International Muslim Women Summit | CALL FOR PAPER

News

The proposal to arrange International Muslim Women Summit was first put forward to in a discussion during UNAOC Global Forum held in Bali - Indonesia as the date...

CALL FOR PAPER
INTERNATIONAL MUSLIM WOMEN SUMMIT

“Muslim Women: Soft as Silk, Strong as Iron“
( 23 - 25 September 2016 - Putra World Trade Center, Kuala Lumpur, Malaysia )

The proposal to arrange International Muslim Women Summit was first put forward to in a discussion during UNAOC Global Forum held in Bali - Indonesia as the date of August in 2014, was also presented to the Board Members during the World Islamic Forum held in Istanbul. Afterwards, this proposal was agreed upon as an accepted sense during the World Islamic Forum which was organized by the attendance of the president of Pakistan in Islamabad last year.

Responsibility of organization and coordination of 2016 Summit is assumed by JAKIM, which is also the secretariat for Steering Panel Committee of Current İssues of Muslim Women (PISWI) in its 7th Board of Meeting. Later on, Secretariat of Panel has received an official letter inviting to Malaysia to be host country from the Organization of Islamic Cooperation. The said invitation to Malaysia as totally recognition to championing the efforts of empowering and enhancing women roles and their great contributions.

The Summit whose main theme signaled “Muslim Woman: Silk as Soft, Strong as Iron“ will strongly emphasized that Muslim Women are gentle individuals with high level of modesty while are still upholding the Fundamentals of Islam. In actual fact that, Muslim Women has incomparable inner and outer beauty. The Summit is attempt to organized a platform with the intention to gather Muslim Women in order to share their ideas and experiences.

It will have also predict to create huge synergy and wide networks among the woman based NGOs around the World. Eventually, The Summit has significant importance to strengthening the role of women competencies especially the Muslim Women in Malaysia as a role model.

The Summit is expected to serve as a catalyst for other Muslim Countries to continuously uphold and strengthen the roles of women and their contributions and also aims to uplift the statue of Muslim Women in accordance with the principles of Quran and Malaysian Constitution.

In addition, more brilliant ideas to be generated and assertive resolution to be produced as a source of formulating policies and programmes for the OIC member countries which eventually give benefit to the women at large and towards world peace in that Summit. Main objectives of the Summit are as follows; to gather all Muslim women leaders around the world in the quest of strengthening the unification and humanity, to produce the next generation of women leaders according to the Islamic principles and to establish a synergy and networking among the women based NGOs from all over the world which endeavor on global prosperity and peace. Main purpose of that Summit is to create a platform consisting the intellectual contribution to global woman governship and Islamic world’s soft power/public diplomacy construction perspective.

The Muslim Women Summit will be performed as strong and effective organization in the framework of World Islamic Forum has planned to uplifting the statue of Muslim Woman as a role model discussing the problems they have to challenge in modern era and be offered solution, which wide ranging participants all over the World by seeking universal solution for universal troubles and expected to create effective reactions.

The opening ceremony will be officiated by the Prime Minister H.E. Necip Rezak and Tan Sri. General Secretariat of OIC, Dr. Iyad Madani, is expect to attend and deliver a keynote address during the Summit. DYMM Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong (Her Majesty the Queen) will also attend a dinner ceremony in conjunction with the summit. A total of 5,000 participants from local and abroad are targeted for this summit.

The preparatory meeting of the Summit in which we are in dialogue with the relevant public authorities was held on the 9th December 2015 in Kuala Lumpur. Moreover, the Summit day is expected to be announced as "World Muslim Women's Day".

Main Theme
Muslim Women: Soft as Silk, Strong as Iron

Sub Themes
Women and Entrepreneurship
Women and Peace Building
Young Muslim Women; Power that shapes the future
Young Woman Leaders
Empowerment of Women with Education
The Role of Women in Peace Building, Forging a Common Humanity
Women and Management of Mosques: Problems and Solutions
Modern Muslim Woman: A’ishah vs Cinderella


World Islamic Forum

The first Think Tanks Forum of the Islamic Countries under the main topic “Peace, Civilization and Cooperation“ was conducted by OIC Organization of Islamic Cooperation in cooperation with TASAM Turkish Asian Center for Strategic Studies on 28-30 January 2010 In Istanbul. With the “Istanbul Declaration“ accepted at the end of the Forum, Think Tanks Platform of the Islamic Countries (ISTTP) was established to bring together knowledge and experiences of think tanks of the Islamic Countries to activate joint communication and cooperation opportunities. Each year under the various topics Forum was held in Istanbul, Baku, Cairo, Bagdad and Islamabad. With Islamabad Declaration adopted at the end of the 6th Forum which was conducted in 6-8 March 2015 in Islamabad and hosted by TASAM and Pakistan Senate Defense Committee, it has been decided to change activity’s title to World Islamic Forum (WIF) to make it more inclusive.


CALL FOR PAPER

You are invited to submit a paper for possible inclusion via reyyan@tasam.org with MS Word document as follows:
- Title of your paper
- 350 words abstract, 5 keywords
- Short Biography

Deadline for submission of abstract: 25.07.2016
Successful papers will be notified by: 15.08.2016
Deadline for submission of full text: 05.09.2016
Deadline for submission of revised full text (for publish): 15.10.2016

Activity Link: http://bit.ly/1OZOJfQ

World Islamic Forum Official Site: www.worldislamicforum.org
This content is protected by Copyright under the Trademark Certificate. It may be partially quoted, provided that the source is cited, its link is given and the name and title of the editor/author (if any) is mentioned exactly the same. When these conditions are fulfilled, there is no need for additional permission. However, if the content is to be used entirely, it is absolutely necessary to obtain written permission from TASAM.

Areas

Continents ( 5 Fields )
Action
 Contents ( 412 ) Actiivities ( 173 )
Areas
Africa 66 136
Asia 75 212
Europe 13 29
Latin America & Carribean 12 30
North America 7 5
Regions ( 4 Fields )
Action
 Contents ( 167 ) Actiivities ( 45 )
Areas
Balkans 22 92
Middle East 19 56
Black Sea and Caucasus 2 15
Mediterranean 2 4
Identity Fields ( 2 Fields )
Action
 Contents ( 172 ) Actiivities ( 66 )
Areas
Islamic World 51 143
Turkish World 15 29
Turkey ( 1 Fields )
Action
 Contents ( 206 ) Actiivities ( 54 )
Areas
Turkey 54 206

Last Added

Âlimin yerini entelektüel, dini bilginin yerini bilimsel bilgi ve dini hakikatin yerini pozitivist gerçekliğin aldığı günümüzde, Müslümanların, Batı Metodolojisinin dışında Batıyı dışlamayan ama kavramsal açıdan oryantalist bir yaklaşımı da reddeden bir söylem geliştirmesi gerekmektedir. Müslümanlar...;

Rapor; Çin ile Türkiye arasındaki ticaretin Türkiye’nin diğer ülkelere olan ihracatına ve ticaretine - verilere dayalı - etkisi, iki ülke arasındaki kültürel/finansal/ticari işbirlikleri ve ilişkilerin Kovid-19 sonrası “Kuşak ve Yol İnisiyatifi“ altında ne yönde şekillenebileceğinin farklı alternati...;

Bu çalışma çerçevesinde, enerji güvenliği bağlamında enerji arz güvenliği ve enerji talep güvenliği ele alınmakta ve ekonomiye etkileriyle birlikte ülke güvenliklerinin etkilemesi incelenmektedir. Burada şunu da belirtmek yerinde olacaktır ki; enerji kaynağı bölgeler kadar enerji geçiş bölgeleri de ...;

Yirminci yüzyılda Avrupa arka arkaya patlak veren iki dünya savaşından yıkıma uğrayarak çıkmıştır. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ise Avrupalı devletler savaşın üye ülkeler arasında bir daha düşünülemez kılınması için uluslar üstü bir yapı kurmuşlardır. ;

Mısır; Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) bölgesinin en büyük silahlı kuvvetleri ve en kapsamlı ağır silah envanterine sahip ülkelerindendir. Cumhurbaşkanı Abdulfettah Es-Sisi liderliğinde Mısır, yerel ve bölgesel güvenlik tehditlerinin arttığına dair algının güçlendiği bir dönemde silahlı kuvvetlerin...;

Günümüz dünyasında işin yapılış biçimi büyük bir devrim geçirmektedir. İşgücüne dayalı önceki dönemlerden farklı olarak bu devrim, Robotik Süreç Otomasyonu (RPA) ve Yapay Zekâ (AI) gibi ileri teknolojiler tarafından yönetilmektedir. ;

İkinci Dünya Savaşı sonrası 4 Nisan 1949’da kurulan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütünün temel amacı Batı Bloğunun ekonomik ve siyasal çıkarlarını Doğu Bloğuna karşı korumak olmuştur.;

Öncelikle; yazı dizisine başlarken süre aralığının bu denli açılacağını düşünmemiştim. Ancak elde olmayan sebeplerle üçüncü yazının bir miktar beklemesi gerekti.;

TASAM - Çin Çalışma Grubu Toplantısı - 1

  • 10 Mar 2020 - 10 Mar 2020
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

3. Türkiye - Pakistan Yuvarlak Masa Toplantısı

  • 06 Feb 2020 - 06 Feb 2020
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...

1 - İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu 28 - 30 Ocak 2010 tarihleri arasında İstanbul’da yapıcı ve samimi bir ortam içinde cereyan etmiştir.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde yaptığımız bilimsel çalışmalar ile Dünya ve Türkiye’deki gelişmeleri kavrama ve analiz etmeye yönelik çabalarımızın ortaya koyduğu açık bir gerçek var: Aktörleri, kuralları, vizyonu eskisinden çok farklı olan yeni bir uluslararası sistem il...

Öncelikle, başta TASAM (Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi) ve yöneticileri olmak üzere, bu gezinin gerçekleşmesi için emek ve kaynak harcamış olan tüm tüzel kuruluşlara ve özel insanlara teşekkürle başlamalıyım.