İstanbul İktisat Kongresi 6. Oturum Küresel ve Bölgesel Ekonomilere Dair Makro Çalışmalar;

Moderatör Doç. Dr. Engin SELÇUK, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Konuşmacılar Prof. Dr. Ramazan BİÇER, Sakarya Üniversitesi | Rabia YILDIZ, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü “İslam İktisadının Temel Dinamikleri ve Teolojik Altyapısı” Prof. Dr. Aysu İNSEL, Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi (Emekli) "Holistik İdeal Düşünme Sistemi İçinden Karşıtlıklara Bakış" Prof. Dr. Nevzat TARHAN, Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü “İnsan Homoeconomicus mu? Homo Psikolojiicus mu?” Dr. Öğr. Üyesi Tuğçenur EKİNCİ FURTANA, İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. Uluslararası Tic. ve Finansman Böl. Dr. Ömer Murat, Avrasya Bir Vakfı Danışmanı “Çin'in Küresel ve Bölgesel Anlaşmalar ile Uluslararası Ticarete Katkısı” Dr. Öğr. Üyesi Zeynep AKYÜREK, Yalova Üniversitesi “Türkiye ve Dünya Müslümanlarının Dinî Katılım ve Öznel İyi Oluş Karşılaştırması” Dr. Özge MEMİŞOGLU, Araştırmacı, National University of Public Service “Dijital İpek Yolu’nda Çin-Türkiye İşbirliğinin Geleceği: Güvenlik Bağlamında Dinamiklerin Analizi” Umut Berhan ŞEN, Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi Uzmanı-Yazar “Değişen Dünya Dinamikleri Kapsamında Ekonomik İstihbaratın Önemi” İstanbul İktisat Kongresi, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile TASAM BGC tarafından “Geleceğin Ekonomisinde Türkiye ve Sosyal Ahlak Kodu“ ana temasıyla 09-10 Aralık 2021 tarihinde - Kovid-19 salgınında çıkan son varyant(lar)ın oluşturduğu çekincelerin teyit ve katılımları etkilemesini önlemek adına - çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. 👉 https://tasam.org/tr-TR/Etkinlik/16210/istanbul_iktisat_kongresi TASAM’ın inisiyatifinde oluşturulan; iktisat yazınına katkıda bulunup ulusal ve küresel sorunların çözümü için yenilikçi araştırmalar yapan seçkin düşünürlerin buluştuğu İstanbul İktisat Konuşmaları platformu; iktisat teorisindeki gelişmeleri tartışıp dünya ve Türkiye iktisadi analizini farklı açılarla değerlendirmek üzere geçtiğimiz yıllarda dört kez toplanmış ve raporları yayımlanmıştır. Ana Tema Geleceğin Ekonomisinde Türkiye ve Sosyal Ahlak Kodu Alt Temalar Türk Uzmanların İktisat Yaklaşımları, Sosyal Davranışlar ve Alternatif Modeller Kapitalist Sistem ve Mülkiyet-Teknoloji İlişkisinin Geleceği Yerel İktisat Anlayışının Otoriterleşme Eğilimine Olası Etkileri Makro Politika: Siyasi-Ekonomik-Sektörel Hedeflerin Bütünlüğü Türk Ekonomisinin İşleyişi: Emek-Ürün-Hizmet Piyasaları ve Refleks Mekanizmalar Geleceğin İş Gücü, Güç ve Mülkiyet Dinamikleri Eğitim, Güvenlik, Savunma, Sağlık, Gıda vb. Temel Sektörleri için Öngörüler İstanbul Finans Merkezi’nin Geleceği ve Vizyonu Büyüme Stratejisi, Finans, Sanayileşme, Sosyal Devlet ve Piyasa üzerine Öneriler Küresel ve Bölgesel Ekonomilere dair Makro Çalışmalar Değişen Dünya Dinamikleri ve Türkiye’nin İktisadî Politikaları Uluslararası İktisat Yaklaşımı ve Politikalarına karşı Türkiye’nin Bağışıklık Sistemi Türkiye’ye Özgü Disiplinler-arası İktisat Anlayışı ve Pratiğinin Bilimsel Temelleri Devlet-Piyasa İlişkisi ve Sanayileşme Deneyimi Ekseninde Özgün Türk Kalkınma Modeli Sürdürülebilir Ekonomik Kalkınmada Yeni Teknolojiler Üretimde Verimlilik Artırıcı - Yönetimde Karar Alıcı Yapay Zekâ ve Robotik Teknoloji Yapay Zekâ ve Robotik Kullanımı Kaynaklı Olası Sosyoekonomik Krizler ve Öneriler Etkin Enerji Kullanımında Finans ve Üretici Sermaye Gerilimleri Yenilenebilir Enerji - Fosil Enerji Üreticilerine Karşı: Jeopolitik Riskler ve Ekonomi Yeni Teknolojilere En Çok İhtiyaç Duyulan Alanlar; Kısa ve Orta Vadeli Öngörüler Küresel ve Bölgesel Kalkınmada Sosyal Ahlak ve Ekonominin Rolü Krizlerle Başa Çıkmada Sosyal Ahlak Kodu Modern Batı Medeniyeti ve Türk Medeniyetinin Ekonomi Kodları Japonya İş Organizasyonunun Kültürel Temelleri Çin Ekonomik Kalkınmasında Sosyal Etik ve Taoizm Türk Ekonomi Sisteminde Sosyal Ahlak Kodu Perspektifleri Teknolojinin Evrensel Tehdidine Yerel/Millî Ahlak Kodu ile Çözüm Üretmek Kültürel Mirasın Süreklilik/Değişim Açısından İktisada Etkisi Küresel Sağlık Tehditlerine Karşı Yerel Dayanışma Ahlakı - Evrensel İşbirliği Etiği