4th International Turkish Asian Congress

 • Regional Organizations, Institutionalization and Cooperation in Asia

Secretary General of the Shangai Cooperation Organization Bolat NURGALİYEV is visiting Turkey as the quest of TASAM…
“Regional Organizations, Institutionalization and Cooperation in Asia“ themed IV. International Turkish-Asian Congress will be held in Istanbul between the dates of 27-29 May 2009. As it can be seen from the participant list that is prepared keeping the experts and academician apart; ever since the Shangai Cooperation Organization was established which we applied to be an observer country, a visit from the level of Secretary General (Bolat NURGALIYEV) will be made to Turkey for the very first time.

Top executives of organizations, experts and academicians of many significant countries will attend the Congress which is being held with the cooperation and support of related institutions.

SCO (Şanghay Cooperation Organization), Secretary General

OIC (Organization for Islamic Conference), Secretary General
CICA (Conference for Cooperation and Confidence-Building Measures in Asia), Executive Director
D-8, Secretary General
KEİ (Organization of the Black Sea Economic Cooperation), Secretary General
ECO (Economic Cooperation Organization), Assistant Secretary General
Arab Union, Assistant Secretary General
CSTO (Collective Security Treaty Organization), Political Cooperation Department Vice President
AEC (Eurasian Economic Community), Integration Department Vice President
ADB (Asia Development Bank), Regional Economic Integration Office Director
IDB (Islamic Development Bank), Director and the Board of the Strategic Planning Group Office
Deputy Foreign Minister of Islamic Republic of Iran
Special Delegate of the Prime Minister of the Republic of Iraq
Special Delegate of the Prime Minister of Bangladesh
Undersecretary of the State Planning Organization on behalf of Prime Minister of Syria
Representatives of the Foreign Ministry of the Republic of Iraq
Vice Director of ECO Trade and Development Bank

Shanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Genel Sekreteri Bolat NURGALİEV

Chairman of TASAM Süleyman Şensoy stated about the IV. International Turkish – Asian Congress that; “Asia was considered and used as the center for raw material and resource in the 19th and 20th centuries. However, rapid economic and sociological changes that took place in recent years has turned Asia into a strategic area upon which new economic balances in the world can be established. Many countries, especially China, have made huge progress that could affect the world economic balances. High acquisitions that give strategic depth such as population, natural resources and technological advances are increasing the importance of Asia as the star of the new century.


İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Genel Sekreteri Ekmeleddin İHSANOĞLU

The world’s economic power balance center’s changing place from the West to the East has naturally increased the interest in the developments of Asia. In the last periods, the Asia continent has evoked its significance in politics as mush as in its rising economy. Together with the globalization process that has been rapidly continuing in the world, the process of regionalization is also spreading out day by day. Various countries have focused on cooperating with each other in different areas, with economy being in the first place.“


Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) Başkanı Süleyman ŞENSOY

Chairman of TASAM, ŞENSOY continued as; “Turkey is just in the middle of the regionalization movements. While Europe goes to economic, cultural and political integration in the West, there are different integration policies mentioned in the East. The region of Eurasia is of great importance for its energy resources, big market structure and for Turkey’s historical relations with the Turkish Republics in that region. Being a part of the Asia Continent, which is the cradle of civilizations and has a significant cultural heritage, Turkey is closely following the developments in Asia as a result of its intense relations with the countries of Caucasus, Middle East and Central Asia. As a think tank organization of a country that correctly arranges its priorities in a multidimensional foreign policy understanding, our interest in Asia and our efforts to empower the initiative that we have taken up on this area will increasingly continue.“

Last year’s III. International Turkish-Asian Congress, which had the topic of “Security and Strategic Cooperation in Asia: China – India – Russia“ and was held between the dates of 21-23 May 2008, brought together many qualified academicians from across the world and Turkey.

IV. International Turkish – Asian Congress will be held in three days at the Istanbul Cevahir Congress Center with the participation of academicians both from Turkey and abroad.


For detailed information: www.tasam.org and www.tasamasya.org


For information: Dr. Almagül İSİNA, Central Asia Expert, Project Coordinator
Contact: TASAM (Turkish Asian Center for Strategic Studies)
Tel: 0 212 635 61 51
E-mail:almagulisina@tasam.org

Su kaynaklarının ulusal sınırlar dışında akması, kaynak kullanımı ve kaynağa egemenlik bakımından birçok komplike sorunu da beraber getirmektedir. Türkiye sahip olduğu yükselti itibariyle bölge ülkeleri içinde bir yayla özelliği taşır.;

İlk Siyasal İktisat Profesörü unvanına sahip (1805)19 İngiliz nüfus bilimci ve ekonomi politik teorisyeni Thomas Robert Malthus “Nüfus Prensibine Dair Deneme“ (Essay on the Principle of Population) (1798) adlı çalışmasında, nüfus artışı konusunda oldukça karamsar bir tablo çizer;;

Klasik iktisat teorilerinde emek, sermaye ve girişimcinin yanı sıra üretim faktörlerinden olan doğal kaynakların sonsuzluğu ve tükenmeyeceği benimsenmiştir. Keynesyen teorilerde doğal kaynakların kullanımı ve dağıtımının kamu hizmetlerine dâhil olduğu, aksinin tekel piyasaları oluşturacağı görüşü hâ...;

Dünyada var olan suyun kısıtlı, buna karşın suya olan talebin gittikçe artıyor olması; su sorununu insanlığın çözmekle zorunlu olduğu meseleler listesinin başına yerleştirmiş durumdadır.;

Küresel gelişmelerin bölgesel sonuçları olmaktadır. Örneğin Obama dönemi ABD’nin siyasi tercihleri Ortadoğu’daki güç dengelerini değiştirmiştir. Bu bağlamda ABD’nin pivot Asya politikasıyla birlikte dış politikada Çin’in yükselişine yönelik hamleleri Washington’ın Ortadoğu’dan göreceli uzak kalmasın...;

Jeopolitik; coğrafyanın politika ile etkileşimini ele alır (Flint, 2006:3). Jeopolitik bir ülkenin coğrafi konumunun kaçınılmaz olarak o ülkenin dış politikasını belirlemesidir (Göney, 1993:6). Zengin kaynakları ve jeopolitik konumu nedeniyle Afrika geçmişte birçok Batılı Avrupa devletinin ilgisini ...;

Border security ensures sustainable development of a state. Pakistan has the longest border with Afghanistan known as “Durand Line.“ The borderland is rugged, mountainous and porous unable to control the transition of people across the frontier. Both countries are having a history of strained relati...;

TERÖR NEDİR: Cebir ve şiddet kullanılarak baskı, korkutma, yıldırma, sindirme ve tehdit yöntemlerinden birisi ile halkın otoriteye olan güvenini sarsmak, kamu düzenini bozmak, devlet otoritesini yıkmak ve ele geçirmek için bir örgüte mensup kişiler tarafından girişilen suç teşkil eden her türlü şidd...;

3. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2021

 • 04 Nov 2021 - 05 Nov 2021
 • İstanbul - Türkiye

İstanbul İktisat Kongresi

 • 27 May 2021 - 29 May 2021
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

Pandemi Sonrası Türkiye’nin Ekonomi ve Teknoloji Vizyonu Toplantısı

 • 17 Dec 2020 - 17 Dec 2020
 • TSİ 14.00 - Çevrimiçi -
 • İstanbul - Türkiye

7. İstanbul Güvenlik Konferansı (2021)

 • 04 Nov 2021 - 05 Nov 2021
 • CVK Park Bosphorus Oteli -
 • İstanbul - Türkiye

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...