Bizim anlayışımız, özellikle bölgesel güvenlik konularında, herhangi bir ülkenin, ekonomik, sosyal, kültürel, eğitimsel, siyasi ve demokratik gelişmişlik düzeyi bölgesel işbirliğinin genel durumuna bağlıdır ve ayrılamaz anlayışından gelmektedir. Bu bağlamda da Kırgızistan’ın herhangi bir komşu devletle keskin siyasi çelişkileri yoktur.