Hatay Declaration Of International Middle East Congress (Temporary Declaration Of The Presidency)

News

1 – The “1st International Middle east Congress” has been held in Hatay between November 10th -12th, 2010 in a creative and sincere ambience. In the Congress organized by Turkish Asian Strategic Studies Center (TASAM) in cooperation with the Governorship of Hatay, it has been focused on the main theme of “Iraq”. The state men,...

1 – The “1st International Middle east Congress“ has been held in Hatay between November 10th -12th, 2010 in a creative and sincere ambience.

In the Congress organized by Turkish Asian Strategic Studies Center (TASAM) in cooperation with the Governorship of Hatay, it has been focused on the main theme of “Iraq“. The state men, representatives of diplomatic mission, academics and representatives of media from the neighbor countries of Iraq, USA, European countries, India, UN and Arab Union have participated to the meeting. During the congress the problems related to the existing situation in Iraq have been explicated in detail.

Within this frame; the issues of “‘Iraq’ as an International Security Problematic“, “The Political Actors in Iraq: conflict and cooperation“, “Federalism in Iraqi Type: Democratization and Political Stability“, “Regional and Global cooperation for the stability of Iraq“, “Iraq as a Multidimensional Element in Turkish Foreign Policy“ have been handled and the exchange of views related to the fields where cooperation between the countries and institutions in question has been realized.

2 – During the congress, the importance of selecting Hatay as the activity location has been accentuated and it has been decided to accentuate that the actors related with Iraq have to be obliged to be in cooperation on the political, economical, cultural and strategic fields for the peace of the region and the world, that taking the territorial integrity of Iraq under security has to be determined as the target in priority. It has unanimously been decided that this decision will be presented to the related parties.

3 – The territorial integrity of Iraq has a strategic importance for all the neighboring countries. Realization of the national integrity in the country will provide big contribution to the solution of the conflicts between the neighboring countries and decreasing of the tension, therefore to the regional and world peace. The identity politics applied in the region by USA and accepted by certain regional actors form a serious obstacle in front of the integrity of Iraq and the regional peace.

4 – The solution of the problems in the Middle East can be possible by activating the cultural and human sources of the region itself. Iraq in this transition period needs help and support of the regional countries and the interference of the external actors has to be decreased to a minimum.
The rise of Iraq again in the region is an inevitable necessity for the entire region and for the peace of the World. Iraq Neighboring Countries Initiative must be strengthened and sustained and the efficiency of the organizations such as the Organization of Islamic Conference and the League of Arab States on Iraqi and regional levels has to be increased.

5 – Looming large of the religious and ethnical identities in Iraq is the most important obstacle towards the realization of the integrity of her country. The arrangement of the newly formed institutions as per the ethnic and sectarian fundaments is a serious source of instability. The most important actor position has to belong to Iraqi State as a whole. A secured Iraq can be possible with fully democrat institutions. The preparation within a prudent and sufficient period, being discussed enough by the related parties of a constitution which considers the principles “to live together“, “national sovereignty“ and “Individual freedoms“ in which all components forming the nation of Iraq are represented, is an inevitable obligation. It has been proposed in the Congress that a public management reform needed during the transition period has to be taken into consideration.

6 – Providing the facilities of visa between the countries of the region, opening the healthy communication channels will provide a great contribution to the regional peace. The cost of the lack of confidence has to be eliminated.

7 – The dependence to the Iraqi energy sources threats the energy security of the entire world. In addition to this, because of instability, of inability to prevent the terrorist activities and of the other reasons, Iraq is perceived as a threat by the world public opinion, the western countries being on top of the list. It is necessary to provide the correct introduction of the country by running “public diplomacy“ on sufficient level, to explain that the security problems are mainly from external sources and Iraq is the real injured party from these problems.

8 – By the departure of the USA, also due to not drawing a complete necessary legal frame, the neighbor countries find possibility to interfere more to Iraq on this late situation raised. In spite that the benefits of all actors are in the direction to provide stability in Iraq, it is observed that there are serious dissidences on the point how the stability will be realized. At this point, in order that the related actors find the way to explain themselves in a healthy manner, it is necessary that the healthy communication channels have to be kept open and to be unsparing in self sacrifice when needed for the reconciliation. The neighboring countries have to encourage the elements within Iraq, with which they have close relations, in the direction to provide and protect the unity of Iraq.

9 – The information pollution with Middle East in general and with Iraq in particular, has to be eliminated. The unique way to do this is that the information has to be produced personally by the elements in the region.

November 12th, 2010, Hatay

This content is protected by Copyright under the Trademark Certificate. It may be partially quoted, provided that the source is cited, its link is given and the name and title of the editor/author (if any) is mentioned exactly the same. When these conditions are fulfilled, there is no need for additional permission. However, if the content is to be used entirely, it is absolutely necessary to obtain written permission from TASAM.

Areas

Continents ( 5 Fields )
Action
 Contents ( 445 ) Actiivities ( 210 )
Areas
Africa 0 144
Asia 0 225
Europe 0 38
Latin America & Carribean 0 31
North America 0 7
Regions ( 4 Fields )
Action
 Contents ( 173 ) Actiivities ( 51 )
Areas
Balkans 0 93
Middle East 0 59
Black Sea and Caucasus 0 16
Mediterranean 0 5
Identity Fields ( 2 Fields )
Action
 Contents ( 175 ) Actiivities ( 71 )
Areas
Islamic World 0 146
Turkish World 0 29
Turkey ( 1 Fields )
Action
 Contents ( 209 ) Actiivities ( 54 )
Areas
Turkey 0 209

Üstüne inceleme yapılan devletin, “modern devlet” yani “burjuva devleti” olduğunu hatırlatmak gerekir. Ancak burada, Pierre Clastres’nin1 ilkel (ilksel) toplulukların, siyasal yapılanmalarıyla “devlete karşı” topluluklar oldukları ve ilksel halkların tarihinin devlete karşı mücadeleler tarihi olduğu...;

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi.;

Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması” isimli yeni kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

21’inci yüzyıla Avrupa yeni güvenlik sorunları ile girmiş ve bu da güvenlik ilişkileri ve kurumsal yapılar açısından çok farklı belirlemeleri ve gelişmeleri gündeme getirmektedir. Bu durum, mevcut uluslararası kuruluşların çoğunun rol ve fonksiyonlarını değiştirmekte, bazılarının yok olmasına neden ...;

SİVİL GLOBAL | Global Sivil Diploması Zirvesi ilk kez 20-22 Nisan 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Kıta bazında Afrika, Asya, Avrupa, Latin Amerika, Kuzey Amerika, Avustralya; bölgesel düzeyde Orta Doğu, Karadeniz - Kafkaslar, Akdeniz ve Balkanlar; uluslararası örgütler bakımından BM...;

Ekonomik küreselleşmeyi en basit anlamıyla “Birleşik Kaplar Ortamı“ olarak tanımlayabiliriz. Teorik olarak, mutlak rekabet ve bilgiye ayrıcalıksız ulaşım ortamında, üst düzey refah toplumları ile alt düzey refah toplumları orta seviyede birleşeceklerdir.;

Uzun süredir yazmak istediğim ama bunun için daha fazla zaman gerektiğini bilerek ertelediğim bir konuya sadece girizgâh yapacağım. “Sağlık Diplomasisi“ yaklaşık on yıldır üzerine okuduğum, gündemimde tuttuğum ve bu başlıkta çalışanları, ürettiklerini ve gerçekleşen çıktıları takip ettiğim bir alan.;

Balkan coğrafyası, kimi yakın, kimi kadim maziye dair birçok sorunlar silsilesinin yaşam alanıdır. Hep vurguladığımız üzere bu sorunların tamamı da tarihsel argüman ve tecrübe ile ilintili. İyi bir tarih bilgisi ve kurulacak bağlardan yoksun olan bir zihnin salt modern beynelmilel teoriler ile bu so...;

10. Balkan İletişim Ağı Konferansı

  • 28 Sep 2022 - 30 Sep 2022
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

9. Dünya İslam Forumu

  • 23 Mar 2022 - 25 Mar 2022
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

"Türkiye - Rusya İlişkileri" Konferansı

  • 22 Jun 2005 - 22 Jun 2005
  • İstanbul - Türkiye

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...

1 - İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu 28 - 30 Ocak 2010 tarihleri arasında İstanbul’da yapıcı ve samimi bir ortam içinde cereyan etmiştir.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde yaptığımız bilimsel çalışmalar ile Dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri kavrama ve analiz etmeye yönelik çabalarımızın ortaya koyduğu açık bir gerçek var: Aktörleri, kuralları, vizyonu eskisinden çok farklı olan yeni bir uluslararası sistem il...

Öncelikle, başta TASAM (Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) ve yöneticileri olmak üzere, bu gezinin gerçekleşmesi için emek ve kaynak harcamış olan tüm tüzel kuruluşlara ve özel insanlara teşekkürle başlamalıyım.