Turkic World Red Apple Awards Presentation 1

World Turkic Forum was organized for the third time and the Red Apple Awards were granted to the winners. World Turkic Forum led by TASAM is a global organization which gathers representatives from Turkic States, opinions leaders from Turkic Diasporas around the world, Think Tanks and non-governmental organizations within the frame of multi-dimensional issues and strategically contributes to the deepening of common agenda and socio-economic integration.

In the final declaration of 2nd World Turkic Forum which took place in İstanbul on 03-05 April 2013; it has been adopted that a “Turkic World Award“ ceremony should be organized within the body of the Forum. In order to honor and encourage successful individuals and institutions that strengthen Turkic World’s vision and depth; it was decided that Turkic World Red Apple Awards should be given to those individuals and institutions annually beginning from 2014 in categories as State, Diplomacy, Business, Science, Culture, Art, Technology, Strategy, Sports and Public Diplomacy.

First Awards were granted to the owners in a Presentation Ceremony which is organized at Ekmekçizade Ahmet Pasha Caravanserai in Edirne on 29 May 2014, the second day of the 3rd World Turkish Forum. Before the ceremony, Balkans Symphony Orchestra consisting of 68 artists gave a concert.

 

2014 TURKIC WORLD RED APPLE AWARDS | CATEGORIES AND NAMES LIST

 

Red Apple State Award

Rustam MINNIHANOV | President of the Republic of Tatarstan, Russian Federation

Prof. Nabi AVCI | Minister of National Education of the Republic of Turkey

 

Red Apple Diplomacy Award

Erlan IDRISSOV | Minister of Foreign Affairs of the Republic of Kazakhstan

Ambassador Halil AKINCI | Secretary General of Turkic Council

Prof. Zhanseit TUIMEBAYEV | Ambassador of Kazakhstan to Ankara

 

Red Apple Business Award

TOBB | Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey

 

Red Apple Science Award

Prof. Ekmeleddin İHSANOĞLU | President of the Institute of Turkish History of Science

Prof. Nevzat YALÇINTAŞ | Economist Academician

 

Red Apple Culture Award

TÜRKSOY | International Organization of Turkic Culture

İrfan GÜRDAL | Art Director of Turkic World Music Society

 

Red Apple Art Award

Jamala JAMALADYNOVA | Vocal Artist

Orhan GENCEBAY | Composer - Vocal Artist

 

Red Apple Technology Award

Kyrgyzstan - Turkey Manas University

Şamaxı Astrophysical Observatory | Azerbaijan National Academy of Sciences

 

Red Apple Strategy Award

Nazım İBRAHİMOV | Minister of Diaspora of the Republic of Azerbaijan

Hasan DURUER | Governor of Edirne

Güngör Azim TUNA | Governor of Eskisehir, Chairman of Turkic World Capital of Culture Agency

 

Red Apple Sport Award

Serik SAPİYEV | Boxer of Kazakhstan National Team

Naz AYDEMİR | Player of Turkey National Volleyball Team

 

Red Apple Public Diplomacy Award

Dr. Torhan ALMUFTI | Minister of State for Provincial and Minister of Communication, Republic of Iraq

Ahmet YEŞİLTEPE | Journalist

Murteza SULUCOOCA | Owner and Executive Editor of Yeni Balkan Newspaper

 

For detailed information about the Awards and the Forum:

kizilelma.dunyaturkforum.org dtf.tasam.orgClick here for Russian document. | Нажмите здесь для российского документа.
 

There has been a slight recovery from global environmental crisis depending on the relative decrease in industrial activities and transportation services and as a positive result of the world wide-ranging restrictions due to the Covid-19 pandemic, which has affected the whole world since 2020.;

On the other hand, USA is a recognized power in global arena with its acreage, population of over 330 million, development in industrialization and technology, growing economy, natural resources, demographic structure,veto power in the United Nations, position in IMF and NATO. ;

ABD ise geniş yüzölçümü, 330 milyonu yakın nüfusu, sanayileşme ve teknolojide elde ettiği ilerleme, büyüyen ve gelişen ekonomisi, doğal kaynakları, demografik yapısı, Birleşmiş Milletlerdeki veto gücü, IMF ve NATO içerisindeki yeri, uluslararası alandaki saygın konumu ile tüm dünyanın dikkatini her ...;

Küreselleşmenin ve gelişmiş iletişim teknolojilerinin dünyanın çehresini değiştirmesiyle uluslararası ilişkilerin devletlerarası ilişkiler ile tanımlı olduğu dönem sona ermiştir. ;

Savunma ve güvenlik alanında değişen parametrelerinin sağlıklı yönetilmesi için ilgili çalışmaların muasır ve üstü boyutlara taşınmasına, kamu bilinci oluşturulmasına ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında güvenlik temalı ağlar kurulmasına stratejik katkı sunan Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü int...;

Dr. Serkan Cantürk’ün “Konvansiyonel Kalkınmadan Dijital Kalkınmaya Türkiye” isimli kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Daha önce, bu platformda kaleme aldığımız bazı çalışmalarda sıklıkla ifade etmiştik ki; bugün Balkanlar olarak adlandırılan Avrupa topraklarının “Batı Medeniyeti”nin dışında tutulmasının en kolay yolu, onu asla tam manası ile tanımlamamak olarak belirlenmişti. ;

Mexico with its area of near 2 million km², strategic position in Central America, population of approximately 124 million, human resources, GDP of 1,223 trillion dollars and developing economy is a prominent country. Mexico also is a notable member and observer to many international organizations ...;

3. Türkiye - ABD Forumu

Türkiye - ABD Forumu bu amaçla oluşturulmuştur. Karşılıklı gerçekleştirilecek Forum’un; aktif ve proaktif müzakerelerle Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı yapması, ikili ve çok taraflı menfaatleri karşılıklı yükseltecek fırsatlar ve fikirleri ortaya koyan bir platform olarak hizmet sunması hedeflenmiştir.

  • 14 Aug 2017 - 17 Aug 2017
  • Washington - ABD

3rd Turkey - Us Forum

Turkey - US Forum has been formed with this purpose. The Forum that will be held annually; aims to develope and strengthen the relations between Turkey and the US. The forum also aims to serve as a platform that will put forward the opportunities and ideas that will elevate interests of both countries regarding the region and also broader areas.

  • 14 Aug 2017 - 17 Aug 2017
  • Washington - ABD

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...

Orta Doğu coğrafyası, 2010 yılının aralık ayından bu yana Tunus ile başlayan, günümüzde de tüm şiddetiyle Suriye’de devam eden devrim süreçlerinin etkisiyle hızlı bir değişim ve dönüşüm iklimine girmiştir.

1 - İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu 28 - 30 Ocak 2010 tarihleri arasında İstanbul’da yapıcı ve samimi bir ortam içinde cereyan etmiştir.