtain written permission from TASAM.

Areas

Continents ( 5 Fields )
Action
 Contents ( 458 ) Actiivities ( 218 )
Areas
Africa 0 144
Asia 0 233
Europe 0 39
Latin America & Carribean 0 34
North America 0 8
Regions ( 4 Fields )
Action
 Contents ( 173 ) Actiivities ( 52 )
Areas
Balkans 0 93
Middle East 0 59
Black Sea and Caucasus 0 16
Mediterranean 0 5
Identity Fields ( 2 Fields )
Action
 Contents ( 175 ) Actiivities ( 74 )
Areas
Islamic World 0 146
Turkish World 0 29
Turkey ( 1 Fields )
Action
 Contents ( 219 ) Actiivities ( 57 )
Areas
Turkey 0 219

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı. ;

Gorbaçov’un kişiliğinin gizemi, insan Gorbaçov ile devlet adamı Gorbaçov arasındaki ayrıma dayanıyor. Çok farklı iki insandı. Ütopyasının özünde saf bir Leninizm’in olduğu bir Sovyetler Birliği ve Lizbon’dan Vladivostok'a barışçıl bir şekilde uzanan bir Avrupa vardı. O, iktidardaki entelektüelin büy...;

İnsanlığın karşı karşıya olduğu son dönemin en önemli tehdidi şüphesiz iklim değişikliğidir. Küresel ölçekte felaket senaryolarının merkezinde yer alması bunun göstergelerindendir. Buna karşın iklim değişikliği sorunu, kriz olgusunun doğası gereği içerisinde tehditlerle birlikte birtakım fırsatları ...;

Soğuk savaşın bitimini takiben SSCB’nin dağılması sonucunda Türkistan, Orta Asya ve Güney Kafkasya’da birçok yeni devlet bağımsızlığını kazandığı gibi çok kutuplu küresel sistem de sona ermiş, ABD’nin küresel güç olduğu yeni bir düzen başlamıştır. Ancak bu durum birçok bölgede istikrarsızlığa sebep ...;

Türkiye, denizlerin paylaşım mücadelesi kapsamında “kazan kazan” stratejisini benimsemektedir. Denizden komşusu kıyıdaş devletlerin Türkiye ile anlaşmaları durumunda ne kadar deniz yetki alanı kazanacaklarını göstermek üzerine bir strateji benimseyen Türkiye Cumhuriyeti Devleti, kendisi ile anlaşmam...;

Denizcilik faaliyetlerinin başlangıcından itibaren denizcilik sektörü teknolojiyi yakından takip etmiş ve uyum sağlamıştır. Teknolojilerin gelişmesi denizcilik sektöründe verimliliği artıran ve etkin mâli / finansal yönetim sağlayan bir unsur olsa da beraberinde tehlikeler getirmektedir. Geleneksel ...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı ;

Ortaçağ’ın feodalitesi, kralları, kaleleri ve din baskısından sonra şimdi devlet, aile, kapitalizm, üniversite, sosyal refah, özgürlük ve kurtuluşun yani ‘modernite’nin de dönemi geçiyor. İkinci Dünya Savaşı sonrası oluşturulan uluslararası kurumlar ve güvenlik anlayışı çağımızın güvenlik ihtiyaçlar...;

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Nov 2022 - 04 Nov 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Nov 2022 - 04 Nov 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2023 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Jun 2023 - 14 Jun 2023
 • İstanbul - Türkiye

10. Balkan İletişim Ağı Konferansı

 • 2023
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

9. Dünya İslam Forumu

 • 2022
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...