Russia - Turkey Round Table Meeting - 3

 • The Process of Turkish-Russian Strategic Partnership

To be held in cooperation of TASAM and Moscow State University.

The first Turkey-Russia roundtable meeting was held on 19 November 2008 in TASAM’s head Office. Also, the second Turkey-Russia roundtable meeting was held on 18 May 2009 in Moscow, Russia. The third Turkey-Russia Round Table Meetings will be organized on 22 April 2010 in Istanbul with the cooperation of TASAM and Moscow State University.

The main subject of the Turkey-Russia Round Table Meeting will be “the Process of Turkish-Russian Strategic Partnership; The Cooperation Perspectives in Eurasian Region: Economy, Energy and Nuclear Technology“. This meeting will be held in the Institute of Eurasia, Istanbul University.

The Process of Turkish-Russian Strategic Partnership

THE COOPERATION PERSPECTIVES IN EUROASIAN REGION: ECONOMY, ENERGY AND NUCLEAR TECNOLOGY

Place: Institute of Eurasia, Istanbul University
Address: Kimyager Derviş Paşa Sok. No:36 Beyazıt-Eminönü/İstanbul
Date: 22.04.2010
09:30 – 12:30 Opening Speech and the First Session
12:30 – 14:00 Lunch
14:00 – 16:30 The second Session


Chairman of the Session:
Süleyman ŞENSOY
, Chairman of TASAM

Russia – Speakers

Vladimir IVANOVSKIY, The Ambassador of Russian Federation
Aleksey ERHOV, The Consul General of Russian Federation*
Prof. Dr. Zhibek SYZDYKOVA, Moscow State University, The Institute of Central Asia and Caucasia
Prof. Dr. Elena URAZOVA, Russian Academy of Sciences
Assoc. Prof. Aleksandr VASILYEV, Russian Academy of Sciences
Assoc. Prof. Pavel SHLYKOV, Moscow State University
Anna KOLOMOYTSEVA, Moscow State University

Turkey – Speakers:

Prof. Dr. Hayati TÜFEKÇİOĞLU, The Head of Institute of Eurasia, Istanbul University
(R.) Ambassador Murat BİLHAN, Vice-chairman of TASAM
R.) Ambassador Ali Engin OBA, Representative of TASAM Ankara Office
Prof. Dr. Nevzat YALÇINTAŞ, Former Member of Parliament
Prof. Dr. Ahat ANDİCAN, Istanbul University
Prof. Dr. Nadir DEVLET, Istanbul Commerce University
Prof. Dr. Vural ALTIN, Member of Board of TASAM
Assoc. Prof. Mert BİLGİN, Bahçeşehir University
Dr. Necmi DAYDAY, Member of Board of TASAM
Assist. Prof. Engin SELÇUK, Istanbul University, Member of Board of TASAM

Discussions

P.S: There will be a Turkish-Russian simultaneous translation.

"??????? ????: ?????? ? ??????"

????? (???????-????????? ????? ?????????????? ????????????) ? ?????????? ??????????????? ??????????? ??. ?.? ??????????
???????, 22 ?????? 2010 ????

????????? ???????? ?????

Adres: İstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü Kimyager Derviş Paşa Sok. No:36 Beyazıt-Eminönü/İstanbul
????: 22.04.2010
09:30 – 12:30 ????????? ???????? ? 1-?? ?????????
12:30 – 14:00 ????
14:00 – 16:30 2-?? ?????????

???????????? ?????????:
???????? ??????
-????????? ?????

??????- ??????????:

???????? ??????????, ????? ?????????? ????????? ? ??????
????. ??. ????? ?????????, ??? ???. ??????? ??????? ???? ? ???????
????. ??. ????? ???????, ??? ???????? ??????????????, ??????? ??????????
????. ???? ????????? ????????, ??? ???????? ???????? ???????
????. ???? ????? ??????, ??? ??????? ???????? ? ???????? ???????
???? ???????????, ??? ??????? ??????????? ???????

?????? -??????????:

????. ??. ????? ???????????, ???????????? ????. ???????? ????????? ???????
?????? ????? ????? ??????, ??????????? ?????????? ?????/??????????? ??????
?????? ????? ???. ??. ??? ????? ???, ????????????? ????? ? ??????
????. ??. ???? ????????, ?????? ??????????, ???????????? ???????????
????. ??. ?????? ????????, ??????? 21-22 ?????? ?????????? ??????
????. ??. ????? ?????, ???? ?????????? ?????
????. ??. ????? ??????, ???????????? ???????????? ???????????
???. ??. ???? ??????, ??????????? ??????????
??. ????? ??????, ???????????? ????. ???? ?????????? ?????
??. ?????? ??????, ???? ?????????? ?????


?????????? ???????: ??????-????????

Bölgemizdeki savaş ve çalkantıların ortasında İran'ın siyasi sistemi, bazı ülkelerde "İran uzmanları" tarafından ortaya atılan iddiaları boşa çıkaracak şekilde seçimleri rekabetçi, barışçıl ve düzenli bir şekilde gerçekleştirerek kayda değer bir istikrar sergilemiştir.;

İnsanların vatandaşı oldukları, ikamet ettikleri veya yerleşik bulundukları topluluklardan ayrılarak farklı coğrafyalarda devam eden savaşlara gönüllü olarak katılmaları, devrimler çağından başlayarak modern devletler sisteminin oluşum sürecini takip eden bir olgudur. Bu süreci tanımlamak amacıyla a...;

Ruanda ve Uganda, Afrika Büyük Göller Bölgesi'nde konumlanmış, tarihsel bağlamda derin etkiler bırakmış iki komşu ülke olarak "3. Dünya" ülkeleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. Bölgedeki siyasi ve etnik çatışmalar, uzun vadeli kalkınmayı olumsuz etkileyerek ekonomik istikrarsızlığa sebep olmuş...;

Asya’dan sonra dünyanın en kalabalık insan nüfusunu barındıran Afrika, nice kadim kültüre ev sahipliği yapmış, insanlığın ve medeniyetin beşiği olmuş bir kıtadır. Dünyanın yedi harikasından biri olan Mısır piramitlerinin inşa sisteminin henüz çözülmemiş olması gibi tarihin çeşitli zaman aralıklarınd...;

Bu metin, meritokrasinin Türkiye'nin genel güvenliğine ve istikrarına olan etkilerini detaylı olarak inceler. Meritokrasinin potansiyel zorlukları ve fırsatları, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik kaygıları bağlamında tartışılmaktadır.;

Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerjinin bölge ülkeleri yanında Avrupa devletlerinin geleceğinde şekillendirici jeoekonomik, jeostratejik ve jeopolitik güç olacağının öne çıktığı 21’inci asırda, Rusya-Ukrayna savaşından sonra daha da önem kazanmış ve enerji güvenliği konusunda rekabet alanlarının enerji...;

Altın rezervleri, bir ülkenin ekonomik ve finansal direncinin kritik bir göstergesidir. Genellikle merkez bankaları tarafından döviz rezervlerinin önemli bir parçası olarak tutulan altın, özellikle ekonomik belirsizlik dönemlerinde güvenilir bir sığınak olarak görülür. Son yıllarda, artan jeopolitik...;

Altın; fiziksel özellikleri, kültürel önemi, ekonomik rolleri ve tarihsel faktörlerin bir kombinasyonu nedeniyle yüzyıllardır talep görmekte. Altının tarih boyunca çok değerli olmasının başlıca nedenlerinden biri fiziksel özelliği. Altın her şeyden önce oldukça dayanıklı bir maden. Kararmaz, aşınmaz...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Nov 2024 - 22 Nov 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 2

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Apr 2024 - 11 May 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Jan 2024 - 10 Feb 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Nov 2023 - 02 Dec 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Jul 2023 - 19 Jul 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Nov 2023 - 24 Nov 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Nov 2023 - 24 Nov 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Nov 2023 - 24 Nov 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...